Palkansaaja

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Palkansaaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii elantonsa itselleen ja mahdollisille huollettavilleen työskentelemällä rahallista korvausta vastaan jossakin yrityksessä, julkisen sektorin yksikössä tai yhteisössä. Palkansaajaa kutsutaan myös palkannauttijaksi. Rahallisen korvauksen lisäksi palkansaaja saa länsimaissa sekä usein muissa maissa erilaisia lakisääteisiä etuja, kuten vuosiloman ja työeläkkeen. Rahallisen korvauksen lisäksi palkannauttijalla voi olla luontoisetuja, jotka muutetaan tuloverotuksessa rahalliseksi korvaukseksi.

Palkansaajan velvollisuus on noudattaa sovittua työaikaa ja suorittaa työtehtävät työnantajan valvonnan alaisuudessa, jotka on kirjattu työsopimukseen.

Työantaja, valtio ja palkansaaja kustantavat yhdessä palkansaajan sosiaaliturvan ja työeläkkeen. Palkansaaja toimittaa verokorttinsa työnantajalle, jonka mukaan se pidättää Suomessa palkansaajalle maksettavasta rahallisesta korvauksesta ennakonpidätyksen, palkansaajan työeläkemaksun, sosiaaliturvamaksun, työttömyysvakuutusmaksun sekä usein myös ammattiyhdistyliikkeen jäsenmaksun tilittääkseen ne edelleen verottajalle ja muille asianomaisille tahoille[1].

Palkansaaja voi halutessaan liittyä oman alansa ammattiliittoon, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa valvoa työelämään liittyvän lainsäädännön noudattamista, huolehtia ettei alan palkkaus jäisi Suomessa jälkeen suhteessa muihin aloihin sekä parantaa työelämän laatua. Muun muassa palkansaajan työaika perustuu Suomessa työaikalakiin ja yleissitovissa työehtosopimuksissa sovittuihin kyseistä alaa koskeviin ehtoihin.

Työehtosopimuksissa ei huomioida kansainvälistä tai globaalia kustannusrakennetta, vain Suomessa vallitseva tilanne. Työmarkkinaosapuolet huomioivat työntuottavuuden kehityksen, mutta eivät kilpailukykyä suhteessa ulkomailla sijaitseviin toimijoihin.

Palkansaajan kuuluu lain mukaan sitoutua yleissitovaan työehtosopimukseen, mutta näin ei useinkaan käy Suomessa, jossa laittomat lakot ja muu protestointi työntantajaa vastaan on ollut pitkäaikainen trendi ja valitettava ilmiö.lähde?

Palkansaajien tutkimuslaitos on palkansaajien oma taloudellinen tutkimuslaitos.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

.