Antifascistisk aktion (Ruotsi)

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
AFA:n hyökkäys Ruotsidemokraattien tapahtumaan

Antifascistisk aktion eli AFA on ruotsalainen äärivasemmistolainen ulkoparlamentaarinen verkosto, joka on osa samannimistä eurooppalaista verkostoa. Verkosto koostuu militanteista antifasisteista, joiden ideologiset juuret ovat sosialismin eri muodoissa. AFA:n perimmäinen tavoite on kumota nykyinen yhteiskuntajärjestys vallankumouksen avulla ja luoda yhteiskunta ilman valtiota ja luokkia.[1] Näennäisestä "vallankumouksellisuudesta" ja valtion vastaisuudesta huolimatta Ruotsin AFA on todettu tekevän yhteistyötä vallitsevan järjestelmän kanssa muun muassa rasismin ja syrjinnän vastaisessa toiminnassa. Verkosto pyrkii taistelemaan nationalistisen liikkeen jäseniä vastaan, mutta sen toimet kohdistuvat myös sellaisiin viranomaisiin, yrityksiin ja luottamustehtävissä toimiviin poliitikoihin, jotka AFA:n mielestä osallistuvat sortavan yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämiseen.[2]

AFA:n toiminta on joissain tapauksissa ollut väkivaltaista, ja järjestö on syyllistynyt mm. tuhopolttoihin, pahoinpitelyihin ja uhkauksiin vastustajinaan pitämiänsä tahoja kohtaan. AFA:n mukaan väkivalta on yksi keinoista saavuttaa järjestön tavoite.[3] Ruotsin turvallisuuspoliisin mukaan AFA on yksi autonomisen vasemmiston johtavista järjestöistä.[2] Vaikka järjestöä ei nähdäkään uhkana Ruotsin demokraattiselle järjestelmälle, se nähdään vakavana uhkana yksittäisiä henkilöitä kohtaan.[4]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Autonominen vasemmisto alkoi 1990-luvun alussa kiinnittää yhä enemmän huomiota kasvavaan Valkoinen ylivalta -liikkeeseen. Syynä tähän olivat luultavasti raa'at väkivaltarikokset ja toimet, jotka kohdistuivat noin 15 pakolaisten vastaanottokeskukseen. Kyseiset rikokset loivat pohjan autonomiselle antifasismille.

Nimi Antifascistisk aktion tuli ensimmäisen kerran esille vuonna 1991 kuningas Kaarle XII:n kuoleman vuosipäivänä järjestettyjen vastamielenosoitusten yhteydessä, mutta koko Ruotsin kattava verkosto perustettiin vasta vuonna 1993, jolloin tavoitteena oli anarkismin parempi organisointi.[2]

Ideologia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AFA-verkosto on vallankumouksellinen, sosialistinen liike, jonka tavoitteena on yhteiskunta ilman valtiota ja luokkia. Tarkoitus on korvata parlamentarismi anarkososialistisen mallin mukaisella suoralla kansanvallalla.

AFA-ryhmien yhteinen nimittäjä on tahto taistella seksismiä, kapitalismia, rasismia ja homofobiaa vastaan.[1] AFA kuvaa itseään militantiksi, mikä määritellään valmiutena puolustaa itseään ja ihanteitaan tekemättä kompromisseja ja päättämällä itse, mikä on oikein ja mikä väärin.[3]

Organisaatio ja toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AFA:lla ei ole keskushallintoa tai -johtoa, vaan järjestön toiminta perustuu puhtaasti verkostoihin. AFA-verkoston pääasiallinen tehtävä on vaihtaa tietoja, jakaa kokemuksia ja koordinoida toimintaa paikallisryhmien välillä.[1] Järjestöllä kuitenkin on tietynlainen rakenne, ja joka vuosi järjestetään maanlaajuisia kokoontumisia, joissa määritellään toiminnan suuntalinjoja ja päätetään tärkeysjärjestyksistä, mikä joskus johtaa kansallisten kampanjoiden järjestämiseen. Kaikki AFA-ryhmät eivät kuitenkaan ole osa maanlaajuista verkostoa.[2] Sellaisia AFA-ryhmiä, joita ei pidetä Antifascistisk Aktion Sverigen paikallisryhminä, ovat mm. AFA-kilo (Tukholma), AFA-Julia (Malmö) ja AFA-Vellinge. AFA on osallistunut Ruotsissa monenlaiseen yhteistyötoimintaan rasismia vastustavan Nätverket mot rasism -verkoston ja erilaisten paikallisryhmien kanssa. AFA tekee myös yhteistyötä muiden eurooppalaisten rasisminvastaisten verkostojen kanssa.[1]

AFA:n toimintaan kuuluu niin mielipiteenmuodostusta mainoksien ja mielenosoitusten avulla kuin suoraa toimintaa, joka voi käsittää myös vahingonteon ja pahoinpitelyt ("fyysiset kohtaamiset"). AFA itse on sitä mieltä, että väkivaltaiset toimet ovat vain pieni osa järjestön toimintaa. Mielipiteenmuodostukseen kuuluu mm. yleisön tiedottaminen henkilöistä, jotka ovat kansallissosialisteja ja protestien järjestäminen kansallissosialistisia kokoontumisia vastaan. Toimintaan kuuluu joskus myös keskustelua sellaisten vanhempien kanssa, joiden lapset ovat liittyneet kansallissosialistisiin liikkeisiin.[5]

AFA:lla on myös tiedusteluyksikkö, AFA dokumentation, joka ylläpitää tietoja äärioikeistosta.[6] Yksikön materiaaleja käyttävät joskus myös toimittajat ja lehdet.[7] AFA dokumentation on myös kirjoittanut ruotsalaisten kansallissosialistien uusista organisaatiomalleista antologiaan Brunt!, joka kertoo äärioikeistolaisista liikkeistä.[8] Vuonna 2004 AFA dokumentation tunkeutui äärioikeistolaisia teoksia kustantavan Nordiska förlaget -kustantamon tietokoneille ja sai haltuunsa heidän asiakaslistansa.[9]

AFA:n toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työskentelytapa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AFA on tunnettu siitä, että se on ottanut vastuulleen laittomia hyökkäyksiä, jotka ovat kohdistuneet nationalistiseen liikkeeseen kuuluvien poliittisten puolueiden ja järjestöjen edustajiin. Hyökkäykset ovat kohdistuneet mm. Kansallisdemokraatteihin (Nationaldemokraterna), Ruotsidemokraatteihin (Sverigedemokraterna) ja Ruotsalaiseen vastarintaliikkeeseen (Svenska motståndsrörelsen). Järjestö on myös hyökännyt eduskunnassa istuvia Kristillisdemokraatteja (Kristdemokraterna) ja Keskustapuoluetta (Centerpartiet) vastaan.[10][11]

AFA toimii suoran toiminnan periaatteen mukaisesti ja soveltaa eri toimintatapoja tilanteen mukaan, vaikka toiminta sisältäisikin lain ja järjestyksen rikkomista. AFA:n mukaan väkivalta on väistämätöntä taistelussa kansallissosialismia ja kapitalismia vastaan. Nämä toimintatavat ovat joissakin tapauksissa johtaneet selkkauksiin poliisin kanssa. Järjestön laatimassa oppaassa todetaan, että väkivalta on eräs keino saavuttaa järjestön tavoite.[3]

AFA ylläpitää rekisteriä yksityishenkilöistä, jotka ovat järjestön vastustamien puolueiden ja järjestöjen jäseniä tai toimivat niissä aktiivisesti. AFA tiedottaa yhdistyksiä ja työpaikkoja kyseisten henkilöiden mielipiteistä, mikä saattaa johtaa siihen, että henkilöt suljetaan ulkopuolelle tai syrjäytetään työstään ja yhdistystoiminnasta.[12] Rekisteri sisältää mm. henkilöiden nimiä, osoitteita, henkilötietoja ja tietoa heidän suhteistaan muihin.[13] Ihmisten rekisteröinnin tavoitteena on tietojen avulla pakottaa äärioikeistolaisia jättämään järjestönsä.[12]

Useimmat AFA-aktivistit ovat halunneet pysyä nimettöminä. Syyksi siihen on ilmoitettu jäsenien henkilökohtaisen turvallisuuden suojaaminen.[5] Poikkeuksena tästä on Salka Sandén, joka kertoo kirjassaan Deltagänget ajastaan järjestön jäsenenä.[14]

Kirjan Extremister kirjoittanut Magnus Sandelin on analysoinut poliittisia ääriryhmiä ja kirjoittaa, että AFA-verkoston sisällä vallitsee ajatus siitä, että järjestön harjoittama väkivalta on oikeutettua. Sandelin sanoo, että AFA hyödyntää itse luomaansa "väkivaltapääomaa" uhkaillakseen ja harjoittaakseen väkivaltaa toisin ajattelevia kohtaan.[15]

Ulkopuolisten näkemys AFA:sta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muut järjestöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AFA:a ovat kritisoineet sellaiset järjestöt, joiden ajatellaan kuuluvan vallankumouksellisiin ja reformistisiin liikkeisiin.[16][17][18][19] AFA:n liikkumatila ja tuki Ruotsin vasemmiston keskuudessa väheni voimakkaasti Göteborgin vuoden 2001 mielenosoitusten jälkeen.[2]

Ruotsin turvallisuuspoliisi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsin turvallisuuspoliisi pitää AFA:a yhtenä tärkeimmistä järjestöistä autonomisen vasemmiston keskuudessa.[2] Järjestön ei katsota uhkaavan Ruotsin demokraattista järjestelmää, mutta sitä pidetään vakavana uhkana tiettyjä henkilöitä kohtaan.[4] Turvallisuuspoliisi sanoo AFA:n kannattajien kartoittavan laajamittaisesti Valkoinen ylivalta -liikkeen jäseniä, tekevän uhkauksia ja hyökkäyksiä yksittäisiä henkilöitä vastaan sekä puolustavan militantteja ja symbolisia toimia.[20]

Maaliskuun 7. päivä vuonna 2008 turvallisuuspoliisi julkaisi kuntien ja valtion luottamushenkilöihin kohdistuvia uhkia käsittelevän raportin. Raportissa todetaan, että Ruotsidemokraatteihin "kohdistuu jatkuvasti uhkauksia ja tekoja, joiden takana on joko AFA tai henkilöt, jotka käyttävät AFA:n symboleita". Turvallisuuspoliisi kirjoittaa myös, että mainitun toiminnan "pääasiallinen tarkoitus vaikuttaa olevan se, että poliitikot saataisiin jättämään virkansa".[21]

Väkivalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Tammikuussa 2006 AFA hyökkäsi Norrköpingin maahanmuuttovirastoon ja uhkaili yksittäisiä työntekijöitä[22].
 • Kansallispäivänä 2006 AFA hyökkäsi Jönköpingissä Ruotsi-demokraattien kimppuun "pesäpallomailalla tai vastaavalla" poliisin mukaan[23].
 • Kesäkuussa 2006 AFA löi rikki kristillisdemokraattien huoneiston ikkunaruutuja Kalmarissa.[24]
 • Lokakuussa 2006 AFA uhkasi estää kunnanvaltuuston kokouksen Göteborgissa, koska Ruotsi-demokraatteja oli valittu. Kokouksen pitäminen vaati miljoona kruunua vaatineen poliisioperaation.[25].
 • Elokuussa 2008 AFA levitti Uppsalassa ilmoituksia, joissa oli uhrin nimi ja kuva ja ihmisiä kehotettiin pahoinpitelemään tätä. Palkkioksi AFA lupasi 500 kruunua ja ilmaisen "knogjärn" (nyrkkiraudan).[26]
 • Helmikuussa 2009 AFA pahoinpiteli kansallisdemokraattisen poliitikon nimeltä Vávra Suk. Poliisi otsikoi tapahtuman "murhayritys"[27].
 • 8.3.2009 AFA-Tukholman ja Vallankumouksellisen rintaman väki heitti väripommeja kristillisdemokraattien kansliaan[28].
 • Heinäkuussa 2007 AFA uhkaili ja hyökkäsi maahanmuuttoasioiden tuomarin kimppuun Göteborgissa. Tuomarin ulko-oveen löytiin kirves, talo spraymaalattiin. Internetiin levitettiin tuomarin ja hänen kollegoittensa henkilötietoja.[29]
 • Veitsimiehet hyökkäsivät Ruotsindemokraattien ex-nuorisojohtaja Martin Kinnusen (24) kotiin. Siellä ollutta tyttöystävää uhattiin veitsellä, teipattiin ja heitettiin rappukäytävään; vammat jäivät lieviksi[30]. "En voi syödä enkä voi nukkua. Tuntuu koko ajan siltä kuin olisin hajoamassa", tyttöystävä kertoi myöhemmin[31]. Kinnunen tyttöystävineen pahoinpideltiin raa'asti myöhemminkin[32]. Jälkimmäisen pahoinpitelyn suoritti iso AFA-joukkio, jossa olivat mukana tyttöystävän pahoinpitelijät[33] Saadakseen elää rauhassa Kinnunen luopui politiikasta ja muutti Saksaan[33].

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d Antifascistisk aktion. http://www.antifa.se
 2. a b c d e f Korsell, L., Olsson, J., Nyqvist, A. et al. Våldsam politisk extremism. http://web.archive.org/web/20111116103708/http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.5bf42a901201f330faf80002541/valdsampolitiskextremism.pdf
 3. a b c Antifascistisk aktion. Aktivitetsguide för antifascister. http://www.antifa.se/files/aktivitetsguide.pdf
 4. a b AFA inget hot mot demokratin enligt SÄPO. LNY (Gävle). http://gavle.lny.se/afa-inget-hot-mot-demokratin-enligt-sapo-6574/
 5. a b Schwartz, E. (toim.). Fokus: Olaglig aktivism. Göteborgs fria tidning. http://www.goteborgsfria.nu/extern/epaper/gft/GFTI-09-10-30/pdfs/7.pdf
 6. Fokus (2007-11-29). Extremistorganisationerna. http://www.fokus.se/2007/11/extremistorganisationerna/
 7. Daniel Poohl (2006). Bild av kampanjande sverigedemokrater. Oreda. http://www.socialistiskapartiet.se/e107_files/downloads/oreda_16.pdf
 8. Karlsson, T. (2007-09-27). Nyanserade bilder av bruna fält. Ny Tid. http://www.nytid.fi/arkiv/artikelnt-684-5429.html
 9. Karlsson, P. ja Larsson, K. (2004-12-15?2005-01-12). Splittring bakom mindre Salem-marsch. Arbetaren (nro 51–53/04). http://www.arbetaren.se/2004/51%D053/nyhet3.html
 10. Aftonbladet (2009-09-13). Slåss med knogjärn. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5784027.ab
 11. Antifascistisk aktion (2006). Verksamhetsberättelse 2006. http://www.antifa.se/index.php?p=1&id=139
 12. a b http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3098&artikel=3611798
 13. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3098&grupp=10751&artikel=3611788
 14. Ekman, Kajsa E. (2007-06-14). Salka Sandén: "Deltagänget". Dagens Nyheter. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1353&a=660962
 15. Magnus Sandelin (2008-05-09). Ett naivt etablissemang blundar for vänstervåld. Expressen. http://www.expressen.se/debatt/1.1154283/ett-naivt-etablissemang-blundar-for-vanstervald. Läst 2010–06-25
 16. Björkman, T. (2002). Anarkistisk provokation. Proletären (nro 50).
 17. Anders Carlsson (2009). Israels bästa vänner. Proletären (11/2009). http://proletaren.se/utrikes/mellanostern/israels-basta-vanner
 18. Espvall, M. (2001). Anti Fascistisk Aktion ? socialistiska kämpar eller terrorister?. Röda Rummet (3/2001). http://www.socialistiskapartiet.se/e107_plugins/content/content.php?content.639
 19. Offensiv (2006-01-12). Anti Fascistisk Aktion ? socialistiska kämpar eller terrorister?. Offensiv (nro 682). http://www.socialisterna.org/offensiv/arkiv/682/vara.html
 20. Säkerhetspolisen (2010-06-09). Politiskt extremism - Aktörer inom den autonoma miljön. http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/politiskextremism/autonomamiljon/aktorer.4.7671d7bb110e3dcb1fd80004645.html
 21. 22. Säkerhetspolisen (2008-03-07). Hot mot förtroendevalda ny rapport. http://www.sapo.se/publicerat/nyhetsarkiv/nyheter2007/hotmotfortroendevaldanyrapport.5.59a6ce1f116807f34088000356.html
 22. Teresia Dunér: Afa riktar ilska mot Migrationsverket SVT 10 januari 2006.
 23. Anders Malmström ja Niklas Orrenius: Polis varnade krögare för politisk fest 23.3.2006.
 24. Claes Pettersson: Slåss med knogjärn Aftonbladet 13.9.2009.
 25. Aktivister försökte stoppa möte med Sverigedemokrat DN 2 november 2006.
 26. http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1221280&lid=puff_1221455&lpos=rubrik Ruotsin TV
 27. Expressen: Afa tar på sig våld mot ND-politiker
 28. Claes Pettersson: Slåss med knogjärn Aftonbladet 13 september 2009.
 29. Domare som utvisat irakier attackerades Dagens Nyheter 31 juli 2007.
 30. DN: Veitsimiehet hyökkäsivät ruotsalaispoliitikon kotiin, YLE 16.8.2007
 31. Säpo: Hot och våld mot sd ökar, Expressen 16.8.2007
 32. M och FP måltavla för vänsterextrema, SvD 9.6.2009
 33. a b Misshandlad sd-topp har flyttat till Tyskland, Nyheter24.se 11/12 2009