Berberiinitutkimuksen tila

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Berberiini on vilkkaan tutkimustoiminnan kohteena.

Joidenkin tutkimusten perusteella berberiini vaikuttaa lupaavalta aineelta sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden (diabetes, insuliiniresistenssi, dyslipidemiat) hoitoon.

Berberiini tehostaa synergisesti flukonatsolin vaikutusta hiivainfektioissa, myös lääkeresistenteissä tapauksissa. [1]

Berberiini lisää adiponektiinin tuotantoa. [2]

Vaikutukset sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan ongelmiin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksittäisen perinteisen kiinalaisen lääketieteen katsauksen mukaan berberiini laskee verensokeria metabolisesta oireyhtymästä kärsivillä.[3]

Kliinisten tutkimusten mukaan berberiini (1–1,5 g/vrk) alentaa tyypin 2 diabeetikoiden veren kohonnutta sokeripitoisuutta yhtä hyvin kuin metformiini.[4] [5]

Vaikutusmekanismeja rottien kokeelliseen tyypin 2 diabetekseen ja koeputkikokeissa ovat mm. aldoosireduktaasin esto,[6], glykolyysin induktio,[7] adenosiinimonofosfaattiriippuvaisen kinaasin (AMPK) aktivointi[8] ja insuliiniherkkyyden lisääminen [9], insuliinireseptorien ilmentymisen lisääminen sekä vapaiden rasvahappojen vähentäminen elimistöstä. [10] Berberiini eidtsää insuliininin normaalia tuotantoa haimassa vaimentalla endoplasmisen retikulumin (ER) stressiä. [11] Berberiini lisää myös koeputkisolukantojen insuliinireseptorien aktiivisuutta [12] [13] Berberiini saattaa parantaa sokerinottoa insuliiniresistentteihin soluihin.[14] Berberiini voi vaimentaa disakkaridaasia ja mRNA:n ilmentymistä annoksesta riippuvalla tavalla.[15]

Berberiini voi lisätä insuliinin vaikutusta lisäämällä maksan tumatekijä 4-alfaa (hepatocyte nuclear factor 4 alpha) [16], todennäköisesti yksin tai yhdessä muiden maksaentsyymien kanssa säätävät glukokinaasi-nimisen isoentsyymin aktiivisuutta.

Muita berberiinin vaikutusmekanismeja ovat dipeptyylipeptidaasi-4:n (DPP-4) ja proteiini-tyrosiinifosfataasi 1B:n (h-PTP 1B) esto, mitkä ainakin osittain selittävät berberiinin antihyperglykeemistä vaikutusta. [17] Vaikutus on siten samanlainen kuin useilla verensokeria alentavilla lääkeaineilla, jotka kuuluvat dipeptidyylipeptidaasin estäjiin. [18]

Berberiini vahvistaa synergisesti metformiinin ja tiatsolidiinien (rosiglitatsoni ja pioglitatsoni) verensokeria alentavaa vaikutusta. Berberiinin käyttö voi siten osittain korvata näitä lääkkeitä ja vähentää niiden tarvetta, jolloin myös sivuvaikutusten, mm. hypoglykemian riski pienenee.[19]

Berberiini alentaa kohonnutta LDL-kolesterolia lisäämällä maksan LDL-reseptorien ilmaantumista (ekspressiota) ja LDLR-mRNA:n vakautta, samalla kun se vaimentaa proproteiinikonvertaasi- subtilisiini/keksiiniä, tyyppi 9 (PCSK9), joka on luonnollinen LDL-reseptorin estäjä. [20] Berberiini myös stabilisoi mRNA:ta solun ulkopuolista kinaasitietä (extracellular signal-regulated kinase, ERK) [21], kun sitä vastoin statiinit estävät maksassa kolesterolin synteesiä estämällä HMG-CoA-reduktaasia. Näin ollen berberiini ei aiheuta samoja sivuvaikutuksia kuin statiinit.lähde?

Berberiini parantaa myös valtimoiden endoteelin toimintaa, joka häiriintyy eritoten diabeetikoilla [22] [23] Vaikutusmekanismeja ovat AMPK:n aktivointi[24] [25], tulehduksen (inflammaation) vaimennus [26] ja veritulppataipumuksen ehkäisy. [27] Berberiini sopii hyvin statiinilääkityksen lisähoidoksi. Koska berberiini lisää sekä LDL-kolesterolin reseptoreja (LDLR) että insuliinireseptoreja (InsR), se voi olla sopiva luonnon yhdiste aineenvaihduntahäiriössä nimeltään metabolinen oireyhtymä. [28] Berberiini estää ihmisen geeniä nimeltään ROL1 eli LOX-1 (lectin-like oxidized low density lipoprotein receptor-1), jolloin diabeetikkojen HbA1c ja AGE-tuotteet vähenevät ja valtimoiden endoteelin toiminta paranee.lähde?

Sydäntaudit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viime vuosikymmeninä julkaistut monet tutkimukset ovat osoittaneet, että berberiinillä on useita hyödyllisiä vaikutustapoja sydän- ja verisuoniterveydessä ja että berberiini on merkittävä tulehdusta ehkäisevä yhdiste. [29] [30] [31]

Kahdeksankymmentäluvun yksittäistutkimus kahdellatoista potilaalla [32] ja 156 potilaan kliiniset hoitotutkimukset berberiinillä tukevat eläinkokeiden havaintoja.[33] Näiden tulosten valossa berberiinistä saattaa olla apua hoidettaessa sydämen vajaatoimintaa.

Lisäksi berberiini stabilisoi valtimoplakkeja ja ehkäisee niiden repeämistä, jolloin sydäninfarktin riski pienenee.[34]

Syöpätaudit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Berberiini on herättynyt kiinnostusta syövän estoaineena. [35][36]

Monet tutkimukset esittävät jatkotutkimusten olevan aiheellisia liittyen berberiinin mahdollisiin vaikutuksiin syöpäsoluihin.[37]

Berberiini saattaisi suojata soluja säteilyn aiheuttamiltaa vaurioita keuhkoissa tai lievittää sädehoidon haittoja.[38][39]

Polykystinen munuaistauti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AMPK:n estäjiä, metformiinia ja berberiiniä, on esitetty myös hoidoksi autosomaalisessa dominantissa polykystisessä munuaistaudissa.[40]

Berberiinin vaikutukset jyrsijöihin, selkärangattomiin ja muihin eläimiin[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Berberiini estää kotihiirillä FoxO1-nimistä geeniä[41], jonka liika aktiivisuus haittaa maksan mitokondrioiden toimintaa ja solujen sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa.[42]

Kiinalais-japanilaisen tutkimuksen mukaan berberiini estää hiirien maksafibroosia (kirroosia).[43]

Yksittäistutkimuksen mukaan berberiini estää DMBA-nimisen karsinogeenin hamsterin kromosomeissa aiheuttamia muutoksia, muun muassa klastogeneesia. [44]

Berberiini ehkäisee kasvistanolien kanssa synergisesti kolesterolin imeytymistä, ainakin hamsterilla. [45]

Berberiini estää rasvan kertymistä rottien maksasoluihin, ja voi siten olla avuksi alkoholista riippumattoman rasvamaksan ehkäisyssä ja hoidossa. [46]

Berberiini toimii myös rottien insuliininherkistäjänä inkretiinien tavoin. [47]. Silloin rottien haiman β-solut reagoivat herkemmin sokeripitoisuuden vaihteluun.[48]

Berberiini alentaa rottien veren kohonnutta kokonaiskolesterolipitoisuutta, LDL-kolesterolia, triglyseridejä ja aterogeenisia alipropoteiineja (Apo B) [49], mutta mekanismi on eri kuin statiineilla.

Muita berberiinin vaikutusmekanismeja hiiriin ovat mitogeeni-aktivoidun proteiinikinaasin (MAKP), eritoten ERK:n ja JNK:n säätö ja T17-auttajasolujen vaimennus, [50]

Koeputkikokeen mukaan berberiini voi suojata aivoja, hypoksian eli hapenpuutteen[51] ja aivohalvauksen seuraamuksilta. [52] [53]

Tulosten mukaan berberiini estää ihmisten syöpäsolujen kasvua hiirissä, tehostaa sädehoitoa ja vähentää sen haittavaikutuksia.[54] [55] [56]

Berberiini on inotrooppinen yhdiste, joka koe-eläintutkimusten mukaan vahvistaa heikentynyttä sydänlihasta [57] [58] [59][60]

Berberiinillä on osoitettu hiirikokeiden hiiriin aiheuttaman masennukseen antidepressiivinen vaikutus [61] [62]

Koeputkikokeiden tulokset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Berberiini vaimentaa koeputkikokeissa rottasolujen tulehdusta välittäviä sytokiineja ja E-selektiiniä [63][64]

Berberiini vaikutti samanaikaisesti sekä LDL-reseptoreihin että insuliinireseptoreihin[65].

Koeputkikokeiden mukaan berberiini estää ihmisten syöpäsolujen kasvua in vitro[66]

Berberiinin kokonaiskolesterolipitoisuutta alentava vaikutusmekanismi on erilainen kuin statiineilla. [67] [68]

HIV[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uuden koeputki-tutkimuksen mukaan berberiinillä voi olla keskeinen merkitys HIV:n aiheuttaman tulehduksen vaimennuksessa makrofagisoluissa. Raportin mukaan berberiini voi olla hyödyllinen lisähoito HIV:hen liittyvässä ateroskleroosissa (valtiomonkovettumataudissa).[69]

Mielenterveys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toistaiseksi berberiinillä ei ole julkaistu ihmistutkimuksia neurologiassa eikä psykiatriassa, mutta alustavat tutkimukset puoltavat niiden aloittamista.

Berberiini estää prolyylioligopeptidaasia (POP)[70], jonka pitoisuus on lisääntynyt ahdistuksessa, kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä, skitsofreniassa ja posttraumaattisessa stressissä.

Berberiinikloridilla näyttää olevan useita samankaltaisia vaikutusmekanismeja kuin tavanomaisilla psyykelääkkeillä.

Ne sitoutuvat hermosolujen pinnalla oleviin sigmareseptoreihin [71] [72] [73] [74].

Kokeellisten tutkimusten mukaan berberiini ja sen sukulaisaineet näyttävät ehkäisevän Alzheimerin tautiin liittyvien beeta-amyloidipaakkujen muodostusta aivoissa [75]. Berberiini ja sen johdannaiset estävät asetyylikoliiniesteraasia samalla tavalla kuin lievän ja keskivaikean Alzheimerin taudin hoitoon käytetyt lääkkeet. [76] [77]

Syöpäsolututkimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Berberiiniä on tutkittu koeputkikokein joissain syöpätaudeissa (mm. rinta-[78], kieli-[79], melanooma[80], ihosyöpä (epidermoidi karsinoma), maksasyöpä (hepatoma) ja nenänielun syöpä.[81][82] [83]

Berberiini avustaa muiden syöpähoitojen tehoa tai estää joidenkin syöpäsolujen kasvua koeputkikokeissa. [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93]

Berberiini myös edisti apoptoosia, solujen ohjelmoitua kuolemaa, apoptoosia [94]

Vuotava suoli -oireyhtymä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksittäistutkimuksen mukaan berberiini näyttää korjaavan vuotava suoli -oireyhtymää (leaky gut syndrome). Tulosten mukaan berberiini parantaa suolen epiteelin tiiviiden liitosten vaurioita in vitro; tutkijat ehdottavat berberiiniä terapeuttiseksi aineeksi ongelman hoidossa. [95]

Berberiinin imeytymisen parantaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vain pieni osa berberiinistä imeytyy. Vain imeytynyt berberiini mm. laskee verensokeria. Imeytymätön berberiini voi aiheuttaa vatsavaivoja. Vatsavaivoja voi vähentää ottamalla berberiiniä vain 200-500mg kerralla ja vain isojen aterioiden yhteydessä.

Berberiinin imeytymistä teoriassa parantavia apuaineita:[96]

 • Maarianohdake eli englanniksi milk thistle. "P-glycoprotein (P-Gp) inhibitors increase absorption rate, with Milk Thistle demonstrated in humans and Stephania tetrandra being promising".
 • Rasvahappo kapraatti, jota saanee sopivasti ottamalla 5mL eli teelusikallisen kookosöljyä berberiinin kanssa. "Sodium caprate (increases absorption, not related to P-Glycoprotein)". Myös maitorasva eli esimerkiksi rasvainen juusto sisältää kapraatti-rasvahappoa, mutta vähemmän kuin kookosöljy. Englanninkielisessä lähteessä puhutaan natriumkapraatista, mutta natrium ei ole tässä mitenkään oleellinen, oleellista on kapraatti-nimisen rasvahapon määrä.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Xu Y, Wang Y, Yan L, et al. Proteomic Analysis Reveals a Synergistic Mechanism of Fluconazole and Berberine against Fluconazole-Resistant Candida albicans: Endogenous ROS Augmentation. Journal of Proteome Research. Publication Date (Web): September 14, 2009 Free Full Text
 2. Choi B-H, Kim Y-H, Ahn I-S, Ha J-H. The inhibition of inflammatory molecule expression on 3T3-L1 adipocytes by berberine is not mediated by leptin signaling. Nutrition Research and Practice. 2009, 3(2), 84-88. Free Full Text
 3. Yin J, Zhang H, Ye J. Traditional chinese medicine in treatment of metabolic syndrome. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2008 Jun;8(2):99-111. Free Full Text
 4. Yin J, Xing H, Ye J. Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism. 2008;57(5):712-7. Free Full Text
 5. Zhang Y, Li X, Zou D, et al. Treatment of Type 2 Diabetes and Dyslipidemia with the Natural Plant Alkaloid Berberine J Clin Endocrinol Metab 2008 93: 2559-2565 Abstract
 6. Wu LY, Ma ZM, Fan XL, et al. The anti-necrosis role of hypoxic preconditioning after acute anoxia is mediated by aldose reductase and sorbitol pathway in PC12 cells. Cell Stress Chaperones. Nov. 2009 PubMed
 7. Yin J, Gao Z, Liu D, et al. Berberine improves glucose metabolism through induction of glycolysis. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008 January; 294(1): E148–E156 Free Full Text
 8. Turner N, Li J-Y, Gosby A. et al. Berberine and Its More Biologically Available Derivative, Dihydroberberine, Inhibit Mitochondrial Respiratory Complex I. Diabetes 2008 57:1414-1418 Abstract
 9. Wang Y, Campbell T, Perry B, et al. Hypoglycemic and insulin-sensitizing effects of berberine in high-fat diet- and streptozotocin-induced diabetic rats. Metabolism. 2010 Mar 19. PubMed
 10. Gu Y, Zhang Y, Shi X, et al. Effect of traditional Chinese medicine berberine on type 2 diabetes based on comprehensive metabonomics. Talanta. 2010 May 15;81(3):766-772. PubMed
 11. Wang ZS, Lu FE, Xu LJ, Dong H. Berberine reduces endoplasmic reticulum stress and improves insulin signal transduction in Hep G2 cells. Acta Pharmacol Sin. 2010 Apr 12. PubMed
 12. Zhang H, Wei J, Xue R, et al. Berberine lowers blood glucose in type 2 diabetes mellitus patients through increasing insulin receptor expression. Metabolism. (Oct 2009) Abstract
 13. Kong WJ, Zhang H, Song DQ, et al. Berberine reduces insulin resistance through protein kinase C-dependent up-regulation of insulin receptor expression. Metabolism. 2009;58(1):109-119. Abstract
 14. Liu LZ, Cheung SC, Lan LL, et al. Berberine Modulates Insulin Signaling Transduction in Insulin-resistant Cells. Molecular and Cellular Endocrinology. 2009 Dec 24. PubMed
 15. Liu L, Yu YL, Yang JS, et al. Berberine suppresses intestinal disaccharidases with beneficial metabolic effects in diabetic states, evidences from in vivo and in vitro study. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2010 Mar 13. PubMed
 16. [1]
 17. Al-Masri IM, Mohammad MK, Tahaa MO. Inhibition of dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) is one of the mechanisms explaining the hypoglycemic effect of berberine. J Enzyme Inhib Med Chem. 2009 Jul 29. PubMed
 18. Wikipedia
 19. Prabhakar PK, Doble M. Synergistic effect of phytochemicals in combination with hypoglycemic drugs on glucose uptake in myotubes. Phytomedicine. 2009 Aug 4. PubMed
 20. Li H, Dong B, Park SW, et al. HNF1alpha plays a critical role in PCSK9 gene transcription and regulation by a natural hypocholesterolemic compound berberine.” J Biol Chem. 2009 Aug 17. Free Full Text
 21. Abidi P, Zhou Y, Jiang J-D, Liu J. Extracellular Signal-Regulated Kinase–Dependent Stabilization of Hepatic Low-Density Lipoprotein Receptor mRNA by Herbal Medicine Berberine. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2005;25:2170. Free Full Text
 22. Wang J-M, Yang Z, Xu, MG, et al. Berberine-induced decline in circulating CD31+/CD42− microparticles is associated with improvement of endothelial function in humans. European Journal of Pharmacology 2009; 614(1-3) 77-83 Abstract
 23. Wang Y, Huang Y, Lam KS, et al. Berberine prevents hyperglycemia-induced endothelial injury and enhances vasodilatation via adenosine monophosphate-activated protein kinase and endothelial nitric oxide synthase. Cardiovasc Res. 2009;82(3):484-92. Abstract
 24. Lamontagne J, Pepin E, Peyot ML, et al. Pioglitazone acutely reduces insulin secretion and causes metabolic deceleration of the pancreatic {beta}-cell at submaximal glucose concentrations. Endocrinology. 2009 Apr 30. Abstract
 25. Lee YS, Kim WS, Kim KH, et al. Berberine, a natural plant product, activates AMP-Activated Protein Kinase with beneficial metabolic effects in diabetic and insulin-resistant states Diabetes 2006;55:2256-64 Full Free Text
 26. Jeong HW, Hsu KC, Lee JW, et al. Berberine suppresses proinflammatory responses through AMPK activation in macrophages. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2009 Apr;296(4):E955-64. Abstract
 27. Holy EB, Akhmedov A, Lüscher TF, Tanner FC. Berberine, a natural lipid-lowering drug, exerts prothrombotic effects on vascular cells. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 2009;46(2) 234-240 Abstract
 28. Wang YX, Wang YP, Zhang H, et al. Synthesis and biological evaluation of berberine analogues as novel up-regulators for both low-density-lipoprotein receptor and insulin receptor. Bioorg Med Chem Lett. 2009 Nov 1;19(21):6004-8. PubMed
 29. Kuo CL, Chi CW, Liu TY, et al. The anti-inflammatory potential of berberine in vitro and in vivo. Cancer Lett 2004;203: 127–137. Abstract
 30. Wang YX, Yao XJ, Tan YH. Effects of berberine on delayed afterdepolarizations in ventricular muscles in vitro and in vivo. J Cardiovasc Pharmacol. 1994;23(5):716-22. [2]
 31. Wang, Yong-Xiao; Zheng, Yun-Min. Ionic Mechanism Responsible for Prolongation of Cardiac Action-Potential Duration by Berberine. J Cardiovascular Pharmacol. 1997;30(2):214-222 Abstract
 32. Marin-Neto JA, Maciel BC, Secches AL, Gallo Júnior L. Cardiovascular effects of berberine in patients with severe congestive heart failure. Clinical Cardiology. 1988;11(4):253-60. Free Full Text
 33. Zeng XH, Zeng XJ, Li YY. Efficacy and safety of berberine for congestive heart failure secondary to ischemic or idiopathic dilated cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2003;92(2):173-6. Abstract
 34. Huang Z, Wang L, Meng S, et al. Berberine reduces both MMP-9 and EMMPRIN expression through prevention of p38 pathway activation in PMA-induced macrophages. Int J Cardiol. 2009 Jul 2. [Epub ahead of print] PubMed
 35. Sun Y, Xun K, Wang Y, Chen X. A systematic review of the anticancer properties of berberine, a natural product from Chinese herbs. Anticancer Drugs. 2009 Aug 20. Abstract
 36. Tang J, Feng Y, Tsao S, et al. Berberine and Coptidis Rhizoma as novel antineoplastic agents: a review of traditional use and biomedical investigations. J Ethnopharmacol. 2009 Aug. PubMed
 37. Tsang CM, Lau EP, Di K, et al. Berberine inhibits Rho GTPases and cell migration at low doses but induces G2 arrest and apoptosis at high doses in human cancer cells. Int J Mol Med. 2009 Jul;24(1):131-8. Abstract
 38. Liu Y, Yu H, Zhang C, et al. Protective effects of berberine on radiation-induced lung injury via intercellular adhesion molecular-1 and transforming growth factor-beta-1 in patients with lung cancer. Eur J Cancer. 2008;44(16):2425-32. Abstract
 39. Li GH, Wang DL, Hu YD, et al. Berberine inhibits acute radiation intestinal syndrome in human with abdomen radiotherapy. Medical Oncology, syyskuu 16, PubMed
 40. McCarty MF, Barroso-Aranda J, Contreras F. Activation of AMP-activated kinase as a strategy for managing autosomal dominant polycystic kidney disease. Med Hypotheses. 2009 Jun 29. PubMed
 41. Sun X, Zhang X, Hu H, et al. Berberine Inhibits Hepatic Stellate Cell Proliferation and Prevents Experimental Liver Fibrosis. Biol. Pharm. Bull. 32(9) 1533—1537 (2009) Free Full Text pdf
 42. Cheng Z, Guo S, Copps K, et al. Foxo1 integrates insulin signaling with mitochondrial function in the liver. Nature Medicine. 2009;15,1307 - 1311 doi:10.1038/nm.2049
 43. Sun X, Zhang X, Hu H, et al. Berberine inhibits hepatic stellate cell proliferation and prevents experimental liver fibrosis. Biol Pharm Bull. 2009 Sep;32(9):1533-7 Free Full Text
 44. Sindhu G, Manoharan S. Anti-Clastogenic Effect of Berberine against DMBA-Induced Clastogenesis. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2010 Apr 12. Abstract
 45. Wang Y, Jia X, Ghanam K, Beaurepaire C, Zidichouski J, Miller L. Berberine and plant stanols synergistically inhibit cholesterol absorption in hamsters. Atherosclerosis. 2009 Sep 4. Abstract
 46. Chang XX, Gao X, Liu M, et al. BBR reduces hepatic fat content in the rats of NAFLD by decreasing the methylation of MTP promoter. European Association for the Study of Diabetes. Kongress Wienna Sept 30, 2009 Poster Poster
 47. Lu S-S, Yu YL, Zhu HJ, et al. Berberine promotes glucagon-like peptide-1 (7-36) amide secretion in streptozotocin-induced diabetic rats. J. Endocrinol. 2009; 200(2): 159 - 165. Abstract
 48. Wang ZQ, Lu FE, Leng SH, et al. Facilitating effects of berberine on rat pancreatic islets through modulating hepatic nuclear factor 4 alpha expression and glucokinase activity. World J Gastroenterol. 2008;14(39):6004-11. Free Full Text
 49. Zhou JY, Zhou SW, Zhang KB, et al. Chronic effects of berberine on blood, liver glucolipid metabolism and liver PPARs expression in diabetic hyperlipidemic rats. Biol Pharm Bull. 2008;31(6):1169-76. Free Full Text
 50. Cui G, Qin X, Zhang Y, et al. Berberine differentially modulates the activities of Erk, p38 MAPK and JNK to suppress Th17 and Th1 T cell differentiation in type 1 diabetic mice. J Biol Chem. Aug 2009 Free Full Text
 51. Wang F, Zhao G, Cheng L, et al. Effects of berberine on potassium currents in acutely isolated CA1 pyramidal neurons of rat hippocampus. Brain Research 2004;999, 91-97 Abstract
 52. Benaissa F, Mohseni-Rad H, Rahimi-Moghaddam P, Mahmoudian M. Berberine reduces the hypoxic-ischemic insult in rat pup brain. Acta Physiol Hung. 2009;96(2):213-20 Abstract and references
 53. Zhou XQ, Zeng XN, Kong H, Sun XL. Neuroprotective effects of berberine on stroke models in vitro and in vivo. Neurosci Lett. 2008;447(1):31-6 Abstract
 54. Wang GY, Lv QH, Dong Q, Xu RZ, Dong QH. Berbamine induces Fas-mediated apoptosis in human hepatocellular carcinoma HepG2 cells and inhibits its tumor growth in nude mice. J Asian Nat Prod Res. 2009;11(3):219-28. Abstract
 55. Ho YT, Yang JS, Lu CC, et al. Berberine inhibits human tongue squamous carcinoma cancer tumor growth in a murine xenograft model. Phytomedicine. 2009 Mar 19. PubMed
 56. Thirupurasundari CJ, Padmini R, Devaraj SN Effect of berberine on the antioxidant status, ultrastructural modifications and protein bound carbohydrates in azoxymethane-induced colon cancer in rats. Chem Biol Interact. 2009 Feb 12;177(3):190-5. Abstract
 57. Qi MY, Feng Y, Dai DZ, Li N, Cheng YS, Dai Y. CPU86017, a berberine derivative, attenuates cardiac failure through normalizing calcium leakage and downregulated phospholamban and exerting antioxidant activity. Acta Pharmacol Sin. 2010 Feb;31(2):165-74. Abstract
 58. Huang WM, Yan H, Jin JM, et al. Beneficial effects of berberine on hemodynamics during acute ischemic left ventricular failure in dogs. Chin Med J (Engl). 1992;105(12):1014-9 PubMed
 59. Neto FR. Electropharmacological effects of berberine on canine cardiac Purkinje fibres and ventricular muscle and atrial muscle of the rabbit. British Journal of Pharmacology. 1993; 108(2): 534–537. Free Full Text
 60. Shaffer JE. Inotropic and Chronotropic Activity of Berberine on Isolated Guinea Pig Atria. J Cardiovasc Pharmacol. 1985;7(2):307-315 Abstract
 61. Peng W-H, Lo K-L, Lee YH, et al. Berberine produces antidepressant-like effects in the forced swim test and in the tail suspension test in mice. Life Sciences 2007;81(11), 23, 933-938 /10.1016/j.lfs.2007.08.003 Abstract
 62. Kulkarni SK, Dhir A. On the mechanism of antidepressant-like action of berberine chloride. Eur J Pharmacol. 2008 Jul 28;589(1-3):163-72. PubMed
 63. Wikipedia E-selectin
 64. Hu Y, Chen X, Duan H, et al. Chinese herbal medicinal ingredients inhibit secretion of IL-6, IL-8, E-selectin and TXB2 in LPS-induced rat intestinal microvascular endothelial cells. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2009;31(4):550-5. Summary
 65. Wang YX, Wang YP, Zhang H, et al. Synthesis and biological evaluation of berberine analogues as novel up-regulators for both low-density-lipoprotein receptor and insulin receptor. Bioorg Med Chem Lett. 2009;19(21):6004-8. Abstract
 66. Ho YT, Yang JS, Li TC, etl al. Berberine suppresses in vitro migration and invasion of human SCC-4 tongue squamous cancer cells through the inhibitions of FAK, IKK, NF-kappaB, u-PA and MMP-2 and -9. Cancer Lett. 2009 Jul 8;279(2):155-62. [3]
 67. Kong W, Wei J, Abidi P, et al. Berberine is a novel cholesterol-lowering drug working through a unique mechanism distinct from statins. Nature Medicine 2004;10(12):1344-51[http://blog.case.edu/yxr10/2005/1/19/nm1135.pdf Free Full Text pdf
 68. Kim WS, Lee YS, Cha SH, et al. Berberine improves lipid dysregulation in obesity by controlling central and peripheral AMPK activity. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2009;296(4):E812-9. Free Full Text
 69. Zha W, Liang G, Xiao J, et al. Berberine Inhibits HIV Protease Inhibitor-Induced Inflammatory Response by Modulating ER Stress Signaling Pathways in Murine Macrophages. PLoS One. 2010;5(2):e9069. Free Full Text
 70. Tarrago, T, Kicik N, Segúi J, Giralt E. The Natural Product Berberine is a Human Prolyl Oligopeptidase Inhibitor. ChemMedChem 2007;2(3):354 – 359. Abstract
 71. http://en.wikipedia.org/wiki/Sigma_receptor
 72. Kulkarni SK, Dhir A. Expert review of neurotherapeutics. 2009;9(7):1021-34 Abstract
 73. Kulkarni SK, Dhir A. Current investigational drugs for major depression. Expert Opin Investig Drugs. 2009 Jun;18(6):767-88. Abstract
 74. Kulkarni SK, Dhir A. On the mechanism of antidepressant-like action of berberine chloride. Eur J Pharmacol. 2008 Jul 28;589(1-3):163-72. PubMed
 75. Jung HA, Min BS, Yokozawa T, et al. Anti-Alzheimer and Antioxidant Activities of Coptidis Rhizoma Alkaloids. Biol Pharm Bull. 2009;32(8):1433-1438.Free Full Text
 76. Xiang J, Yu C, Yang F. Conformation-activity studies on the interaction of berberine with acetylcholinesterase: Physical chemistry approach. Progress in Natural Science. 2009 Dec;19(12)1721-1725 doi:10.1016/j.pnsc.2009.07.010
 77. Huang L, Shi A, He F, Li X. Synthesis, biological evaluation, and molecular modeling of berberine derivatives as potent acetylcholinesterase inhibitors. Bioorg Med Chem. 2009 Dec 16. Epub ahead of print Abstract
 78. Kim JB, Yu JH, Ko E, et al. The alkaloid Berberine inhibits the growth of Anoikis-resistant MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer cell lines by inducing cell cycle arrest. Phytomedicine. 2009 Oct 1. Abstract
 79. Ho YT, Lu CC, Yang JS, et al. Berberine Induced Apoptosis via Promoting the Expression of Caspase-8, -9 and -3, Apoptosis-inducing Factor and Endonuclease G in SCC-4 Human Tongue Squamous Carcinoma Cancer Cells. Anticancer Res October 2009 29:4063-4070 Abstract
 80. Serafim TL, Oliveira PJ, Sardao VA, et al. Different concentrations of berberine result in distinct cellular localization patterns and cell cycle effects in a melanoma cell line. Cancer Chemother Pharmacol. 2008 May;61(6):1007-18. Abstract
 81. Auyeung KK, Ko JK. Coptis chinensis inhibits hepatocellular carcinoma cell growth through nonsteroidal anti-inflammatory drug-activated gene activation. Int J Mol Med. 2009;24(4):571-7.Abstract
 82. Tang F, Duang C, Huan D, et al. Berberine inhibits metastasis of nasopharyngeal carcinoma 5-8F cells by targeting Rho-kinase mediated Ezrin phosphorylation at threonine 567. J Biol Chem. 2009 Aug 3. Free Full Text in Press
 83. Bandey MK, Sung B, Kunnumakkara AB, et al. Berberine Modifies Cysteine 179 of I B Kinase, Suppresses Nuclear Factor- B–Regulated Antiapoptotic Gene Products, and Potentiates Apoptosis. Cancer Research 2008; 68, 5370. Free Full Text
 84. Choi MS, Yuk DY, Oh JH, et al. Berberine inhibits human neuroblastoma cell growth through induction of p53-dependent apoptosis. Anticancer Res. 2008;28(6A):3777-84PubMed
 85. Muralimanoharan SB, Kunnumakkara AB, Shylesh B, et al. Butanol fraction containing berberine or related compound from nexrutine(R) inhibits NFkappaB signaling and induces apoptosis in prostate cancer cells. Prostate. 2009 Apr 1;69(5):494-504. Free Full Text
 86. Choi MS, Oh JH, Kim SM, Jung HY, Yoo HS, Lee YM, Moon DC, Han SB, Hong JT.Berberine inhibits p53-dependent cell growth through induction of apoptosis of prostate cancer cells. Int J Oncol. 2009 May;34(5):1221-30. Abstract
 87. Liu J, He C, Zhou K, Wang J, Kang JX. Coptis extracts enhance the anticancer effect of estrogen receptor antagonists on human breast cancer cells. Biochem Biophys Res Commun. 2009 Jan 9;378(2):174-8. Abstract
 88. Kim S, Choi JH, Kim JB, et al. Berberine suppresses TNF-alpha-induced MMP-9 and cell invasion through inhibition of AP-1 activity in MDA-MB-231 human breast cancer cells. Molecules. 2008;13(12):2975-85 PubMed
 89. Kim JB, Ko E, Han W, et al. Berberine diminishes the side population and ABCG2 transporter expression in MCF-7 breast cancer cells. Planta Med. 2008;74(14):1693-700. Abstract
 90. Lin TH, Kuo HC, Chou FP, Lu FJ, et al. Berberine enhances inhibition of glioma tumor cell migration and invasiveness mediated by arsenic trioxide. BMC Cancer. 2008;8:58. Free Full Text
 91. Hur JM, Hyun MS, Lim SY, et al. The combination of berberine and irradiation enhances anti-cancer effects via activation of p38 MAPK pathway and ROS generation in human hepatoma cells. J Cell Biochem. 2009 Jun 2. Abstract
 92. Khan M, Giessrigl B, Vonach C, et al. Berberine and a Berberis lycium extract inactivate Cdc25A and induce alpha-tubulin acetylation that correlate with HL-60 cell cycle inhibition and apoptosis. Mutat Res. 2009 Nov 9. PubMed
 93. Lin S, Tsai S-C, Lee C-C, et al. Berberine Inhibits HIF-1 Expression via Enhanced Proteolysis. Mol Pharmacol 2004; 66:612-619 Free Full Text
 94. Hyun MS, Hur JM, Mun YJ, Kim D, Woo WH. BBR induces apoptosis in HepG2 cell through an Akt-ASK1-ROS-p38MAPKs-linked cascade. J Cell Biochem. 2009 Nov 30. Abstract
 95. Li N, Gu L, Qu L, et al. Berberine Attenuates Pro-inflammatory Cytokine Induced Tight Junction Disruption in an In Vitro Model of Intestinal Epithelial Cells. European Journal of Pharmacological Sciences February 2010 PubMed
 96. Frank, Kurtis, Patel, Kamal, Lopez, Gregory, Willis, Bill: Berberine Research Analysis. Examine.com, 29.4.2017. Artikkelin verkkoversio.