CLIL

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

CLIL eli Content and Language Integrated Learning on menetelmä, jossa asiasisältöjä opiskellaan vieraalla kielellä. Menetelmää nimitetään myös "vieraskieliseksi opetukseksi". Se on lähellä kielikylpymenetelmää, mutta vieraan kielen käyttö rajataan siinä vain oppimistilanteisiin.

CLIL käsitteenä on vakiintunut tarkoittamaan kaikkea vieraskielistä opetusta Euroopan unionin alueella. Vieraskielistä opetusta toteutetaan käytännössä monin eri tavoin. Suomessa on saatu myönteisiä kokemuksia varhain aloitetusta CLIL-opetuksesta. Päiväkodeissa ja kouluissa puhutaan kotoisammin "kielisuihkusta" ja täydellisestä tai osittaisesta "kielikylvystä". Suomessa vieraskielisen opetuksen valtakieliä ovat englanti ja ruotsi, mutta myös saksa, ranska ja venäjä ovat vakiinnuttamassa asemaansa CLIL-opetuksessa.[1]

Laki vieraalla kielellä opettamisesta vuonna 1991 mahdollisti edellisellä vuosikymmenellä aloitetut kokeiluhankkeet vieraskielisen perusopetuksen toteuttamisesta Suomessa.lähde? Aloite vieraskieliseen opetukseen lähti monella paikkakunnalla huoltajilta, jotka työelämässään joutuivat yhä enemmän tekemisiin kansainvälistymisen ja kielitaidon hallinnan kanssa. Maahanmuuttajaoppilaiden määrän kasvu ja monikulttuurisuuden lisääntyminen yhteiskunnassa lisäsivät tarvetta kieltenopetuksen monipuolistamiseen. Vaikka perinteinen kieltenopetus on aina ollut Suomessa korkeatasoista ja järjestelmällistä, haluttiin sen määrää lisätä. Ratkaisu löydettiin hyviksi koetuista kanadalaisesta ja eurooppalaisista malleista.

CLIL-menetelmässä käytetään lapsen äidinkieltä ja vierasta kieltä rinnakkain eri oppiaineissa. Menetelmä käy mille luokka-asteelle tahansa. Vieraan kielen oppimisen pohjana on vahva äidinkielen taito, joten sen kehittymisestä on huolehdittava. Tästä asiasta tutkijat ovat yksimielisiälähde?. CLIL-kouluissa noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa kunta- ja koulukohtaisin painotuksin.

CLIL-kasvatus on huomioitu entistä selkeämmin myös Euroopan neuvoston kielipolitiikan osaston kehittämishankkeissa, mm. koulun kielikasvatukseen kokonaisvaltaisesti paneutuvassa hankkeessa Languages of School Education - Policies and Standards. Sen painopistealueet ovat 1) ensikielen ja vieraiden kielten opetuksen yhteistyö, 2) CLIL-opetuksen kehittäminen ja 3) maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielikasvatuksen tukeminen.[2]

Vuonna 2005 perustettiin Suomen vieraskielisen opetuksen yhdistys, SUVIKYKY ry[3] tukemaan ja kehittämään CLIL-opetusta.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]