Efektiivinen annos

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Efektiivinen annos on suure, joka kuvaa ionisoivan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa. Sen laskemisessa käytettävät suureet ovat kudoksen saama säteilyn ekvivalenttiannos ja kullekin kudokselle määrätty painokerroin, joka kuvaa kyseisen kudoksen säteilyherkkyyttä.

Yksilön saama efektiivinen annos lasketaan kaavalla:
E = ∑i Hi Wi

H = ekvivalenttiannos
W = eri kudosten painokerroin:

Efektiivisen annoksen yksikkö on sievert (Sv).

Kollektiivinen efektiivinen annos on efektiivinen kokonaissäteilyannos, joka aiheutuu jollekin tietylle ihmisryhmälle. Sen yksikkö on mansievert (manSv).