DFM

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

DFM on lyhenne sanoista Design for Manufacturing. Tuotteen valmistettavuus, DFM, ja kokoonpantavuus, DFA, ovat tulleet olennaiseksi osaksi tuotesuunnittelua teollisuusrobotiikan ja automaation kehittymisen myötä. Jo yli 50 vuotta sitten useissa tuotantolaitoksissa tehtiin isoja investointeja kokoonpanoautomaatioon, mutta usein huonolla menestyksellä. Suuri osa ongelmista oli peräisin tuotteiden liian vaikeista konstruktioista, koska automaation rajoituksia ei otettu huomioon.

DFM keskittyy niihin asioihin, joilla pyritään yksinkertaistamaan tuotteen valmistusta. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on erilaisten komponenttien määrän minimoiminen. Muita tekijöitä on esimerkiksi turhan toleroinnin välttäminen, valmistuksen aikaisten kiinnityssuuntien standardointi jne.

DFA Design for Assembly keskittyy tuotteen kokoonpantavuuteen. Olennaisia asioita ovat kokoonpanon suuntien minimointi sekä kiinnitysosien standardointi ja yksinkertaistus. Tuote on kokoonpantavissa robotilla jos sen voi koota yhdellä kädellä silmät kiinni.