Dominantti

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä artikkeli käsittelee musiikin teoriaa. Dominantti voi myös viitata genetiikassa dominoivaan ominaisuuteen tai geeniin.

Dominantti tarkoittaa sävelasteikon eli skaalan V asteen säveltä eli huippusäveltä tai sille perustuvaa sointua. Dominanttia vastaa duurisävellajissa solmisaatiotavu so eli sol ja mollissa mi. Intervalli toonikan ja dominantin välillä on puhdas kvintti. Sointua, johon kuuluu toonika ja kvintti (~puhdas kvintti), kutsutaan kitaransoitossa voimasoinnuksi. Käänteisenä toonikan ja dominantin väli on puhdas kvartti eli dominantin sävellajissa toonika siis vastaa subdominanttia.

Lisättäessä dominanttisointuun neljäs sävel, saadaan septimisointu.

Esimerkiksi C-duurin dominanttisävel on G, dominanttikolmisointu G-H-D ja dominanttiseptimisointu G-H-D-F.

Skaalan dominantilla on omassa asteikossaan yksi ylennysmerkki enemmän tai yksi alennusmerkki vähemmän kuin toonikalla.

Dominantti- tai dominantti septimisointu purkautuu tavallisesti soinnun I asteeseen, toonikaan.

Esim- I - IV - V7 - I; eli esim. C - F - G7 - C