Aes Sedai

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aes Sedai on Fantasiakirjailija Robert Jordanin Ajan pyörä -kirjoissa Ainoan Mahdin käyttäjien järjestö. Myös järjestön jäsenistä käytetään samaa nimitystä.

Aes Sedait ovat ihmisiä, jotka ovat opetelleet käyttämään Ainoaa Mahtia. Maailman murtumisen jälkeen kaikki Aes Sedait ovat olleet naisia. Heidän järjestönsä päämaja on nykyisin Tar Valonin kaupungissa sijaitseva Valkoinen torni. Aes Sedaitten johtaja on useita kuninkaita ja kuningattaria mahtavampi Amyrlinin istuin.

Varoitus:  Seuraava kirjoitus paljastaa yksityiskohtia juonesta.

Ainoa Mahti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Ainoa Mahti

Ainoa Mahti on voimaa, jota kanavoijat "ammentavat" Tosilähteestä. Mahtia käyttäviä ja sen käytön osaavia ihmisiä kutsutaan kanavoijiksi. Vain harva voidaan opettaa hallitsemaan sitä, ja vielä harvemmilla kyky on myötäsyntyinen. Kanavoimisen kyky on myös hyvin vaarallinen, sillä jos sitä ei opeteta hallitsemaan, seurauksena voi kanavoija menettää kykynsä kanavoida tai pahimmissa tapauksissa jopa kuolla. Aes Sedait, jotka ovat kanavoineet joidenkin vuosien ajan muuttuvat iättömän oloisiksi; vaikka he olisivat yli 60-vuotiaita, heitä voi luulla paljon nuoremmiksi.

Ainoalla Mahdilla on miehinen ja naisellinen puolensa, jotka tunnetaan nimillä saidin ja saidar. Ajan pyörä -kirjoissa kaikki Aes Sedait ovat naisia, sillä Pimeän valtiaan, Shai´tanin, saastutettua saidinin viimeisenä vastaiskunaan Varjon sodassa, yksikään mies ei ole voinut hallita Ainoaa Mahtia menettämättä järkeään ja kuolematta. Tämän vuoksi Aes Sedait pyrkivät Lauhkeuttamaan miespuoliset kanavoijat eli katkaisemaan heidän yhteytensä Tosilähteeseen. Lauhkeutetut miehet kykenevät yhä aistimaan Tosilähteen, mutta eivät kykene enää kanavoimaan Ainoaa Mahtia. Tämän menetyksen vuoksi he menettävät yleensä elämänhalunsa ja kuolevat. Naisilla vastaavaa toimenpidettä kutsutaan tyynnyttämiseksi.

Viisi voimaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ainoassa Mahdissa kulkee viisi juostetta, jotka on nimetty niiden elementtien mukaan, joihin niillä voi vaikuttaa: tuli, maa, vesi, ilma ja henki. Miespuolisille kanavoijille on määritelty vahvimmiksi tuli ja maa, naispuolisille ilma ja vesi. Hengen voimassa kummatkin sukupuolet ovat yhtäläisesti vahvoja. Voimia voi käyttää niin erikseen kuin yhdessäkin, pelkkää tulta kanavoimalla Aes Sedai voi luoda tulipalon, mutta esimerkiksi Parantamiseen tarvitaan useampaa voimaa samaan aikaan. On perin harvinaista, että Aes Sedai olisi vahva useammassa kuin kahdessa voimassa, ja sitten Legendojen aikakauden yksikään ei ole ollut vahva kaikissa viidessä. Jopa tuolloin se oli erittäin harvinaista. Naispuolisilla Aes Sedailla on ollut tapana sanoa: "Ei niin vahvaa kiveä etteivätkö vesi ja tuuli kuluttaisi sitä olemattomiin, eikä niin raivoisaa tulta ettei vesi kykenisi sitä tukahduttamaan tai tuuli puhaltamaan sammuksiin.", vaikka yhtäkään juostetta ei pidetä toista vahvempana.

Koulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aes Sedait kouluttavat kanavoimiseen pystyviä naisia. Koulutuksen alussa kanavoimista opiskelevaa kutsutaan noviisiksi, minkä jälkeen hänestä tulee kelpuutettu ja lopulta Aes Sedai. Molempien arvonimien saavuttamista edeltää testi. Molempiin testeihin liittyy monia vaaroja. Aes Sedaiksi kohotettu nainen vannoo kolme valaa, joiden seurauksena hän ei kykene enää valehtelemaan (1), tekemään Mahdilla asetta (2), eikä pysty käyttämään Ainoaa Mahtia aseena kuin itsepuolustukseksi, poikkeuksena pimeydenkulkijat ja varjonsikiöt (3). Tavallisen kansan keskuudessa Aes Sedait nauttivat kunnioitusta, mutta heitä myös pelätään ja jopa vihataan. Ihmisiä jotka ovat oppineet Mahdin hallintaa itse, Aes Sedait kutsuvat harhailijoiksi.

Tosin kaikki Aes Sedait ovat pitkän koulutuksensa aikana oppineet käyttämään mestarillisesti puolitotuuksia, kiertoilmaisuja ja monimerkityksellisiä sanontoja pystyäkseen tarpeen vaatiessa kiertämään ensimmäisen valan joka kieltää valehtelun; tämä on välttämätöntä, koska Kolme Valaa vannotaan pidellen ter´angreal -sauvaa, joka tekee kaikista sitä pitäen vannotuista valoista ehdottoman sitovat. Kuitenkaan ei ole sellaista lupausta, josta he eivät löytäisi sen kumoavaa tai väistävää porsaanreikää.

Ter' angrealin sivuvaikutuksena kaikista kolme valaa vannoneista tulee iättömän näköisiä.

Noviisi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nainen, joka vasta saapuu Valkoiseen Torniin on Noviisi. Noviisit pukeutuvat täysvalkeaan kaapuun.

Noviisina oleminen ei ole helppoa; päinvastoin, se tehdään epämukavaksi ja hankalaksi. Noviisille annetaan pieni huone, jossa on vain epämukava sänky. Noviisien askareisiin kuuluvat Valkoisen Tornin puhtauden pitoon kuuluvat toimet. Heille annetaan myös kanavoimiseen opetusta, kuten myös moneen muuhunkin aineeseen. Historia, politiikka ja Vanha Kieli kuuluvat muun muassa näihin aineisiin.

Noviisi ei saa kanavoida ilman Kelpuutetun tai Aes Sedain valvontaa. Tätä sääntöä moni rikkoo, sillä kaipuu saidariin on hyvin voimakas jokaisella, joka sitä pystyy koskettamaan. Noviisien rajat ovat myös tiukat. Yksikään noviisi ei saa lähteä ulos Tornista ja lomia ei ole, jos ei lasketa satunnaisia vapaapäiviä.

Noviiseihin käytetään myös ruumiillista kuritusta; sitä antaa arvonimellä Noviisien Oppiäiti kutsuttu vanhempi Aes Sedai.

Erityisen ankarasti rangaistaan Egwene al' Verea joka on joutunut vangiksi sen jälkeen kun hänestä oli tehty Tar Valonista paenneiden sisarten johtaja eli Amyrlinin istuin; hän kieltäytyy järjestelmällisesti tunnustamasta menettäneensä tämän arvon ja saa sen johdosta selkäänsä - ilman vaikutusta, koska hän on oppinut hyväksymään kivun. Noviisien oppiäiti turhautuu asiasta yhä enemmän ja on viimeisimmän tiedon mukaan (joulukuu 2007) jo luopumassa turhasta yrityksestään: Egwene kieltäytyy yhä niiaamasta:

»Amyrlinin Istuin EI NIIAA kenellekään!»

Kelpuutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ennen kuin noviisi saa kelpuutetun arvon, hänen tulee läpäistä testi. Testi on oikeasti ter´angreal, joka näyttää käyttäjänsä pahimmat pelot. Kun noviisi on valmis, tämä kävelee kolme kertaa sen läpi, kohdaten ensimmäisenä menneisyyden, sitten nykyisyyden ja lopuksi tulevaisuuden pelkonsa. Kukaan ei joudu kertomaan kenellekään siitä, mitä ter´angrealin sisällä kohtasi, mutta monet ulos päästyään avautuvat kokemuksesta.

Noviisi saa kaksi kertaa kieltäytyä, mutta kolmannesta kerrasta hänet lähetetään ulos Tornista. Jos noviisi kieltäytyy sen jälkeen kun on aloittanut, hänet poistetaan heti Tornista. Ennen sisään menoa heille kerrotaan, että tie ulos ilmestyy vain kerran, ja jotta pääsee pois täytyy pysyä lujana. Ter´angrealiin mennään alasti ja ilman mitään apuvälineitä. Useat unohtavat myös, että he ovat noviiseja ja että he pystyvät kanavoimaan (poikkeuksena Nynaeve Al' Meara, joka taisteli Hyljättyä vastaan Ainoan Mahdin avulla).

Kukaan ei tiedä tarkasti miten kyseinen ter´angreal toimii, mutta uskotaan sen liittyvän tel´aran´rhiodiin, eli Unten maailmaan.

Kun noviisi on palannut kolmannen ja viimeisen kerran, hän on täysivaltainen kelpuutettu, jolle annetaan Suurta Käärmettä kuvaava sormus.

Kelpuutettu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kelpuutetut saavat pitää seitsemää ajahin väriä kuvaavaa kaapua pelkän valkoisen sijasta silloin, kun he ovat päässeet kokeesta läpi.

Kelpuutettuja ei valvota yhtä tiukasti kuin noviiseja. He saavat poistua Tornista, mutta vain Tar Valonin alueelle. Kelpuutetut saavat myös isommat ja mukavammat makuuhuoneet kuin noviisit, saavat kanavoida vailla valvojaa ja tietyissä rajoissa valita opintonsa aiheet. He saavat myös kantaa Suuren Käärmeen sormusta, mutta vain vasemman käden keskisormessa.

Isommista vapautuksista seuraa isompi vastuu. Jos kelpuutettu rikkoo sääntöjä, hänelle annetaan rangaistus, joka on pahempi kuin noviisien rangaistukset. Ei ole ensinkään harvinaista nähdä kelpuutettua kuuraamassa nokisia kattiloita Tar Valonin keittiöissä. Sen sijaan ruumiillista rangaistusta käytetään harvemmin ja se on kovakouraisempaa kelpuutetulle kuin noviisille - silloin kun siihen turvaudutaan.

Ajahit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aes Sedait ovat jakautuneet ryhmiin, joita kutsutaan ajaheiksi. Ajaheita on seitsemän ja ne erotetaan toisistaan käyttämiensä värien mukaan. Ajahit ovat suuntautuneet eri asioihin ja jokainen Aes Sedaiksi korotettu valitsee itse oman ajahinsa mieltymystensä mukaan. Ajahit ovat suurimmasta pienimpään: Punainen, Vihreä, Harmaa, Ruskea, Keltainen, Sininen ja Valkoinen.

Punainen ajah[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Punainen ajah on omistautunut etsimään kaikki kanavoimiseen pystyvät miehet ja lauhkeuttamaan heidät. Punaiset suhtautuvat yleensä miehiin halveksuvasti, mutta on heitäkin jotka valitsevat ajahin sen tehtävän takia. Punaisilla ei ole yleensä kaitsijoita, eikä heillä yleensä ole ystäviä oman ajahinsa ulkopuolella. Punaisesta ajahista ei ole valittu Amyrlinin istuinta pitkään aikaan, ennen kuin Elaida do Avriny a'Roihan nousi Amyrliniksi.

Viimeisin tieto (joulukuu 2007) kertoo, että punaisten asenne kaitsijoiden suhteen on muuttumassa: joitakin punaisia on mennyt Asha'manien luo Mustaan torniin esittämään kaitsijasiteen muodostamista. Asha'manien johtaja on suostunut, mutta tilanteen kehitys on toistaiseksi kesken.

Vihreä ajah[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vihreä ajah valmistautuu Tarmon Gaidoniin, Viimeiseen taisteluun ja siksi he kutsuvat itseään usein "Taistelevaksi ajahiksi". Vihreän ajahin käsitykset kaitsijoista on täysin Punaisten vastainen. Vihreät saavat ottaa niin monta kaitsijaa kuin haluavat ja joskus jopa menevät kaitsijansa kanssa naimisiin. Vaikka Vihreät pitävät miehistä, he eivät vastusta kanavoimiseen kykenevien miesten lauhkeuttamista.

Harmaa ajah[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Harmaa ajan on harmoniaan ja yhteisymmärrykseen pyrkivä ajah. He ovat kuuluja neuvottelu- ja sovittelutaidoistaan.

Ruskea ajah[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruskea ajah on omistanut elämänsä tiedon hankintaan. Heidän sanotaan tietävän Valkoisesta Tornista, Ainoasta Mahdista ja muustakin maailmasta enemmän kuin kukaan muu.

Keltainen ajah[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keltainen ajah on Parantamisen lahjan omaavien ja parantamiseen perehtyneiden Aes Sedaitten ajah. Kaikkien parantamaan pystyvien ei tarvitse liittyä ajahiin; Parantamisen lahja on vain pääsyvaatimus. He ovat yleensä parhaita parantajia ja sanotaan, että he yrittävät parantaa kaikkea paitsi kuolemaa, jota ei voi Parantaa. Tähän asti on luultu, että tyynnyttämistä ja lauhkeuttamista ei voida parantaa, mutta Nynaeve Sedai on löytänyt keinon.

Sininen ajah[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sininen ajah vaalii oikeutta ja omia päämääriään. Vaikka he ovat toiseksi pienin ajah, heillä on paljon vaikutusvaltaa. Heillä on suurin ja laajin Aes Sedain verkosto, ja suurin osa Amyrlineista on ollut Sinisiä. Sinisillä on pitkä ystävyyssuhde Vihreään ajahiin ja he tulevat hyvin toimeen Ruskeiden kanssa. Tornin murtumisen jälkeen, siellä ei ole ollut ainoakaan Sinistä.

Valkoinen ajah[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valkoinen ajah paneutuu filosofiaan ja totuuden etsintään sekä tarkastelee maailmaa tiukan loogisesti; välittämättä juurikaan maallisen tiedon arvosta. Valkoinen ei välitä muiden ajahien kiistoista, eikä heillä ole tilaa sydämessään tunteille. Valkoiset ovat parhaissa väleissä Sinisten kanssa ja ovat yleensä Punaisia vastaan. Kuitenkin nykyisen Amyrlinin, Elaida do Avriny a'Rhoihanin, entinen Aikakirjan Pitäjä Alviarin on Valkoinen.

Musta ajah[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Musta ajah on Pimeän Valtiaan puolelle siirtyneiden Aes Sedaitten ajah, vaikka he eivät sitä julkisesti kerro. He ovat rikkoneet vannomansa valat vannomalla niiden tilalle Pimeän Valtiaan valat. Ajahin luullaan saaneensa alkunsa silloin, kun Pimeän Valtias ja Hyljätyt sinetöitiin Shayol Ghuliin, Ishamaelin (Uskotaan, että häntä ei suljettu kokonaan muusta maailmasta) toimesta. Todisteet Mustan ajahin olemassaolosta saatiin silloin, kun Liandrin karkasi kahdentoista muun kanssa Tornista, varastaen ter'angrealeja. Hyljätty Mesaana on Mustan ajahin johtaja ja entinen Aikakirjan Pitäjä Alviarin on yksi Mustan ajahin korkeimmista jäsenistä. Hänet kuitenkin erotettiin virasta Amyrlinin istuimen toimesta, kun tämä sai vihiä asiasta

Kaitsijat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaitsija on Aes Sedaihin sitoutunut soturi. Sitoutuminen on Ainoan Mahdin ilmentymä, joka antaa kaitsijoille ylivertaisia voimia, kuten kyvyn parantua tavallista nopeammin, tulla toimeen pitkiä aikoja ilman ruokaa, juomaa tai lepoa, sekä aistia kaukaa Pimeän valtiaan kosketus. Niin kauan kuin kaitsija on elossa, oli hän kuinka kaukana tahansa, Aes Sedai johon hän on sitoutunut tietää sen. Aes Sedai tietää kaitsijansa kuollessa tämän tarkan kuolinhetken ja -tavan, muttei tiedä missä tai kuinka kaukana kaitsija on. Ajaheilla on erilaiset tavat suhtautua kaitsijoihin. Punaisella ajahilla ei ole kaitsijoita lainkaan, koska he eivät luota miehiin. Muut ajahit uskovat, että heillä voi olla yksi sitoutunut kaitsija, kun taas vihreän ajahin mielestä heillä voi olla niin monta sitoutunutta kaitsijaa kuin he haluavat. Aes Sedain käytösnormiston mukaan kaitsijan täytyy haluta sitouttamista vapaaehtoisesti, vaikka pakottamista tiedetään tapahtuneen. Se mitä Aes Sedait sidoksesta saavat ei tiedetä, sillä se on tarkoin varjeltu salaisuus.

Kaitsijoiden eräänlaiseksi virkatunnukseksi on muodostunut erikoinen väriävaihtava viitta, joka itse asiassa tietyissä olosuhteissa tekee heidät täysin näkymättömiksi.

Juonipaljastukset päättyvät tähän.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]