Eksploratiivinen tutkimus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Eksploratiivinen tutkimus on vähän tunnetulle tutkimusalueelle kohdistuvaa kartoittavaa tutkimusta.[1] Se voi auttaa tutkimuksen suunnittelussa, kuten tiedonkeruumenetelmän ja kohdehenkilöiden valinnassa. Englanniksi eksploratiivisesta tutkimuksesta käytetään nimityksiä exploratory research, exploratory study, explorative research tai explorative study. Käsitteet esitutkimus ja pilottitutkimus ovat osittain päällekkäisiä eksploratiivisen tutkimuksen käsitteen kanssa.

Eksploratiivisesta tutkimuksesta johtopäätöksiä on tehtävä vain varovaisesti. Eksploratiivinen tutkimus voi päätyä myös sellaiseen tulokseen, ettei siinä tarkasteltua tutkimusongelmaa ole olemassa tai tutkimusta ei muutoin ole tarkoituksenmukaista suorittaa.[2]

Eksploratiivinen tutkimus voi tapahtua kirjoituspöytätutkimuksena, kuten kirjallisuuskatsauksena tai aiemmin kerätyn datan tutkimisena. Siinä voidaan käyttää välineenä kohderyhmän jäsenten tai avainhenkilöiden kanssa käytyjä epämuodollisia keskusteluja sekä myös pureutuvampia menetelmiä kuten syvähaastattelua, tapaustutkimuksia tai pilottitutkimuksia.

Eksploratiivisessa tutkimuksessa käsitteitä ei välttämättä pystytä määrittelemään aikaisessa vaiheessa tutkimusta. Tutkimuksen kulkua voidaan hahmotella tiedon kertymistä kuvaavana spiraalina.[1]

Eksploratiivinen tutkimus soveltuu tilanteisiin, joissa on tarkoitus tutustua ilmiöön tai saada siihen uusia näkökulmia tutkimustehtävän tai hypoteesien täsmällisempää muotoilemista varten. Eksploratiivinen tutkimus tuottaa tutkijalle kokemusta, joka auttaa varsinaisen tutkimuksen muotoilua.[1]

  • Fayolle, A., Kyrö, P., Mets, T., & Venesaar, U. (eds.): Conceptual richness and methodological diversity in entrepreneurship research, s. 291. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013. ISBN 978-1-78254-730-3. (englanniksi)
  • Metsämuuronen, Jari: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 8th Ed.. Helsinki: International Methelp, 2002. ISBN 952-5372-12-X. (suomeksi)
  • Saunders, Mark N. K., Lewis, Philip, & Thornhill, Adrian: Research methods for business students. Pearson, 2019. ISBN 978-1-2-292-20878-7. (englanniksi)
  • Stebbins, Robert A.: Exploratory research in the social sciences. Thousand Oaks (Calif.): Sage, 2001. ISBN 0-7619-2398-5. (englanniksi)
  1. a b c Routio, Pentti: Mallien käyttö tutkimushankkeessa .uiah.fi. 2007. Arkistoitu 18.7.2013. (suomeksi)
  2. Saunders, Mark N. K., Lewis, Philip, & Thornhill, Adrian: Research methods for business students, s. 187. Pearson, 2019. ISBN 978-1-2-292-20878-7. (englanniksi)
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Exploratory research