ART360

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Art360 on valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä käytännönläheistä managerointi- ja liiketoimintaosaamista kuvataiteessa. Hanke alkoi 1.8.2008 ja sen on tarkoitus jatkua ainakin vuoden 2011 toukokuun loppuun.

Hanke pyrkii luomaan valtakunnallisen kuvataiteen yhteistyöverkoston, joka luo uusia liiketoimintamalleja edistämään kuvataiteen roolia yhteiskunnan eri alojen kehittäjänä.[1]

ART360:ssa mukana[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Satakunnan ammattikorkeakoulu: Projektin johtaminen ja hallinnointi, kehittämiskeskusyhteistyö ja verkko-oppiminen
  • Tampereen Taiteilijaseura ry: yritysyhteistyö ja liiketoimintaosaaminen
  • Oulun Taiteilijaseura -63 ry ja PROTO ry: kuvataiteen palvelujen tuotteistaminen ja kansainvälistäminen
  • Helsingin Taiteilijaseura ry: Sähköinen liiketoiminta (art360.fi -sivusto) ja kuvataiteilijoiden verkko-osaaminen
  • Suomen Taiteilijaseura: Verkkomatrikkelin kehittäminen ja sopimuskäytänteet
  • Kuvasto: Kuvan digitaalinen käyttö ja tekijänoikeudet
  • Taidemaalariliitto: Taiteenhankintamalli ja taide rakennetussa ympäristössä
  • AV-arkki: Taiteilijoiden ja kuraattorien kansainvälistymistaidot

Hanketta rahoittavat muun muassa Euroopan Sosiaalirahasto sekä Helsingin, Kankaanpään, Oulun, Porin ja Tampereen kaupungit. Yhteistyökumppanina on Ars Libera (Kuopio).

Tampereen Taiteilijaseura[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tampereella ja sen lähiympäristössä pyritään ensisijaisesti kehittämään kuvataiteilijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. Alueella toimiva kuvataiteen manageri kehittää uusia yhteistyötapoja sekä yhteisen kielen kuvataiteen ja yritysmaailman välille. Yritysten virkistyspäivät- tyyppisten esimerkkitapausten kautta manageri pyrkii luomaan yhteistyömalleja, joita muutkin voivat soveltaa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Satakunnan ammattikorkeakoulu koostaa kuvataiteilijan liiketoimintaosaamista tukevan verkko-oppimiskokonaisuuden hankkeen verkkosivustolle. Aineisto pohjautuu hankkeen aikana järjestettyihin koulutuksiin.

SAMKin tarkoituksena on myös kertoa kuvataiteen ja yritysten välisestä yhteistyöstä erilaisten esimerkkitapausten kautta yrityksille. Case Rantatie on kuvataiteen ja matkailun yhdistävä esimerkkitapaus, jossa on tavoitteena selvittää kuinka kuvataiteilija voi olla mukana tietyn alueen matkailutunnettuuden lisäämisessä.

Oulun Taiteilijaseura -63 ja PROTO – Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat ry[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tavoitteena on kouluttaa visuaalisten alojen edustajia tuotteistamaan ja liiketoiminnallistamaan oman alansa tuotteita ja palveluita ja synnyttää uusia yhteistyöverkostoja. Myös manageritoiminnan ja tuotteistamisen koulutusta järjestetään. Tavoitteena on myös kouluttaa kuvataiteilijoita ja muotoilijoita ammattimaistamaan ja kansainvälistämään toimintaansa. Kuvataiteen palvelujen tuotteistamisen voi ymmärtää myös kuvataiteen palvelujen saavutettavuutena. Liiketoiminnallistaminen puolestaan tarkoittaa taiteilijan ammatissa toimimisen edellytysten parantamista.

Suomen Taiteilijaseura[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hankkeessa kehitetään verkkomatrikkelia liiketoiminnan apuvälineeksi. Tietokantaan lisätään uusia ominaisuuksia siten, että yleisö ja ammattilaiset pystyvät paremmin hyödyntämään tietokantaa taidetta hankkiessaan. Lisäksi hankkeessa laaditaan tietopankki hyvistä sopimuskäytänteistä sekä mallisopimuksia, joita taiteilijat ja muut alan toimijat voivat hyödyntää liiketoiminnassaan.

Kuvasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuvan digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus -osahankkeessa laaditaan kuvataiteen tekijänoikeus -tietopankki, joka palvelee käytännönläheisesti eri käyttäjäryhmiä ja kuvataiteilijoita. Tietopankki keskittyy tarjoamaan tekijänoikeustietoa osana liiketoimintaosaamista.

Hankkeessa järjestetään koulutusta kuvan digitaalisen käytön ja tekijänoikeuksien alalta sekä kuvataiteilijoille että kuvataiteen käyttäjätahoille. Koulutuksessa käsitellään muun muassa valokuvan metadataa, kuvataiteen teosten digitaalista valokuvaamista, kuvien digitaalista jakelua ja siihen liittyviä tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Koulutusta järjestetään eri paikkakunnilla ja koulutuksesta tiedotetaan yhteistyössä hankkeen muiden toimijoiden kanssa.

Kuvan digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus- koulutusmateriaalista kehitetään virtuaalinen oppimateriaali yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

Taidemaalariliitto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Taidemaalariliiton osaprojektin tarkoituksena on luoda pohjaa monipuoliselle yhteistyölle kuvataiteen hankinnoista vastaavien henkilöiden ja kuvataiteilijoiden välillä. Projekti pyrkii luomaan toimivia malleja taiteenhankintaan ja vahvistamaan sellaisia rakenteita, jotka edistävät taidehankintoja ja kuvataiteeseen liittyvää yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Onnistuneen taiteen hankintaprojektin edellytyksenä on usein se, että kuvataiteilijoiden luova panos voitaisiin ottaa rakennusten ja ympäristön suunnittelussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käyttöön. Tämä onnistuu muun muassa rakennuttajien, arkkitehtien ja kuvataiteilijoiden välisellä yhteistyöllä.

Suomessa on monia hienoja esimerkkejä hyvin onnistuneista rakennusprojekteista, joissa kuvataide on keskeisesti ollut mukana. Niitä tarvitaan lisää. Kutsumme kaikki taidehankinnoista kiinnostuneet vuoropuheluun kanssamme.

Osaprojektissa laaditaan internetin kautta käytettävä Taiteenhankintamalli, joka tarjoaa taiteenhankkijalle ja taiteilijalle tarpeellista tietoa ja apua taiteenhankintaprosessiin.

Helsingin Taiteilijaseura[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Helsingin taiteilijaseura vastaa ART360.fi portaalin toteutuksesta. Portaali on hankkeen yhteinen informaation levityspalvelu taiteen ammattilaisille ja taiteen ostajille. Kuvataiteen ammattilaisille portaaliin kootaan ammatissa toimimista ja taiteen levittämistä auttavaa tietoa ja käytänteitä. Yleisölle ja ostajille portaali tarjoaa hyviä ohjeita, käytäntöjä ja esimerkkitapauksia taiteen käyttömahdollisuuksista ja hankkimisesta niin yrityksiin, julkisiin tiloihin kuin yksityiselle kuluttajallekin. Hankkeen sisällä Helsingin Taiteilijaseura vastaa portaalin käytön opetuksesta hankkeen osatoimijoille.

Kuvataiteilijoille toteutetaan koulutusta verkko-osaamisesta ja tietoverkkojen käytöstä markkinoinnin välineenä netti-iltapäivien muodossa.

Sähköistä kaupankäyntiä kehitetään taidelainaamotoimintaa varten. Hankkeen puitteissa tuotetaan lainaamotoimintaa soveltuva sähköisen kaupankäynnin malli.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Satakunnan ammattikorkeakoulu: ART360 art360.fi. Viitattu 30.10.2010. (suomeksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]