DALY-arvo

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

DALY (Disability Adjusted Life Years), tarkoittaa menetettyjä toimintakykyisiä elinvuosia eli elinvuosia, jotka eletään alhaisemmassa toimintakyvyssä sairauden vuoksi. Saadaan, kun väestön keskimääräisestä elinajasta tai elinajan odotteesta (esim. 82 vuotta) vähennetään sitä varhaisemman kuoleman takia menetetyt vuodet sekä tilan vakavuuden mukaan painotetut heikon terveyden tai invaliditeetin vuodet. Tällä voidaan seurata väestön terveydentilaan vaikuttavia tekijöitä paremmin kuin seuraamalla pelkkää elinaikaa tai elinajan odotetta tai pelkkää kuolleisuutta eri syistä.

DALYn käyttö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

DALY mittaa väestötasolla sitä kokonaishaittaa eli tautitaakkaa, jonka sairaudet tai ennenaikaiseen kuolemaan tai invaliditeettiin johtavat tekijät aiheuttavat. Tyypillinen esimerkki on eri sairauksien riskitekijöiden keskinäiden merkityksen havainnollistaminen. Vakavakaan sairaus, esim. keuhkokuume, ei vaikuta väestötasolla kovin paljon DALY-arvoon, jos se tehokkaasti hoidettuna jää lyhyeksi eikä johda kuolemaan. Sen sijaan nuorena alkanut pysyvä toimintakyvyn väheneminen vaikuttaa siihen paljon. Samoin ennenaikainen kuolema parhaassa työiässä painottuu voimakkaammin kuin kuolema muutama vuosi ennenaikaisesti. Siten DALY mittaa ennen muuta eri sairauksien ja riskitekijöiden merkitystä koko väestölle aiheutuvan haitan kannalta. Tämän tietäminen auttaa priorisoinnissa, koska vähäisen tekijän poistaminen kokonaan saattaa tuottaa pienemmän hyödyn yhteiskunnalle, kuin merkittävässä tekijässä olevan tekijän vähentyminen muutamalla prosentilla.

DALYn kehittäjä C. J. L. Murray esitti äskettäin ison työryhmän työstämän arvion siitä, mitkä tekijät ovat keskeisimpiä terveyttä vähentäviä tekijöitä maailmassa.[1] Sen mukaan viisi suurinta terveyttä uhkaavaa ja ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttavaa tekijää ovat korkea verenpaine, tupakointi, alkoholi, sisäilman saasteet ja liian vähäinen hedelmien ja vihannesten käyttö. Muutokset viimeisen 20 vuoden aikana ovat olleet merkittäviä, mm. aliravitsemus on pudonnut vuodesta 1990 ykkössijalta kahdeksanneksi, korkea verenpaine, tupakointi ja alkoholi nousseet etenkin kehitysmaissa jyrkästi terveysriskien kärkeen. Siten kohonneen elintason myötä ihmisten omat elintapavalinnat ovat korostuneet terveyden uhkana. Terveyttä vähentävien keskeisten tekijöiden tietäminen on keskeistä, jos halutaan saada aikaan vaikuttavaa terveyspolitiikkaa. DALYa on käytetty myös ympäristön riskitekijöiden keskinäisen tärkeyden havainnollistamiseen.[2][3]

Elinvuoden hinta rahana[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yleensä yksityiset ja hallitusten terveysvakuutukset pitävät rajanaan 50 000 dollaria / toimintakykyinen elinvuosi (DALY) arvioidessaan, mitkä hoidot terveysvakuutuksen tulisi kattaa, mutta Stefanos Zenios ym. totesivat munuaisdialyysihoidon valintojen arvottavan hinnaksi 129 000 dollaria/DALY.[4]

Osmo Soininvaaran mukaan tällaisia mittareita tarvitaan siihen, että määrärahat saataisiin kohdennettua kaikkein hyödyllisimpiin hoitoihin.[5] Ennalta ehkäisevässä toiminnassa kuten syöpäseulonnoissa kattona on Suomessa 60 000 euroa tervettä elinvuotta kohden.[5]

Kehitysmaiden terveydenhoitoon resurssit ovat niin rajallisia, että monissa maissa voidaan pienelläkin lisäpanostuksella pelastaa asukkaille lisää toimintakykyisiä elinvuosia, esimerkiksi A-vitamiinilisillä 9 dollaria/DALY, akuuttien alahengityselinten tulehdusten hoito 20 dollaria/DALY tai tuhkarokkorokotus 30 dollaria/DALY.[6]

Toimintakykyisen elinvuoden hinta ja ihmiselämän hinta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

DALY-arvolle vaihtoehtoinen mittari on ihmiselämän hinta. Se on siitä huonompi mittari, että toimi, joka pelastaa kuoleman uhkaamalle ihmiselle 5 sairasta elinvuotta, ei ole yhtä arvokas kuin toimi, joka pelastaa ihmiselle 10 tervettä elinvuotta.

Ihmiset saattavat arvostaa elämän laatua enemmän kuin elämän jatkumista: ainakin joitain vuosia sitten sydämensiirtoleikkauksen riskit vastasivat eliniän lyhenemistä viidellä vuodella mutta silti moni valitsi itselleen leikkauksen.[5]

Nuoren vai vanhan hoito?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Onnistunut hoito tuottaa yleensä nuorelle enemmän elinvuosia kuin vanhalle.[5] Tällöin terveillä elinvuosilla mitattuna nuorille annettu hoito on arvokkaampaa.[5] Osmo Soininvaaran mukaan jokainen tätä arvostuseroa voi pohtia siitä näkökulmasta, osallistuisiko venäläiseen rulettiin mieluummin 20- vai 70-vuotiaana tai pitävätkö ihmiset koko elämäänsä arvokkaampana kuin sen viimeisiä vuosia.[5]

Soininvaaran mukaan tällaisia mittareita tarvitaan siihen, että määrärahat saataisiin kohdennettua kaikkein hyödyllisimpiin hoitoihin.[5] Syöpäseulonnoissa kattona on Suomessa 60 000 euroa tervettä elinvuotta kohden.[5]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Murray CJL ym, Disability-adjusted life-years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010. Lancet 2012:380:2197-2223.
  2. Tuomisto J, Suurin riski on ihminen itse. Tiede 2013, marraskuu, 38-43.
  3. Asikainen A, Hänninen O, Pekkanen J, Ympäristöaltisteisiin liittyvä tautitaakka Suomessa. Ympäristö ja Terveys-lehti 2013:44, nro 5:68-74.
  4. Kingsbury, Kathleen. "The Value of a Human Life: $129,000", time.com, 20 May 2008. 
  5. a b c d e f g h Elämän arvo, VTL Osmo Soininvaara, Lääkärilehti, 15.05.2008
  6. Surgery as a public health intervention: common misconceptions versus the truth, Jin Yung Bae et al., Bulletin of the World Health Organization 2011;89:394-394. doi: 10.2471/BLT.11.088229

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]