Maailman energiankulutus ja energiavarat

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Energiankulutus maailmassa kertoo sähkön ja energian kulutuksesta maailmassa.

Energiankulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asukasta kohti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

IEA:n mukaan maailman energiakulutukseen sisältyi vuonna 2007: öljyä 47 500 TWh, hiiltä 37 000 TWh ja maakaasua 29 000 TWh. IEA:n mukaan vuonna 2007 maailmanlaajuinen fossiilisen energian energiankulutus oli vuoteen 1990 verrattuna kasvanut seuraavien energialähteiden suhteen: öljy 27 %, hiili 43 % ja maakaasu 50 %. Vuosina 2000-2007 kasvu oli: öljy 11 % (5000 TWh), hiili 39 % (10 000 TWh) ja maakaasu 20 % (5000 TWh). Vuosina 2000-2007 maailman lisääntyneestä hiilen käytöstä oli 77 % Kiinassa.[1]

Energian käyttö maailmassa (kWh/asukas)[2]
Muu energia Sähkö Yhteensä Muutos 1990-2007
1990 2007 1990 2007 1990 2007 Sähkö Energia
Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat 62 883 62 644 9 688 11 090 72 571 73 734 14 % 2 %
Euroopan unionin lippu EU 35 079 34 852 5 184 6 388 40 263 41 240 23 % 2  %
Lähi-itä 17 773 29 952 1 672 3 252 19 445 33 204 94 % 71 %
Kiina 8 356 14 866 529 2 346 8 885 17 212 343 % 94 %
Latin. Amerikka 10 022 12 060 1 178 1 838 11 200 13 898 56 % 24 %
Afrikka 6 700 7 098 450 578 7 150 7 676 28 % 7 %
Intia 4 085 5 622 276 542 4 361 6 164 96 % 41 %
Maailma 17 312 18 416 2 064 2 751 19 376 21 167 33 % 9 %
Luvuissa primaarienergian mukaan lukien häviöt. Edellinen tilasto 1990/2004 oli ilman häviöitä. Edellisen tilaston 1990/2005 vuoden 1990 lukuja tarkistettu siten, että USA:n luvuissa noin 20 % vähennys edelliseen tilastoon verrattuna, Lähi-Itä ero noin 4 % ja muut 2 % tai alle. Luvut ovat suuntaa antavia, muttei tarkkoja. Venäjä puuttuu taulukosta.

Perinteinen energia maittain[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Energiakulutus öljyekvivalentteina vuonna 2008 (miljoonaa tonnia yhteensä ja osuudet %)[3]
Alue Öljy Kaasu Hiili Ydin Vesi Yhteensä
Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat 38,5 % 26,1 % 24,6 % 8,4 % 2,5 % 2 299
Kanada 30,9 % 27,3 % 10,0 % 6,4 % 25,3 % 330
Euroopan unionin lippu EU 40,7 % 25,5 % 17,4 % 12,3 % 4,1 % 1 728
Japani 43,7 % 16,6 % 25,4 % 11,2 % 3,1 % 508
Etelä-Korea 43,0 % 14,9 % 27,5 % 14,2 % 0,4 % 240
Kiina 18,8 % 3,6 % 70,2 % 0,8 % 6,6 % 2 003
Intia 31,2 % 8,6 % 53,4 % 0,8 % 6,0 % 433
Lähi-itä 50,0 % 48,0 % 1,5 % 0 0,5 % 614
Afrikka 38,0 % 24,0 % 31,0 % 0,8 % 6,2 % 356
Australian lippu Australia 35,9 % 17,9 % 43,4 % 0,0 % 2,9 % 118
Venäjän lippu Venäjä 19,0 % 55,2 % 14,8 % 5,4 % 5,5 % 685
ent. Neuvostoliitto 18,4 % 53,3 % 17,2 % 5,8 % 5,2 % 1029
Suomen lippu Suomi 39,2 % 13,4 % 12,7 % 20,1 % 14,6 % 26,8
Saksan lippu Saksa 38,0 % 23,7 % 26,0 % 10,8 % 1,4 % 311
Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia 37,2 % 39,9 % 16,7 % 5,6 % 0,5 % 212
Espanjan lippu Espanja 53,6 % 24,4 % 10,1 % 9,2 % 2,6 % 144
* HUOM: Taulukko ei sisällä aurinkovoimaa, tuulivoimaa, geotermistä voimaa, puuta, turvetta, maatalouden bioenergiaa tai jätettä.
Prosenttiosuudet on laskettu suhteessa kunkin maan vuoden 2008 kokonaisenergiankulutukseen

Vuoden 2008 tilasto maiden öljy-, kaasu-, hiili, ydin ja vesivoimasta öljyekvivalentteina kuvaa maiden energiapolitiikan eroja. Taulukko ei sisällä uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, geotermistä energiaa tai bioenergiaa kuten puuta, turvetta, maatalouden bioenergiaa, biokaasua tai jätettä.

Energiansäästöllä ja uusiutuvalla energialla on tilastollista merkitystä, jos se vähentää fossiilisen energian kulutusta. Yhden vuoden kulutus on vain suuntaa antava vuosivaihteluiden vuoksi. Maailman perinteisen energian kulutus kasvoi 1,7 % vuonna 2008. Kiinan kulutus öljyekvivalenttien kasvoi 7,5 % ja Lähi-idän 6,2 %. Globaalissa maailmassa teollisuuden omistus ja energiankulutus on kansainvälistä. Esimerkiksi kiinalainen teollisuus on merkittävästi myös ulkomaisten pörssiyhtiöiden hallinnassa. Toisena esimerkkinä Suomen metsäteollisuus siirsi tuotantoa Suomesta Kiinaan ja Etelä-Amerikkaan vuonna 2008, vähentäen merkittävästi metsäteollisuuden energiankulutusta Suomessa. Tämä kuvaa, miksi lukuja on aiheellista arvioida syvällisemmin.

 1. Fossiilisessa energiassa länsimaat ovat 40–50 %:sesti öljyriippuvaisia: USA, EU, Japani, Etelä-Korea, Lähi-itä, Saksa, UK, Espanja ja Suomi.
 2. Kanadassa on runsaat vesivarat.
 3. Kiinassa ja Intiassa hiilen osuus ylittää muiden maiden hiiliriippuvuuden. Australia ja USA ovat kuitenkin merkittäviä hiilen kuluttajia.
 4. Venäjällä ja entisen Neuvostoliiton alueella kaasu vastaa yli puolta konventionaalisista energialähteistä. Suuresta potentiaalista huolimatta Venäjän tuulivoima on vähäistä.
 5. Suomessa on suuri ydinenergiariippuvaisuus: yli 20 % ja Areva-Siemens ydinreaktorin valmistuttua 32 %, jos kulutus pysyy vakiona.

Uusiutuva energia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uusiutuvan energia v. 2007 (TWh)* [2]
2007 Osuus
Pohjois-Amerikka 2 100 12 %
EU 1 672 9 %
Venäjä 260 1 %
Kiina 2 807 16 %
Aasia (-Kiina) 4 751 27 %
Afrikka 3 543 20 %
Latinalaisamerikka 1 957 11 %
Muu OECD 527 3 %
Yhteensä 17 617 100 %
*Uusiutuvaan energiaan sisältyy:
vesi, aurinko, tuuli, geoenergia ja biopolttoaineet

Hiili[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2008 hiiltä käytettiin määrällisesti eniten Kiinassa 42 %, muualla Aasiassa 19 % ja Pohjois-Amerikassa 17 %.

Hiilen energiakäyttö v. 2008[2]
TWh Osuus
Pohjois-Amerikka 6 573 17 %
EU 3 591 9 %
Venäjä 1 281 3 %
Kiina 16 055 42 %
Aasia (-Kiina) 7 408 19 %
Afrikka 1 282 3 %
Muut 1 736 5 %
Yhteensä 38 151 100 %

Öljy[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2008 öljyä käytettiin määrällisesti eniten Pohjois-Amerikassa 25 %, Euroopassa 17 %, Kiinassa 9 % ja muualla Aasiassa 18 %.

Öljyn kulutus v. 2008 (TWh)* [2]
2008 Osuus
Pohjois-Amerikka 12 155 25 %
EU 8 062 17 %
Venäjä 2 784 6 %
Kiina 4 090 9 %
Aasia (-Kiina) 8 523 18 %
Afrikka 1 616 3 %
Muut 10 537 22 %
Yhteensä 47 767 100 %

Maakaasu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2008 maakaasua käytettiin määrällisesti eniten Pohjois-Amerikassa 26 %, Euroopassa 17 % ja Venäjällä 14 %.

Kaasun kulutus v. 2008 (TWh)* [2]
2008 Osuus
Pohjois-Amerikka 7 870 26 %
EU 5 107 17 %
Venäjä 4 188 14 %
Kiina 826 3 %
Aasia (-Kiina) 4 157 14 %
Afrikka 1 022 3 %
Latinalaisamerikka 1 294 4 %
Muut 5 575 19 %
Yhteensä 30 039 100 %

Energiavarat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maailman uusiutumattomat energiavarat ovat rajalliset. Uusiutuva energia ei vähene sen energiakäytöstä.

Öljy[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Öljystä 70 % käytetään liikkumiseen. The Economist ennusti vuonna 1999, että olemme hukkumaisillamme öljyyn, öljyn kulutus kasvaa ja hinnat laskevat. [4]

Yleinen öljyvarantojen kokonaisarvio on 2000 mrd. barellia (tynnyriä) ja ASPO:n mukaan 1850 mrd. barellia. Tästä määrästä vuoden 2003 lopussa öljyä oli kulutettu 920 mrd. tynnyriä. Pumppaamalla saadaan 36 % öljystä. Sen jälkeen käytetään tehostettuja ja kalliimpia menetelmiä, joihin sisältyy hiilidioksidin pumppaus öljykerrokseen. Yli 300 metrin syvyydessä meressä olevaa öljyä opittiin käyttämään vuonna 2001. Vuoden 2003 alussa syvänmeren öljyä oli löydetty yhteensä 47 mrd. barellia: Brasilia, Meksikonlahti, Angola ja Nigeria. 2/3 öljyvaroista on Lähi-idässä. PB:n luvut öljyreserveistä eivät välttämättä täytä SEC:n määritelmiä tai edusta PB:n omaa näkemystä. Lähi-idän öljy-yhtiöiden geologin geologian tohtori Michael Smithin mukaan, jos kysyntä kasvaa 1,5 % vuodessa, tuotanto on rajoittavaa vuonna 2011. [4]

IEA:n mukaan vuonna 2008 maailman 3 941 miljoonan tonnin öljyntuotanto jakautui alueellisesti: Lähi-itä 32 %, OECD-maat 22 %, Afrikka 13 %, entisen Neuvostoliiton alue 16 %, Latinalainen Amerikka 9 %, Kiina 5 % ja muu Aasia 4 %. Vuonna 2008 öljyn suurimmat tuottajat olivat Saudi-Arabia 12,9 %, Venäjä 12,3 %, USA 7,6 %, Iran 5,4 %, Kiina 4,8 %, Meksiko 4 %, Kanada 3, 9 %, Kuwait 3,7 %, Venezuela 3,5 % ja Arabiemiraatit 3,8 %. Maailman öljyntuotannosta vain noin puolet myytiin ulkomaille. IEA:n mukaan 10 suurimman öljynostajamaan osuus oli 75 % (1576 Mt) koko vuoden 2007 öljyviennistä (2091 Mt). Suurimmat öljyntuojat maittain olivat (Mt): USA 573, Japani 206, Kiina 159, Intia 122, Korea 118, Saksa 106, Italia 94, Ranska 81, Espanja 59 ja Alankomaat 58.[5]

Öljyhiekka ja -liuske[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Epäkonventionaalinen öljyä on yhteensä 7000 mrd. barrelia, josta 700 mrd. barrelia on luettavissa käyttökelpoiseksi reserviksi. Öljyliuskeen ja öljyhiekan käyttöön liittyy suuri energian ja veden kulutuksen ongelma ja jäljelle jää jätteet. Öljyhiekasta ja liuskeesta on 87 % kolmessa maassa: Kanada 36 %, USA 32 % ja Venezuela 19 %.[6]

Maakaasu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Colin Campbellin työnä uransa lopussa konsulttina Petroconsultants –yhtiössä oli kerätä tiedot 18 000 öljykentästä. Uppsalassa toimivan ASPO:n (2001) perustajan Colin Campbellin mukaan kaasuvarat ovat 280 000 mrd. kuutiota, mikä vastaa 1 800 mrd. öljytynnyriä. Kaasuvaroista on käytetty neljäsosa. Yhdysvalloissa on 10 % maailman kaasuvaroista. Vuonna 2004 Yhdysvallat oli kuluttanut 40 % kaasuvaroistaan.[6]

Maakaasun käyttö on vaatinut kaasuputkia. Etelä-Koreaan ja Japaniin on tuotu maakaasua nesteytettynä.[7]

IEA:n mukaan vuoden 2008 maakaasun tuotanto oli 3 149 mrd. kuutiota. Suurimmat tuottajamaat (65 %) olivat: Venäjä 21 %, USA 18,5 %, Kanada 5,6 %, Iran 3,8 %, Norja 3,3 %, Alankomaat 2,7 %, Algeria 2,6 %, Qatar 2,5 %, Indonesia 2,4 % ja Kiina 2,4 %. Vuonna 2008 kaasuntuotannosta 25 % (=783/3149) myytiin ulkomaille. 10 maata osti 73 % (569/783 milj. kuutiota) myynnistä (miljoonaa kuutiota): Japani 95, USA 84, Saksa 79, Italia 77, Ukraina 53, Ranska 44, Espanja 39, Turkki 36, Korea 36 ja Britannia 26.[5]

Kivihiili[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kiina ja USA tuottavat 66 % maailman hiilestä. Australia, Indonesia ja Venäjä ovat suurimmat hiilenviejämaat. Kiina, USA ja Intia ovat suurimmat hiilen kuluttajamaat.[8]

IEA:n mukaan vuonna 2008 tuotettiin kivihiiltä 5845 miljoonaa tonnia ja ruskohiiltä 951 Mt. 10 suurinta kivihiilen tuottajamaata tuottivat 95 % kivihiilestä vuonna 2008. Suurimmat kivihiilen ja ruskohiilen tuottajamaat (87 % tuotannosta) olivat (miljoonaa tonnia): Kiina 2 761, USA 1076, Intia 521, Australia 397, Venäjä 323, Indonesia 284, Etelä-Afrikka 236, Kazakstan 108, Puola 144 ja Kolumbia 79. Kivihiilestä myytiin ulkomaille 13 % tuotannosta (778Mt/5845Mt): Japani 186, Korea 100, Kiinan Taipei 66, Intia 58, Saksa 46, Britannia 43, Italia 25, Ranska 21, Turkki 19 ja Espanja 19. [5]

Ydinvoima[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ydinvoima vastaa 17 % sähkönkäytöstä, mutta vain 2,5 % loppuenergiasta.[9]

IPCC[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

IPCC:n mukaan vuonna 2004 maapallon 2 °C lämpötilan nousu on kynnys, jonka takaa ei ole paluuta vaan riski karkaa käsistä. 2 °C nousu saavutetaan 400 mrd. tonnilla hiiltä. Vuonna 2004 kulutus oli 7 mrd. tonnia vuodessa. IPCC:n positiivisen arvion mukaan vuonna 2001 öljyvarat olivat 1000 mrd. tn ja löytyisi lisää 1000 mrd. tn vastaten 270 mrd. tn hiiltä (C), epäkonventionaalisen öljyn varat vastaisivat 440 mrd. tn C, maakaasuvarat 500 mrd. tn C ja kivihiilivarat 3500 mrd. tn C. Energiavarat ovat riittävät ajamaan maailma perikatoon hallitsemattoman ilmastonmuutoksen vuoksi.[10]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Energiläget i siffror 2008 ET2008:20 Energimyndigheten
 2. a b c d e i siffror 2009 Energimyndigheten Ruotsi
 3. Global oil reserves and fossil fuel consumption The Guardian 2.9.2009
 4. a b Jeremy Leggett: Viimeiset pisarat, Hupeneva öljy, lämpenevä ilmasto, Like 2007 (Half Gone – Oil Gas Hot Air and the Global Energy Crisis 2005) Sivut: Simmons 99, öljy s.57, pumppaus s. 50, syvänmeren öljy 74-75, Läh-Itä 30, SEC 55, Smith 102
 5. a b c Key world energy statistics 2009 öljy s. 10-11, kaasu 13, kivihiili s. 15
 6. a b Jeremy Leggett: Viimeiset pisarat, Hupeneva öljy, lämpenevä ilmasto Like 2007 (Half Gone – Oil Gas Hot Air and the Global Energy Crisis 2005, Sivut: hiekka 78, 49, kaasu s. 83, usa 84
 7. Energy in Sweden 2008 2009
 8. Energy in Sweden 2008 2009 Coal markets s. 107-108, IPCC s.141
 9. Climate Change and Nuclear Power WWF
 10. Jeremy Leggett, Viimeiset pisarat, Hupeneva öljy, lämpenevä ilmasto Like 2007 (Half Gone – Oil Gas Hot Air and the Global Energy Crisis 2005