Elektroniikan suodattimet

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Suodatin (suodin) on elektroninen piiri, jonka avulla signaalia muokataan halutunlaiseksi. Yksi tavallisimpia suodattimen sovelluksia on taajuuden perusteella tapahtuva signaalien valikoiminen. Esimerkiksi radiovastaanottimessa halutaan esivahvistimelle vain tietyntaajuiset signaalit, ja kaiuttimessa suodatetaan korkeat taajuudet diskanttielementille ja matalat taajuudet bassoelementille jne.

Suodattimen toiminta voidaan esittää siirtofunktion avulla. Siirtofunktio kertoo lähtö- ja tulojännitteen suhteen. Esimerkiksi yksinkertaisen alipäästösuodattimen siirtofunktio voi olla

,

missä on signaalin taajuus ja suodattimen ominaistaajuus. Kun eli suodattimeen tulee tasajännite, siirtofunktio saa arvon 1 eli tulojännite näkyy sellaisenaan lähdössä ilman vaimennusta. Koska on yhtälön nimittäjässä, siirtofunktio saa sitä pienemmän arvon mitä suurempi on taajuus ja suodatin toimii alipäästösuodattimena. Itseisarvomerkit jännitteen ympärillä korostavat, että kyse on jännitteen amplitudista.

Suodattimet voidaan jakaa toteutustavan perusteella digitaalisiin ja analogisiin suodattimiin. Digitaalisessa suodattimessa signaalin suodattaminen tapahtuu digitaalipiirillä numeroina, esimerkiksi tietokoneella. Analogiset suodattimet voidaan jakaa vielä aktiivisiin ja passiivisiin suodattimiin. Passiivinen suodatin on toteutettu passiivisilla komponenteilla kuten keloilla, kondensaattoreilla ja vastuksilla, eikä tarvitse ulkoista energianlähdettä. Aktiivinen suodatin voidaan toteuttaa esimerkiksi operaatiovahvistimen avulla.

Suodatintyypit ja asteluku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suodattimen käyttäytymisen määrää suodattimen siirtofunktion tyyppi. Suodattimet voidaan jaotella siirtofunktion perusteella alipäästö-, ylipäästö-, kaistanpäästö-, kaistanesto- ja kokopäästösuodattimiin. Siirtofunktion tyypin lisäksi sen asteluku vaikuttaa suodattimen toimintaan ja erityisesti sen jyrkkyyteen. Mitä suurempi asteluku, sitä jyrkempiä siirtofunktioita on mahdollista toteuttaa. Jyrkkyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti suodattimen vaste vaimenee siirryttäessä päästökaistalta estokaistalle.

Alipäästösuodatin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksinapainen RC-alipäästösuodatin

Alipäästösuodatin (eng. low-pass filter) on suodatinrakenne, joka päästää läpi matalataajuiset ja vaimentaa eli suodattaa korkeataajuiset signaalit.

Yksinkertainen RC-alipäästösuodatin voidaan toteuttaa vastuksen ja kondensaattorin jännitteenjakokytkennän avulla (kuvassa). Matalilla taajuuksilla kondensaattorin läpi kulkee vähän virtaa, jolloin vastuksen yli muodostuu vain pieni jännitehäviö ja signaali ei juurikaan vaimene. Korkeilla taajuuksilla kondensaattori näyttää lähes oikosululta, jolloin ulostulojännite on lähellä nollaa. Kuvan RC-piirin lähtö- ja tulojännitteen välillä vallitsee riippuvuus

.

Jos merkitään , siirtofunktio on sama kuin johdannossa esitetty alipäästösuodattimen siirtofunktio.

Ensimmäisen asteen alipäästösuodattimen yleinen siirtofunktio on muotoa

ja toisen asteen siirtofunktio on muotoa

,

missä on Laplace-muuttuja ja suodattimen vaimennusvakio. Siirtofunktio voidaan myös kertoa vakiotermillä, mikäli suodatin sisältää vahvistusta tai vaimennusta. Tekemällä sijoitus saadaan lauseke, joka kertoo suodattimen siirtofunktion sinimuotoisille jännitteille kompleksilukuna. Kompleksiluvun itseisarvo kertoo lähtö- ja tulojännitteen amplitudien suhteen ja kompleksiluvun kulma kertoo signaalien välisen vaihesiirron. Sijoittamalla nähdään, että molempien siirtofunktioiden arvo on tasajännitteellä 1, toisin sanoen signaali pääsee vaimentumatta suodattimen läpi. Koska muuttuja on nimittäjässä, taajuuden kasvaessa lähtöjännite pienenee.

Useampiasteinen alipäästösuodatin saadaan rakennettua ensimmäisen ja toisen asteen siirtofunktioiden tulona. Käytännön kytkennöissä tämä voidaan toteuttaa kytkemällä peräkkäin erilaisia suodatinlohkoja.

Vaimennusvakion sijasta alan kirjallisuudessa käytetään myös hyvyyslukua Q ja vaimennuskerrointa . Näiden välillä vallitsee yhteys

Ylipäästösuodatin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ylipäästösuodatin (eng. high-pass filter) päästää läpi korkeataajuiset ja vaimentaa matalataajuiset signaalit. Vaihtamalla edellisen otsikon alipäästösuodattimessa vastuksen ja kondensaattorin paikkaa keskenään, saadaan ensimmäisen asteen ylipäästösuodatin. Ylipäästösuodattimen ensimmäisen ja toisen asteen siirtofunktiot ovat muotoa

ja

.

Erona alipäästösuodattimen siirtofunktioon muuttuja sijaitsee myös osoittajassa. Tällöin tasajännite () ei pääse suodattimen läpi.

Kaistanpäästö- ja kaistanestosuodatin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaistanpäästösuodatin (eng. band-pass filter) päästää läpi vain tietyn taajuusalueen signaalit ja vaimentaa muita signaaleja. Kaistanpäästösuodatin on aina vähintään toista astetta, ja sen yleinen siirtofunktio on muotoa

.

Kaistanestosuodatin toimii päinvastoin kuin kaistanpäästösuodatin. Suodatin suodattaa jonkin tietyn taajuuskaistan signaalit. Kuten kaistanpäästösuodatin, kaistanestosuodatin on aina vähintään toista astetta, ja sen siirtofunktio on muotoa

.

Kokopäästösuodatin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kokopäästösuodattimen vaimennus ei riipu taajuudesta. Ainoastaan vaihekulma muuttuu taajuuden funktiona. Tällainen käyttäytyminen voidaan toteuttaa seuraavilla ensimmäisen ja toisen asteen siirtofunktioilla:

ja

.

Taajuusmuunnokset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mikäli suodattimen ominaiskäyrää haluaa siirtää taajuusakselilla, se onnistuu tekemällä sijoitus , missä on piirin uusi ominaistaajuus. Sijoituksen jälkeen alkuperäisen siirtofunktion ominaistaajuus siirtyy paikkaan . Sopivilla sijoituksilla voi alipäästösuodattimen muuntaa miksi tahansa muuksi suodatintyypiksi. Esimerkiksi sijoittamalla alipäästösuodattimen siirtofunktioon

saadaan kaistanpäästösuodatin, jonka keskikulmataajuus on ja kaistanleveys radiaaneina .

Käytännön toteutuksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sallen-Key –piiri[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sallen-Key on toisen asteen aktiivinen suodatinpiiri, joka on toteutettu operaatiovahvistimen ja kahden vastuksen ja kahden kondensaattorin avulla. Sallen-Key on yksinkertaisuutensa vuoksi varsin suosittu suodatintopologia.

Alipäästösuodatin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sallen-Key Lowpass Example.svg

Sallen-Key -alipäästösuodattimen siirtofunktio on

Ylipäästösuodatin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sallen-Key Highpass Example.svg

Sallen-Key -ylipäästösuodattimen siirtofunktio on

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]