Antifascistisk aktion (Ruotsi)

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
AFA:n hyökkäys Ruotsidemokraattien tapahtumaan

Antifascistisk aktion eli AFA (myös Antifa[1]) on ruotsalainen äärivasemmistolainen ulkoparlamentaarinen verkosto, joka on osa samannimistä eurooppalaista verkostoa. Verkosto koostuu militanteista antifasisteista, joiden aatteelliset juuret ovat sosialismin eri muodoissa. AFA:n perimmäinen tavoite on kumota nykyinen yhteiskuntajärjestys vallankumouksen avulla ja luoda yhteiskunta ilman valtiota ja yhteiskuntaluokkia.[1] Näennäisestä "vallankumouksellisuudesta" ja valtion vastaisuudesta huolimatta Ruotsin AFA on todettu tekevän yhteistyötä vallitsevan järjestelmän kanssa muun muassa rasismin ja syrjinnän vastaisessa toiminnassa. Verkosto pyrkii taistelemaan nationalistisen liikkeen jäseniä vastaan, mutta sen toimet kohdistuvat myös sellaisiin viranomaisiin, yrityksiin ja luottamustehtävissä toimiviin poliitikoihin, jotka AFA:n mielestä osallistuvat sortavan yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämiseen.[2]

AFA:n toiminta on joissain tapauksissa ollut väkivaltaista, ja järjestö on syyllistynyt muun muassa tuhopolttoihin, pahoinpitelyihin ja uhkauksiin vastustajinaan pitämiänsä tahoja kohtaan. AFA:n mukaan väkivalta on yksi keinoista saavuttaa järjestön tavoite.[3] Ruotsin turvallisuuspoliisin mukaan AFA on yksi autonomisen vasemmiston johtavista järjestöistä.[2] Vaikka järjestöä ei nähdäkään uhkana Ruotsin demokraattiselle järjestelmälle, se nähdään vakavana uhkana yksittäisiä henkilöitä kohtaan.[4]

Ruotsin AFA toimi hyvin läheisessä suhteessa vuonna 2015 lakkautetun äärivasemmistolaisen ja militantin Revolutionära Frontenin kanssa.[5] Niistä on käytetty yhteisnimitystä AFA Revolutionära Fronten (RF).[5] Myös Revolutionära Front on syyllistynyt väkivaltarikoksiin.[5]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Autonominen vasemmisto alkoi 1990-luvun alussa kiinnittää yhä enemmän huomiota kasvavaan Valkoinen ylivalta -liikkeeseen. Syynä tähän olivat luultavasti raa'at väkivaltarikokset ja toimet, jotka kohdistuivat noin 15 pakolaisten vastaanottokeskukseen. Kyseiset rikokset loivat pohjan autonomiselle antifasismille.

Nimi Antifascistisk aktion tuli ensimmäisen kerran esille vuonna 1991 kuningas Kaarle XII:n kuoleman vuosipäivänä järjestettyjen vastamielenosoitusten yhteydessä, mutta koko Ruotsin kattava verkosto perustettiin vasta vuonna 1993, jolloin tavoitteena oli anarkismin parempi organisointi.[2]

Ideologia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AFA-verkosto on vallankumouksellinen, sosialistinen liike, jonka tavoitteena on yhteiskunta ilman valtiota ja luokkia. Liike uskoo luokkataisteluun.[6] Tarkoitus on korvata parlamentarismi anarkososialistisen[6] mallin mukaisella suoralla kansanvallalla.

AFA-ryhmien yhteinen nimittäjä on tahto taistella seksismiä, kapitalismia, rasismia ja homofobiaa vastaan.[1] AFA kuvaa itseään militantiksi, mikä määritellään valmiutena puolustaa itseään ja ihanteitaan tekemättä kompromisseja ja päättämällä itse, mikä on oikein ja mikä väärin.[3]

AFA:n omien verkkosivujen mukaan siitä huolimatta, että heitä toisinaan syytetään siitä, että he uskovat väkivallan välttämättömyyteen kamppailussa fasismia vastaan, heillä ei ole tarvetta keräillä poliittisia pisteitä, kalastella ääniä tai saada myönteisiä arvioita porvarilliselta medialta.[6]

Organisaatio ja toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AFA:lla ei ole keskushallintoa tai -johtoa, vaan järjestön toiminta perustuu puhtaasti verkostoihin. AFA-verkoston pääasiallinen tehtävä on vaihtaa tietoja, jakaa kokemuksia ja koordinoida toimintaa paikallisryhmien välillä.[1] Järjestöllä kuitenkin on tietynlainen rakenne, ja joka vuosi järjestetään maanlaajuisia kokoontumisia, joissa määritellään toiminnan suuntalinjoja ja päätetään tärkeysjärjestyksistä, mikä joskus johtaa kansallisten kampanjoiden järjestämiseen. Kaikki AFA-ryhmät eivät kuitenkaan ole osa maanlaajuista verkostoa.[2]

Maanlaajuiseen verkostoon kuuluvat AFA:n omien verkkosivujen mukaan[7]:

 • AFA Gävle
 • AFA Göteborg
 • AFA Helsingborg
 • AFA Jönköping
 • AFA Malmö
 • AFA Skaraborg
 • AFA Stockholm (eräissä yhteyksissä myös afasthlm)
 • AFA Uppsala
 • AFA Data (vastaa verkoston tietoteknisistä asioista)

Sellaisia AFA-ryhmiä, joita ei pidetä Antifascistisk Aktion Sverigen paikallisryhminä, ovat muun muassa:

 • AFA-Vellinge

AFA on osallistunut Ruotsissa monenlaiseen yhteistyötoimintaan rasismia vastustavan Nätverket mot rasism -verkoston ja erilaisten paikallisryhmien kanssa. AFA tekee myös yhteistyötä muiden eurooppalaisten rasisminvastaisten verkostojen kanssa.[1]

AFA:n toimintaan kuuluu niin mielipiteenmuodostusta mainoksien ja mielenosoitusten avulla kuin suoraa toimintaa, joka voi käsittää myös vahingonteon ja pahoinpitelyt ("fyysiset kohtaamiset"). AFA itse on sitä mieltä, että väkivaltaiset toimet ovat vain pieni osa järjestön toimintaa. Mielipiteenmuodostukseen kuuluu esimerkiksi yleisön tiedottaminen henkilöistä, jotka ovat kansallissosialisteja ja protestien järjestäminen kansallissosialistisia kokoontumisia vastaan. Toimintaan kuuluu joskus myös keskustelua sellaisten vanhempien kanssa, joiden lapset ovat liittyneet kansallissosialistisiin liikkeisiin.[8]

AFA:lla on myös tiedusteluyksikkö, AFA dokumentation, joka ylläpitää tietoja äärioikeistosta.[9] Yksikön materiaaleja käyttävät joskus myös toimittajat ja lehdet.[10] AFA dokumentation on myös kirjoittanut ruotsalaisten kansallissosialistien uusista organisaatiomalleista antologiaan Brunt!, joka kertoo äärioikeistolaisista liikkeistä.[11] Vuonna 2004 AFA dokumentation tunkeutui äärioikeistolaisia teoksia kustantavan Nordiska förlaget -kustantamon tietokoneille ja sai haltuunsa heidän asiakaslistansa.[12]

AFA:n toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työskentelytapa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AFA on tunnettu siitä, että se on ottanut vastuulleen laittomia hyökkäyksiä, jotka ovat kohdistuneet nationalistiseen liikkeeseen kuuluvien poliittisten puolueiden ja järjestöjen edustajiin. Hyökkäykset ovat kohdistuneet muun muassa Kansallisdemokraatteihin (Nationaldemokraterna), Ruotsidemokraatteihin (Sverigedemokraterna) ja Ruotsalaiseen vastarintaliikkeeseen (Svenska motståndsrörelsen). Järjestö on myös hyökännyt eduskunnassa istuvia Kristillisdemokraatteja (Kristdemokraterna) ja Keskustapuoluetta (Centerpartiet) vastaan.[13][14]

AFA toimii suoran toiminnan periaatteen mukaisesti ja soveltaa eri toimintatapoja tilanteen mukaan, vaikka toiminta sisältäisikin lain ja järjestyksen rikkomista. AFA:n mukaan väkivalta on väistämätöntä taistelussa kansallissosialismia ja kapitalismia vastaan. Nämä toimintatavat ovat joissakin tapauksissa johtaneet selkkauksiin poliisin kanssa. Järjestön laatimassa oppaassa todetaan, että väkivalta on eräs keino saavuttaa järjestön tavoite.[3]

AFA ylläpitää rekisteriä yksityishenkilöistä, jotka ovat järjestön vastustamien puolueiden ja järjestöjen jäseniä tai toimivat niissä aktiivisesti. AFA tiedottaa yhdistyksiä ja työpaikkoja kyseisten henkilöiden mielipiteistä, mikä saattaa johtaa siihen, että henkilöt suljetaan ulkopuolelle tai syrjäytetään työstään ja yhdistystoiminnasta.[15] Rekisteri sisältää muun muassa henkilöiden nimiä, osoitteita, henkilötietoja ja tietoa heidän suhteistaan muihin.[16] Ihmisten rekisteröinnin tavoitteena on tietojen avulla pakottaa äärioikeistolaisia jättämään järjestönsä.[15]

Useimmat AFA-aktivistit ovat halunneet pysyä nimettöminä. Syyksi siihen on ilmoitettu jäsenien henkilökohtaisen turvallisuuden suojaaminen.[8] Poikkeuksena tästä on Salka Sandén, joka kertoo kirjassaan Deltagänget ajastaan järjestön jäsenenä.[17]

Kirjan Extremister kirjoittanut Magnus Sandelin on analysoinut poliittisia ääriryhmiä ja kirjoittaa, että AFA-verkoston sisällä vallitsee ajatus siitä, että järjestön harjoittama väkivalta on oikeutettua. Sandelin sanoo, että AFA hyödyntää itse luomaansa "väkivaltapääomaa" uhkaillakseen ja harjoittaakseen väkivaltaa toisin ajattelevia kohtaan.[18]

Ulkopuolisten näkemys AFA:sta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muut järjestöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AFA:a ovat kritisoineet sellaiset järjestöt, joiden ajatellaan kuuluvan vallankumouksellisiin ja reformistisiin liikkeisiin.[19][20][21][22] AFA:n liikkumatila ja tuki Ruotsin vasemmiston keskuudessa väheni voimakkaasti Göteborgin vuoden 2001 mielenosoitusten jälkeen.[2]

Ruotsin turvallisuuspoliisi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsin turvallisuuspoliisi pitää AFA:a yhtenä tärkeimmistä järjestöistä autonomisen vasemmiston keskuudessa.[2] Järjestön ei katsota uhkaavan Ruotsin demokraattista järjestelmää, mutta sitä pidetään vakavana uhkana tiettyjä henkilöitä kohtaan.[4] Turvallisuuspoliisi sanoo AFA:n kannattajien kartoittavan laajamittaisesti Valkoinen ylivalta -liikkeen jäseniä, tekevän uhkauksia ja hyökkäyksiä yksittäisiä henkilöitä vastaan sekä puolustavan militantteja ja symbolisia toimia.[23]

Maaliskuun 7. päivä vuonna 2008 turvallisuuspoliisi julkaisi kuntien ja valtion luottamushenkilöihin kohdistuvia uhkia käsittelevän raportin. Raportissa todetaan, että Ruotsidemokraatteihin "kohdistuu jatkuvasti uhkauksia ja tekoja, joiden takana on joko AFA tai henkilöt, jotka käyttävät AFA:n symboleita". Turvallisuuspoliisi kirjoittaa myös, että mainitun toiminnan "pääasiallinen tarkoitus vaikuttaa olevan se, että poliitikot saataisiin jättämään virkansa".[24]

Väkivalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Tammikuussa 2006 AFA hyökkäsi Norrköpingin maahanmuuttovirastoon ja uhkaili yksittäisiä työntekijöitä[25].
 • Muutama päivä ennen kansallispäivää kesäkuussa 2006 AFA yritti estää 200 ihmisen voimin äärioikeistolaisten marssin Tukholmassa.[26] Poliisi ja AFA:n jäsenet kahinoivat poliisin pysäytettyä AFA:n toimet Kungsholmenissa.[26] Ryhmä pyrki estämään marssin muodostamalla ihmisketjun ja tukkimalla kahden kadun risteyksen.[26] Poliisi kuljetti AFA:n aktivistit, joista moni oli naamioitunut, linja-autoilla eri paikkoihin muutaman kilometrin päähän tapahtumapaikasta.[26] Kuusi ihmistä pidätettiin.[26]
 • Kansallispäivänä 2006 AFA hyökkäsi Jönköpingissä Ruotsidemokraattien kimppuun "pesäpallomailalla tai vastaavalla" poliisin mukaan[27].
 • Kesäkuussa 2006 AFA löi rikki kristillisdemokraattien huoneiston ikkunaruutuja Kalmarissa.[28]
 • Lokakuussa 2006 AFA uhkasi estää kunnanvaltuuston kokouksen Göteborgissa, koska Ruotsidemokraatteja oli valittu. Kokouksen pitäminen vaati miljoona kruunua vaatineen poliisioperaation.[29]
 • Vuonna 2006 kaksi AFA-kytköksistä henkilöä syyllistyi hampurilaisravintolan tuhopolttoon.[28]
 • Heinäkuussa 2007 AFA uhkaili ja hyökkäsi maahanmuuttoasioiden tuomarin kimppuun Göteborgissa. Tuomarin ulko-oveen löytiin kirves, talo spraymaalattiin. Internetiin levitettiin tuomarin ja hänen kollegoittensa henkilötietoja.[30]
 • Kesällä 2007 veitsin aseistautuneet miehet hyökkäsivät Ruotsindemokraattien entisen nuorisojohtajan Martin Kinnusen (tuolloin 24-vuotias) kotiin. Siellä ollutta tyttöystävää uhattiin veitsellä, hänet sidottiin teipillä ja heitettiin rappukäytävään; joskin hänen vammansa jäivät lieviksi[31]. En voi syödä enkä voi nukkua. Tuntuu koko ajan siltä kuin olisin hajoamassa, tyttöystävä kertoi myöhemmin[32]. Kinnunen tyttöystävineen pahoinpideltiin raa'asti myöhemminkin[33]. Jälkimmäisen pahoinpitelyn suoritti iso AFA-joukkio, jossa olivat mukana tyttöystävän pahoinpitelijät.[34] Saadakseen elää rauhassa Kinnunen luopui politiikasta ja muutti Saksaan[34].
 • Heinäkuussa 2007 AFA teki yllätyshyökkäyksen takaapäin uusnatsien kimppuun Tukholman Södermalmin kaupunginosassa.[35] Käsirrysyyn osallistui 30–40 nuorta.[35] Kukaan ei loukkaantunut, mutta poliisi lisäsi kahakan johdosta AFA:n tarkkailua.[35]
 • Elokuussa 2008 AFA levitti Uppsalassa ilmoituksia, joissa oli uhrin nimi ja kuva ja ihmisiä kehotettiin pahoinpitelemään tätä. Palkkioksi AFA lupasi 500 kruunua ja ilmaisen "knogjärn" (nyrkkiraudan).[36]
 • Joulukuussa 2008 AFA osallistui mellakointiin Rosengårdissa.[28]
 • Helmikuussa 2009 AFA pahoinpiteli kansallisdemokraattisen poliitikon nimeltä Vávra Suk. Poliisi otsikoi tapahtumasta "murhayrityksenä"[37].
 • 8. maaliskuuta 2009 AFA-Tukholman ja Vallankumouksellisen rintaman väki heitti väripommeja kristillisdemokraattien kansliaan[38].
 • Joulukuussa 2013 AFA Revolutionary Frontin yksi perustajista Joel Bjurströmer Almgren puukotti Ruotsin vastarintaliikkeen jäsentä selkään mielenosoituksen yhteydessä.[5][39] Hän sai teostaan 6,5 vuoden vankeusrangaistuksen.[39] Aikaisemmin hän on syyllistynyt useisiin rikoksiin, myös asteiltaan törkeisiin väkivaltarikoksiin.[5] Hänet on tuomittu myös 14-vuotiaan pojan hyväksikäytöstä.[5] Teko ei ollut poliittinen.[5]
 • 30. elokuuta 2014 AFA:n epäillään pahoinpidelleen Tukholmassa vasemmistolaismiehen, joka oli tullut Ruotsalaisten puolueen vaalitilaisuutta vastustavaan mielenosoitukseen.[40] Välikohtaus syntyi, kun AFA aloitti mellakoimaan paikalle tulleita poliiseja vastaan.[40] Mielenosoittaja protestoi AFA:n väkivaltaista käytöstä, jolloin AFA hyökkäsi hänen kimppuunsa.[40] 23-vuotias epäitly on Ruotsin turvallisuuspoliisin mukaan Antifascistisk aktionin jäsen, kuten muutkin paikalta tavatut 15 mellakoitsijaa. Osa heistä kuuluu myös äärivasemmistolaiseen Revolutionary Frontiin.[40]
 • 6. kesäkuuta 2015 epäilty, joka on AFA:n keskeisiin henkilöihin kuuluva 26-vuotias mies, pahoinpiteli nuoren naisen Huddingessa.[40] Teon motiivin uskotaan liittyneen vasemmistolaisaktiiveihin kuuluvan naisen kirjoituksiin sosiaalisessa mediassa, jotka eivät miellyttäneet Antifaa.[40]
 • Vuonna 2015 erästä toista AFA:n keskeisiin henkilöihin kuuluvaa 38-vuotiasta naista epäiltiin pahoinpitelystä Göteborgissa.[40] Tämänkin teon uhrit ovat vasemmistolaisia.[40]
 • Heinäkuussa 2016 AFA:n jäsenet hyökkäsivät Tukholman keskustassa Soldiers of Odin -katupartion kimppuun.[41] Kaksi Soldiers of Odin -ryhmän jäsentä sai iskuja, ja yksi heistä vietiin sairaalaan.[41] Poliisi pidätti tapauksen johdosta 21-vuotiaan miehen epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä ja aselakirikoksesta.[41] Pidätetyllä AFA:n jäsenellä oli mukanaan paprikasumutin.[41]
 • Tammikuussa 2017 uutisoitiin AFA:n ja Soldiers of Odin -ryhmän välisestä yhteenotosta Jönköpingissä, mihin osallistui ainakin 15 henkeä.[42] Yhteensä 12 AFA:n jäsentä pidätettiin pahoinpitelyistä epäiltynä.[42] Poliisi kertoi, että AFA:n hyökkäsi Soldiers of Odinin kimppuun muun muassa lasipulloin.[42] Tapauksessa oli kolme asianomistajaa, Soldiers of Odinin jäseniä.[42]

Ei-väkivaltaisia iskuja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Joulukuussa 2019 humalainen 30-vuotias mies liimasi Ruotsin kansallismuseossa Tukholmassa Antifan tarran Gustaf Cederströmin maalaamaan yli 130 vuotta vanhaan Kaarle XII:n ruumissaatto -tauluun.[43][44] Mies liimasi tauluun mustavalkoisen tarran, jossa on pääkallon kuva ja tekstit ”ANTIFA” ja englanninkielinen teksti, jonka merkitys on suomeksi 'On ok tappaa natseja'.[44] Mies pyrki teollaan ärsyttämään uusnatseja ja yritti paeta paikalta.[44] Teosta ei pystytty entisöimään täysin.[44] Teos on yksi Ruotsin arvokkaimmista, ja miestä syytettiin vuotta myöhemmin törkeästä vahingonteosta.[44]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e Antifascistisk aktion. http://www.antifa.se
 2. a b c d e f Korsell, L., Olsson, J., Nyqvist, A. et al. Våldsam politisk extremism. http://web.archive.org/web/20111116103708/http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.5bf42a901201f330faf80002541/valdsampolitiskextremism.pdf
 3. a b c Antifascistisk aktion. Aktivitetsguide för antifascister. http://www.antifa.se/files/aktivitetsguide.pdf
 4. a b AFA inget hot mot demokratin enligt SÄPO. LNY (Gävle). http://gavle.lny.se/afa-inget-hot-mot-demokratin-enligt-sapo-6574/
 5. a b c d e f g SVT Nyheter: UG-referens: Det goda våldet SVT Nyheter. Viitattu 6.7.2017. (ruotsiksi)
 6. a b c Presentation Antifascistisk Aktion. 15.5.2016. Viitattu 28.6.2017. (ruotsiksi)
 7. Kontakt Antifascistisk Aktion. 15.5.2016. Viitattu 28.6.2017. (ruotsiksi)
 8. a b Schwartz, E. (toim.). Fokus: Olaglig aktivism. Göteborgs fria tidning. http://www.goteborgsfria.nu/extern/epaper/gft/GFTI-09-10-30/pdfs/7.pdf
 9. Fokus (2007-11-29). Extremistorganisationerna. http://www.fokus.se/2007/11/extremistorganisationerna/
 10. Daniel Poohl (2006). Bild av kampanjande sverigedemokrater. Oreda. http://www.socialistiskapartiet.se/e107_files/downloads/oreda_16.pdf
 11. Karlsson, T. (2007-09-27). Nyanserade bilder av bruna fält. Ny Tid. http://www.nytid.fi/arkiv/artikelnt-684-5429.html
 12. Karlsson, P. ja Larsson, K. (2004-12-15?2005-01-12). Splittring bakom mindre Salem-marsch. Arbetaren (nro 51–53/04). http://www.arbetaren.se/2004/51%D053/nyhet3.html
 13. Aftonbladet (2009-09-13). Slåss med knogjärn. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5784027.ab
 14. Antifascistisk aktion (2006). Verksamhetsberättelse 2006. http://www.antifa.se/index.php?p=1&id=139
 15. a b http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3098&artikel=3611798
 16. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3098&grupp=10751&artikel=3611788
 17. Ekman, Kajsa E. (2007-06-14). Salka Sandén: "Deltagänget". Dagens Nyheter. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1353&a=660962
 18. Magnus Sandelin (2008-05-09). Ett naivt etablissemang blundar for vänstervåld. Expressen. http://www.expressen.se/debatt/1.1154283/ett-naivt-etablissemang-blundar-for-vanstervald. Läst 2010–06-25
 19. Björkman, T. (2002). Anarkistisk provokation. Proletären (nro 50).
 20. Anders Carlsson (2009). Israels bästa vänner. Proletären (11/2009). http://proletaren.se/utrikes/mellanostern/israels-basta-vanner
 21. Espvall, M. (2001). Anti Fascistisk Aktion ? socialistiska kämpar eller terrorister?. Röda Rummet (3/2001). http://www.socialistiskapartiet.se/e107_plugins/content/content.php?content.639
 22. Offensiv (2006-01-12). Anti Fascistisk Aktion ? socialistiska kämpar eller terrorister?. Offensiv (nro 682). http://www.socialisterna.org/offensiv/arkiv/682/vara.html
 23. Säkerhetspolisen (2010-06-09). Politiskt extremism - Aktörer inom den autonoma miljön. http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/politiskextremism/autonomamiljon/aktorer.4.7671d7bb110e3dcb1fd80004645.html
 24. 22. Säkerhetspolisen (2008-03-07). Hot mot förtroendevalda ny rapport. http://www.sapo.se/publicerat/nyhetsarkiv/nyheter2007/hotmotfortroendevaldanyrapport.5.59a6ce1f116807f34088000356.html
 25. Teresia Dunér: Afa riktar ilska mot Migrationsverket SVT 10 januari 2006.
 26. a b c d e Ruotsissa ääriryhmien mielenosoituksia Yle Uutiset. Viitattu 6.7.2017.
 27. Anders Malmström ja Niklas Orrenius: Polis varnade krögare för politisk fest 23.3.2006.
 28. a b c Claes Pettersson: Slåss med knogjärn Aftonbladet 13.9.2009.
 29. Aktivister försökte stoppa möte med Sverigedemokrat DN 2 november 2006.
 30. Domare som utvisat irakier attackerades Dagens Nyheter 31 juli 2007.
 31. DN: Veitsimiehet hyökkäsivät ruotsalaispoliitikon kotiin, YLE 16.8.2007
 32. Säpo: Hot och våld mot sd ökar, Expressen 16.8.2007
 33. M och FP måltavla för vänsterextrema, SvD 9.6.2009
 34. a b Misshandlad sd-topp har flyttat till Tyskland, Nyheter24.se 11/12 2009
 35. a b c Uusnatsit ja vasemmistolaiset kahakoivat Tukholmassa Yle Uutiset. Viitattu 6.7.2017.
 36. http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1221280&lid=puff_1221455&lpos=rubrik Ruotsin TV
 37. Expressen: Afa tar på sig våld mot ND-politiker
 38. Claes Pettersson: Slåss med knogjärn Aftonbladet 13 september 2009.
 39. a b Här hugger Joel ned nazisten i Kärrtorp Aftonbladet. Viitattu 6.7.2017.
 40. a b c d e f g h Här slår Afa-aktivisten ned antinazisten Expressen. Viitattu 21.6.2017. (ruotsiksi)
 41. a b c d Soldiers of Odin ja äärivasemmisto nujakoivat Tukholmassa ts.fi. Viitattu 28.6.2017.
 42. a b c d Soldiers of Odin och AFA i Jönköpingsbråk Aftonbladet. Viitattu 29.6.2017.
 43. Klistrade sticker på 40-miljonerstavla Aftonbladet. Viitattu 11.12.2020. (ruotsiksi)
 44. a b c d e Syyte: Mies liimasi Antifa-tarran yhteen Ruotsin arvokkaimmista tauluista – ”Pidän itsekin taiteesta” www.iltalehti.fi. Viitattu 11.12.2020.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]