Bibliotheke

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Bibliotheke
Βιβλιοθήκη
Teoksen kansilehti vuoden 1601 laitoksesta.
Teoksen kansilehti vuoden 1601 laitoksesta.
Alkuperäisteos
Kirjailija Fotios Suuri
Kieli kreikka (Bysantin)
Genre kirjallisuusantologia
Julkaistu n. 845
Löydä lisää kirjojaKirjallisuuden teemasivulta

Bibliotheke (m.kreik. Βιβλιοθήκη, Bibliothēkē, lat. Bibliotheca, "Kirjasto") eli Myriobiblos (Μυριόβιβλος)[1] tai Myriobiblon (Μυριόβιβλον, ”Kirjapaljous”)[2] on Fotios Suuren 800-luvulla kokoama kreikkalaisen kirjallisuuden antologia, joka on merkittävä erityisesti muutoin kadonneen antiikin kreikkalaisen kirjallisuuden lähteenä.[1]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Fotios syntyi noin vuonna 820 ja toimi Konstantinopolin patriarkkana vuosina 858–867 sekä 877–886. Tutkijat ovat arvelleet, että hän olisi kirjoittanut teoksensa Bagdadissa toimineessa Viisauden talossa ollessaan lähettiläänä Abbasidien hovissa Samarrassa vuonna 845. Tämä johtuu siitä, että monet Fotioksen mainitsemat teokset — joista suuri osa on maallista kirjallisuutta — eivät ole olleet saatavilla hänen aikansa Bysantissa. Abbasidien dynastiassa käännettiin antiikin kreikkalaista kirjallisuutta arabian kielelle, ja Fotios on saattanut tutkia niitä ollessaan maassa.[3]

Fotios kirjoitti teoksen Bibliothēkē veljelleen Tarasiokselle tämän pyynnöstä[3] ja osoitti sen tälle esipuheessaan.[2] Teosta ei ollut alun perin tarkoitettu lähdeteokseksi, mutta myöhemmin sitä on usein käytetty sellaisena. Näin se on ensimmäinen bysanttilainen teos, jota voidaan pitää jonkinlaisena ensyklopediana.

Teoksen ensimmäinen painettu laitos (editio princeps) julkaistiin vuonna 1601 (David Hoeschel, Augsburg). Nykyinen kriittinen laitos on R. Henryn (Pariisi, 1959-1977) toimittama.

Sisältö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bibliothēkē sisältää 280 yhteenvetoa kirjoista ("koodekseista"), jotka Fotios oli lukenut. Yhteen tällaiseen koodeksiin kuuluu yksi tai useampi teos, joten käsiteltyjä teoksia on enemmänkin. Yhteenvedot ovat pituudeltaan yhdestä lauseesta useisiin sivuihin.[1][2]

Fotioksen käsittelemiin teoksiin kuuluu sekä antiikin kreikkalaista kirjallisuutta että varhaisbysanttilaista kirjallisuutta 500-luvulta eaa. Fotioksen omiin päiviin 800-luvulle saakka. Teoksiin lukeutuu sekä pakanallista että kristillistä kirjallisuutta, mutta ei luonnontieteellisiä teoksia eikä runoutta.[1] Lähes puolet käsitellyistä kirjoista on sittemmin kadonnut. Näin Fotioksen teoksen sisältämät yhteenvedot ovat merkittävä lähde niiden sisältöön.

Fotios käsittelee usein, mutta ei aina, saman kirjailijan teoksia tai samaa aihetta käsitteleviä teoksia peräkkäin. Joskus hän käsittelee samaa teosta useammin kuin kerran. Fotios kuvaa yhteenvedoissa teosten sisältöä ja tekee niistä myös kriittisiä huomioita, jotka koskevat usein erityisesti niiden tyyliä. Hän käsittelee myös muun muassa teosten aitoutta.[1]

Fotioksen teokseen viitataan koodeksin numerolla. Esimerkiksi "Fotios cod. 93" viittaa koodeksiin numero 93 eli Arrianoksen teoksen Bithynika kuvaukseen.[4]

Koodeksit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. Theodoros Presbyteeri: Dionysios Areopagitan teosten aitoudesta
2. Munkki Hadrianos: Johdatus kirjoituksiin
3. Nonnosos: Historia
4. Theodoros Mopsuestialainen: Basileiokselle Eunomiosta vastaan
5. Sofronios: Basileiokselle Eunomiosta vastaan
6. Gregorios Nyssalainen: Basileiokselle Eunomiosta vastaan
7. Gregorios Nyssalainen: Basileiokselle Eunomiosta vastaan
8. Origenes: De principiis
9. Eusebios: Praeparatio evangelica
10. Eusebios: Demonstratio evangelica
11. Eusebios: Praeparatio ecclesiastica
12. Eusebios: Demonstratio ecclesiastica
13. Eusebios: Kumoaminen ja puolustus
14. Apollinarios: Pakanoita vastaan, Hurskaudesta ja Totuudesta
15. Gelasios Kyzikoslainen: Ensimmäisen kirkolliskokouksen päätökset (Nikaia)
16. Gelasios Kyzikoslainen: Kolmannen kirkolliskokouksen päätökset (Efesos)
17. Gelasios Kyzikoslainen: Neljännen kirkolliskokouksen päätökset (Khalkedon)
18. Gelasios Kyzikoslainen: Viidennen kirkolliskokouksen päätökset (Konstantinopoli II)
19. Gelasios Kyzikoslainen: Kuudennen kirkolliskokouksen päätökset (Konstantinopoli III)
20. Gelasios Kyzikoslainen: Seitsemännen kirkolliskokouksen päätökset (Nikaia II)
21. Johannes Filoponos: Ylösnousemuksesta
22. Munkki Theodosios: Johannes Filoponoksen kumoaminen
23. Konon Tarsoslainen yms.: Herjaukset Johannes Filoponosta vastaan
24. Väittelyt tritheistien ja hesitaattorien välillä
25. Johannes Khrysostomos: Kuolemasta, Saarnoja
26. Synesios Kyreneläinen: Kaitselmuksesta, Valtakunnasta
27. Eusebios: Kirkkohistoria
28. Sokrates Skolastikko: Kirkkohistoria
29. Euagrios Skholastikos: Kirkkohistoria
30. Sozomenos: Kirkkohistoria
31. Theodoretos Kyrrhoslainen: Kirkkohistoria
32. Athanasios: Kirjeet
33. Justus Tiberiaslainen: Juutalaisten kuninkaiden kronikka
34. Julius Africanus: Khronografia
35. Filippos Sidonlainen: Kristillinen historia
36. Kosmas Indikopleustes: Kristillinen topografia
37. Hallinnosta
38. Theodoros Mopsuestialainen: Ensimmäisen Mooseksen kirjan kommentaari
39. Eusebios: Hieroklesta vastaan
40. Filostorgios: Kirkkohistoria
41. Johannes Aigailainen Kirkkohistoria
42. Basileios Kilikialainen: Kirkkohistoria
43. Johannes Filoponos: Luomisen kuudesta päivästä (Heksaemeronista)
44. Filostratos: Apollonios Tyanalaisen elämä
45. Andronikianos: Eunomianisteja vastaan
46. Theodoretos Kyrrhoslainen: Harhaoppeja vastaan
47. Josephus: Juutalaissodan historia
48. "Flavius Josephus" (todennäköisesti Hippolytos Roomalainen): Maailmankaikkeudesta
49. Kyrillos Aleksandrialainen: Nestoriosta vastaan
50. Munkki Nikias: Filoponoksen seitsemää lukua vastaan
51. Hesykhios: Vaskikäärmeestä
52. Sidonin kirkolliskokouksen (383) päätökset, messalialaisia vastaan
53. Karthagon kirkolliskokouksen (412 tai 411) päätökset, pelagiolaisia vastaan
54. Kopio menettelyistä jotka lännen piispat ovat suunnanneet Nestorioksen oppeja vastaan
55. Johannes Filoponos: Neljättä kirkolliskokousta vastaan
56. Theodoretos Kyrrhoslainen: Harhaoppeja vastaan
57. Appianos: Rooman historia
58. Arrianos: Parthika
59. Tammen kirkolliskokouksen (403) päätökset
60. Herodotos: Historiateos
61. Aiskhines: Timarkhosta vastaan; Väärästä lähettilääntoimesta; ja Ktesifonia vastaan
62. Praksagoras Ateenalainen: Konstantinus Suuren historia
63. Prokopios: Historia
64. Theofanes Byzantionlainen: Historia
65. Theofylaktos Simokattes: Historiat
66. Nikeforos: Historiallinen tiivistelmä
67. Sergios Tunnustaja: Historia
68. Kefalion: Historiallinen tiivistelmä
69. Hesykhios Illoustrios: Historia (Yleisen historian suppea esitys)
70. Diodoros Sisilialainen: Historiankirjasto
71. Dion Kassios (Cassius Dio): Historia
72. Ktesias: Persika (Persian historia) ja Indika (Intian historia)
73. Heliodoros: Aithiopika
74. Themistios: Poliittiset puheet; Lesbonaks: Puheet
75. Johannes Filoponos: Kolminaisuudesta Johannes Skholastikosta vastaan
76. Josephus: Juutalaisten muinaisajat
77. Eunapios: Kronikka
78. Malkhos: Bysanttilainen historia
79. Kandidos: Historia
80. Olympiodoros: Historiat
81. Theodoros Mopsuestialainen: Persialaisesta magiasta ja kuinka se eroaa kristinuskosta
82. Deksippos: Historiateos; Historiallinen tiivistelmä
83. Dionysios Halikarnassoslainen: Historiat
84. Dionysios Halikarnassoslainen: Historioiden tiivistelmä
85. Heraklianos: Manikealaisia vastaan
86. Johannes Khrysostomos: Kirjeet
87. Akhilleus Tatios: Leukippe ja Kleitofon
88. Gelasios Kyzikoslainen: Nikaian kirkolliskokouksen pöytäkirjat
89. Gelasios Kesarealainen: Eusebios Kesarealaisen historiateoksen jatko
90. Libanios, eri teoksia
91. Arrianos: Aleksanterin hallituskauden historia
92. Arrianos, jatkoa
93. Arrianos: Bithynika
94. Iamblikhos: Dramatikon
95. Johannes Skythopolita: Skismaatikkoja vastaan
96. Georgios Aleksanrialainen: Pyhän Khrysostomoksen elämä
97. Flegon Tralleislainen: Kronikkojen kokoelma ja Olympian kisojen voittajien luettelo
98. Zosimos: Uusi historia
99. Herodianos: Historia
100. Hadrianus: Julistuksia
101. Viktorinos Antiokialainen:[5] Keisari Zenonin ylistyspuheita
102. Gelasios Kesarealainen: Anhomoieja vastaan
103. Filon Juutalainen: Pyhien lakien allegoriat (De allegoriis legum) ja Yksityiselämästä (De specialibus legibus?)
104. Filon Juutalainen: Esseneläisistä ja therapeutaista (De vita contemplativa?)
105. Filon Juutalainen: Gaiuksen arvostelu ja Flaccuksen arvostelu (De legatione ad Gaium ja In Flaccum)
106. Theognostos Aleksandrialainen: Hahmotelmia
107. Basileios Kilikialainen: Johannes Skythopolitaa vastaan
108. Theodoros Aleksandrialainen: Themistiosta vastaan
109. Klemens Aleksandrialainen: Hahmotelmia
110. Klemens Aleksandrialainen: Paidagogos
111. Klemens Aleksandrialainen: Stromata
112-3. Klemens Roomalainen: Constitutiones Apostolorum (Apostoliset konstituutiot) ja Recognitiones
114. Leukios Kharinos: Apostolien piirit: Pietarin teot, Johanneksen teot, Andreaan teot, Tuomaan teot, Paavalin teot
115. Kvartodesimaaneja vastaan; Metrodoros: Pääsiäisen ajankohdasta
116. Kolmas osa pyhästä pääsiäisjuhlasta, kahdeksan kirjaa
117. Origeneen puolustukseksi
118. Pamfilos & Eusebios: Origeneen puolustus
119. Pierios: Saarnat
120. Irenaeus: Harhaoppeja vastaan
121. Hippolytos Roomalainen: Kaikkien harhaoppien kumoaminen
122. Epifanios: Panarion
123. Epifanios: Ankyrotos
124. Epifanios: Painoista ja mitoista
125. Justinos Marttyyri: Apologia (Ensimmäinen apologia?) jne.
126. Klemens Roomalainen: Kirjeet korinttilaisille; Polykarpos: Kirje filippiläisille
127. Eusebios: Konstantinuksen elämä
128. Lukianos: Falaris, Kuolleiden keskusteluja ja Ilotyttöjen rupatteluja
129. Lukios Patralainen: Muodonmuutoksia
130. Damaskios: neljä kirjaa käsittävä teos
131. Amyntianos: Aleksanterista
132-5. Palladios jne.: Julistuksia
136. Kyrillos Aleksandrialainen: Thesauroi
137. Eunomios Kyzikoslainen: Apologia
138. Eunomios: Basileiosta vastaan ja Kirjeet
139. Athanasios: Saarnaajan kirjan ja Laulujen laulun kommentaari
140. Athanasios: Areiosta ja hänen oppejaan vastaan
141. Basileios: Heksaemeron (Luomisen kuusi päivää)
142. Basileios: Moraalisia keskusteluja
143. Basileios: Kirjeet
144. Basileios: Asketika
145. Helladios: Sanakirja
146. Puhtaan tyylin sanakirja
147. Vakavan tyylin sanakirja
148. Poliittisen tyylin sanakirja
149. Valerius Pollio: Sanakirja
150. Julianos: Sanakirja; Filostratos Tyroslainen: Sanakirja; Valerius Diodorus: Sanakirja
151. Timaios Sofisti: Sanakirja Platoniin
152. Ailios Dionysios Halikarnassoslainen: Attikalaisten sanojen sanakirja
153. Pausanias: Sanakirja
154. Boethos: Platonisten teosten luettelo
155. Boethos: Merkitykseltään kyseenalaisista sanoista Platonilla
156. Dorotheos: Uusista ja vieraista sanoista Platonilla
157. Ailios Moiris: Attikalaiset sanat (Attikai lekseis)
158. Frynikhos Arabialainen: Retoriikan välineistö
159. Isokrates: Puheet, Kirjeet
160. Khorikios: Julistuksia
161. Sopatros Apameialainen, katkelmia
162. Eusebios Thessalonikalainen: Aftardoketisteja vastaan
163. Vindanius Anatolius Beirutilainen: Kokoelma maanviljelykseen liittyviä ohjeita
164. Galenos: Lääketieteellisistä koulukunnista
165. Himerios: Julistuksia
166. Antonios Diogenes: Thulen takaiset ihmeet
167. Johannes Stobaios: Katkelmia sekä Lauseita ja ohjeita
168. Basileios Seleukialainen: Keskustelu
169. Kyrillos Aleksandrialainen: Nestoriosta vastaan
170. Yhteenveto teksteistä jotka ennustelevat kristinuskon tuloa
171. Eustratios Konstantinopolilainen: Sielujen tilasta kuoleman jälkeen
172-4. Johannes Khrysostomos: Saarnoja Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, yms.
175. Pamfile: Sekalaisia historiallisia muistiinpanoja
176. Theopompos: Filippika (Filippoksen historia)
177. Theodoros Mopsuestialainen: Perisynnin puolustajia vastaan
178. Dioskorides: Lääketieteellinen käsikirja
179. Agapios: Manikealaiset pamfletit
180. Johannes Lyydialainen: Ihmeistä yms.
181. Damaskios Damaskoslainen: Filosofi Isidoroksen elämästä
182. Eulogios Aleksandrialainen: Navatusta vastaan (eli Novatianusta vastaan)
183. Eudokios: Oktateukin parafraasi
184. Eudokios: Sakarian kirjan parafraasi, jne.
185. Dionysios Aigailainen: Dictyaques (?)
186. Konon: Kertomuksia (Diēgēseis)
187. Nikomakhos Gerasalainen: Aritmeettinen teologia
188. Aleksanteri Mindoslainen: Kokoelma ihmeitä; Protagoras: Universaali geografia
189. Sotion, jne.: Erikoisia kertomuksia
190. Ptolemaios Hefaistion (eli Ptolemaios Khennos: Uusi historia
191. Basileios Kesarealainen: Askeesi
192A. Maksimos Tunnustaja: Kysymyksiä Thalassiokselle
192B. Maksimos Tunnustaja: Kirjeet (27)
193. Maksimos Tunnustaja: Sekalaisia
194. Maksimos Tunnustaja: Sekalaisia kirjeitä ja teologisia tekstejä
195. Maksimos Tunnustaja: Kirje ja Keskustelu Pyrrhoksen ja Maksimoksen välillä
196. Efraim Nisibisläinen: Sekalaisia parénèses
197. Cassianus Roomalainen: Kolme teosta
198. Yhteenveto hengellisestä rukouksesta
199. Johannes Moskhos: Hengellinen rukous
200. Munkki Markos, sekalaisia teoksia
201. Diadokhos Fotikialainen, sekalaisia teoksia
202. Hippolytos Roomalainen: Danielin kirjan kommentaari ja Kristuksesta
203. Theodoretos Kyrrhoslainen: Danielin kirjan kommentaari
204. Theodoretos Kyrrhoslainen: Kysymyksiä oktateukista
205. Theodoretos Kyrrhoslainen: 12 profeetan kommentaarit
206. Prokopios Gazalainen: Useita skolioita
207. Prokopios Gazalainen: Jesajan kirjan kommentaari
208. Eulogios Aleksandrialainen: Navatialaisia vastaan (eli Novatiolaisia vastaan)
209. Dion Prusalainen: Keskusteluja (80)
210. Kaisarios Nazianzenlainen (Pseudo-): Kysymyksiä ja vastauksia
211. Dionysios Aigailainen: Dictyaques (?)
212. Ainesidemos: Pyrrhonistiset kirjoitukset
213. Agatharkhides Knidoslainen: Punaisestamerestä
214. Hierokles: Kaitselmuksesta ja kohtalosta
215. Johannes Filoponos: Iamblikhoksen kuvapatsaita käsittelevää tutkielmaa vastaan
216. Oribasios: Galenoksen teosten tiivistelmä
217. Oribasios: Lääketieteellinen kokoelma
218. Oribasios: Lääketieteellisen kokoelman tiivistelmä
219. Oribasios: Euforistes
220. Theon Aleksandrialainen: Ihminen
221. Aitios Amidalainen: lääketieteellinen teos
222. Munkki Job: Lihaksitulemisesta
223. Diodoros Tarsoslainen: Kohtaloa vastaan
224. Memnon Herakleialainen: Herakleian historia
225. Eulogios Aleksandrialainen: Severusta ja Theodosiusta vastaan
226. Eulogios Aleksandrialainen: Theodosiusta ja Severusta vastaan
227. Eulogios Aleksandrialainen: Theodosialaisia ja gaianiitteja vastaan
228. Efraim Antiokialainen: Kirjeet ja saarnat
229. Efraim Antiokialainen: neljä teosta
230 Eulogios Aleksandrialainen: useita tutkielmia
231. Sofronios Jerusalemilainen: Synodikaalinen kirje Sergios Konstantinopolilaiselle
232. Stefanos Gobar: Sekalaisia
233. Germainos Konstantinopolilainen: Todellisesta ja oikeutetusta rangaistuksesta
234. Methodios Olymposlainen: Ylösnousemuksesta (Aglaofōn ē peri tēs anastaseōs)
235. Methodios Olymposlainen: Luoduista olennoista
236. Methodios Olymposlainen: Tahdonvapaudesta (Peri tou auteksousiou)
237. Methodios Olymposlainen: Kymmenen neitsyen pidot (Symposion ē peri agneias, Pidot eli neitsyydestä)
238. Josephus: Juutalaisten muinaisajat
239. Proklos: Kirjallisuuden käsikirja
240. Johannes Filoponos: Luomisen kuudesta päivästä (Heksaemeronista)
241. Filostratos: Apollonios Tyanalaisen elämä
242. Damaskios Damaskoslainen:: Filosofi Isidoroksen elämä
243. Himerios: Julistuksia
244. Diodoros Sisilialainen: Historiankirjasto
245. Plutarkhos: Kuuluisien miesten elämäkertoja
246. Aelius Aristides: Panathenaikos
247. Aelius Aristides: Retoriikasta Platonia vastaan
248. Aelius Aristides: Yleinen apologia
249. Pythagoraan elämä
250. Agatharkhidos Knidoslainen: Punaisesta merestä
251. Hierokles: Kaitselmuksesta
252. Pyhän Gregorios Suuren elämä
253. Efesoksen seitsemän unikeon marttyyrikuolema
254. Apostoli Timoteuksen marttyyrikuolema
255. Pyhän Demetrioksen marttyyrikuolema
256. Pyhien isien Metrofanos ja Aleksandros elämä
257. Paavali Konstantinopolilaisen elämä
258. Athanasios Konstantinopolilaisen elämä
259. Antifon: Puheet
260. Isokrates: Puheet
261. Andokides: Puheet
262. Lysias: Puheet
263. Isaios: Puheet
264. Aiskhines: Puheet
265. Demosthenes: Puheet
266. Hypereides: Puheet
267. Deinarkhos: Puheet
268. Lykurgos: Elämäkerta
269. Hesykhios Jerusalemilainen: Pyhän Andreaan ylistys
270. Johannes Khrysostomos: Saarna pyhästä Paavalista
271. Asterios Amaseuslainen: Saarnat
272. Leontios Arabissoslainen: Luomisesta ja Lasaruksesta
273. Theodoretos Kyrrhoslainen: Pyhästä Johannes Khrysostomoksesta
274. Johannes Khrysostomos: Saarnoja
275. Hesykhios Jerusalemilainen yms.: Saarna Jaakobista, Herran veljestä
276. Nilos Ankyralainen: Saarnojen katkelmat
277. Johannes Khrysostomos: Otteita eri saarnoista
278. Theofrastos Eresoslainen: Otteita eri tutkielmista
279. Helladios: Khrestomatheia
280. Eulogios Aleksandrialainen: Navatialaisia vastaan (eli Novatiolaisia vastaan)

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e Dickey, Eleanor: Ancient Greek Scholarship: A Guide to Finding, Reading, and Understanding Scholia, Commentaries, Lexica, and Grammatical Treatises: From Their Beginnings to the Byzantine Period, s. 103-104. Volume 7 of American Philological Association Classical Resources Series. Oxford University Press, 2007. ISBN 0195312937. Teoksen verkkoversio.
 2. a b c Photius: Letter-Introduction Bibliotheca. Viitattu 16.8.2012.
 3. a b Gillett, Andrew: Envoys and Political Communication in the Late Antique West, 411-533, s. 30-31. Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Cambridge University Press, 2003. ISBN 0521813492. Teoksen verkkoversio.
 4. Arrian: The Campaigns of Alexander, s. 9. Tales End Press, 1958. ISBN 1105647080. Teoksen verkkoversio.
 5. Martindale, J. R.: The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume 2, AD 395-527, s. 1161. Volume 2 of Prosopography of the Later Roman Empire, John Morris. Cambridge University Press, 1980. ISBN 0521201594. Teoksen verkkoversio.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tekstilaitoksia ja käännöksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Henry, René (toim.): Photius: Bibliothéque. Paris: CNRS, 1959-1977. Standardilaitos ranskankielisellä käännöksellä.
 • Wilson, N. G. (toim.): Photius: The Bibliotheca. A Selection Translated with Notes. London: Duckworth, 1994. Englanninkielinen käännös valituista osista.
 • Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: Βιβλιοθήκη - Όσα της ιστορίας: Ανθολογία. Αθήνα: Κανάκη, 2000. ISBN 960-7420-57-8.

Muuta kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Hägg, Tomas: Photios als Vermittler antiker Literatur. Volume 8 of Acta Universitatis Upsaliensis: Studia Graeca Upsaliensia, Uppsala universitet. Almqvist & Wiksell international, 1975. ISBN 915540328X.
 • Schamp, Jacques: Photios, Historien des lettres: La Bibliothèque et ses notices biographiques. Paris: Société d'édition Les Belles lettres, 1987.
 • Treadgold, Warren: The Nature of the Bibliotheca of Photius. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 1980.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Photius: Bibliotheca The Tertullian Project (englanniksi)