Luettelo Suomen rikoslain mukaisista rikoksista

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Oheinen luettelo listaa tämänhetkiset Suomen rikoslain (39/1889) mukaisiset rikokset.[1]

Rikoslain mukaisten rangaistusten lisäksi vastaaja voi joutua tuomituksi muiden lakien mukaan. Esimerkiksi vahingonkorvauksista päättäminen on tavallinen osa tuomioistuinten ratkaisuja rikostapauksissa.[2] Nämä voivat ylittää moninkertaisesti itse rikoksesta langetetun sakon määrän. On huomattava, että osa listatuista rikoksista koskee vain virkamiehiä tai sotilaita.

Vuosien saatossa rikoslaista poistunut vanhoja rikosnimikkeitä ja tullut uusia. Nykyisestä rikoslaista poistuneita rikoksia ovat olleet mm. salavuoteus, murhapoltto ja majesteetinrikos.


Suomen rikoslain (39/1889) mukaiset rikokset
Rikosnimike Rangaistusminimi Rangaistusmaksimi Lainkohta Rikos uutisissa
Alueloukkaus sakko 1 v. vankeutta [3] [4]
Ammattimainen kätkemisrikos 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta [5]
Arpajaisrikos sakko 6 kk vankeutta [6] [7]
Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos
Avustuksen väärinkäyttö
Avustuspetos
Avustusrikkomus
Biologisen aseen kiellon rikkominen
Dopingrikos
Eläimen vartioimatta jättäminen
Eläinsuojelurikos sakko 2 v. vankeutta [8]
Esimiehen väkivaltainen vastustaminen
Esimiesaseman väärinkäyttäminen
Geenitekniikkarikos
Haitanteko esimiehelle
Haitanteko virkamiehelle
Hallinnan loukkaus
Hautarauhan rikkominen sakko 1 v. vankeutta [9] [10]
Heitteillepano
Henkilörekisteririkos
Huumausaineen käyttörikos
Huumausainerikoksen edistäminen
Huumausainerikoksen valmistelu
Huumausainerikos
Ihmiskauppa
Ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa
Ilkivalta sakko sakko [11]
Ilmaliikennejuopumus
Joukkotuhonnan valmistelu
Joukkotuhonta
Julkinen kehottaminen rikokseen
Julkisrauhan rikkominen
Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen
Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen
Kaappaus
Kalastusrikos
Kapina
Karkaaminen
Kavallus
Kemiallisen aseen kiellon rikkominen
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Kilpailumenettelyrikos
Kiristys
Kirjanpitorikos
Kiskonnantapainen työsyrjintä
Kiskonta
Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus sakko sakko [12]
Kokouksen estäminen
Kotirauhan rikkominen
Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
Kulutusluottorikos
Kunnianloukkaus
Kuolemantuottamus
Kurssin vääristäminen
Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle
Kätkemisrikkomus
Kätkemisrikos
Lahjominen elinkeinotoiminnassa
Lahjuksen antaminen kansanedustajalle
Lahjuksen antaminen
Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa
Lahjuksen ottaminen kansanedustajana
Lahjuksen ottaminen
Lahjusrikkomus
Laiton naamioituminen sakko 3 kk vankeutta [13]
Laiton sotilaallinen toiminta
Laiton tuontitavaraan ryhtyminen
Laiton uhkaus
Laittoman maahantulon järjestäminen
Laittoman saaliin kätkeminen
Lapsen omavaltainen huostaanotto
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Lapsensurma
Lievä dopingrikos
Lievä eläinsuojelurikos sakko sakko [14]
Lievä kavallus
Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen
Lievä luvaton käyttö
Lievä maksuvälinepetos
Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus
Lievä pahoinpitely
Lievä palvelusrikos
Lievä petos
Lievä rahanväärennys
Lievä salakuljetus
Lievä sodankäyntirikos
Lievä säännöstelyrikos
Lievä tietoliikenteen häirintä
Lievä vahingonteko
Lievä valtionrajarikos
Lievä vartiorikos
Lievä veropetos
Lievä väärennys
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla
Liikennepako tieliikenteessä
Liikennetuhotyö
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Liikenteen häirintä
Liikenteen vaarantaminen
Liiketoimintakiellon rikkominen
Luonnonsuojelurikos
Luottamusaseman väärinkäyttö
Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen
Luvaton käyttö
Luvaton poissaolo
Luvaton poliittinen toiminta
Luvaton pyynti
Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen
Luvaton tiedustelutoiminta
Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö
Lähestymiskiellon rikkominen
Lääkerikos
Maanpetoksellinen yhteydenpito
Maanpetos
Maastomerkin väärennys
Maksuvälinepetoksen valmistelu
Maksuvälinepetos
Markkinointirikos
Mellakka
Metsärikos
Metsästysrikos
Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus
Murha
Murtovälineen hallussapito
Niskoittelu poliisia vastaan
Niskoittelu
Näpistys
Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen
Oikeushenkilön rangaistusvastuu
Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen
Omankädenoikeus sakko 6 kk vankeutta [15]
Pahoinpitely
Pakottaminen seksuaaliseen tekoon
Pakottaminen sukupuoliyhteyteen
Pakottaminen
Palvelusrikos
Panttivangin ottaminen
Paritus
Pelastustoimen laiminlyönti
Perätön lausuma tuomioistuimessa
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä
Perätön vaarailmoitus
Petos
Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen
Puolueettomuusmääräysten rikkominen
Rahajäljitelmän levitys
Rahanpesu
Rahanpesurikkomus
Rahanväärennyksen valmistelu
Rahanväärennys
Raideliikennejuopumus
Raiskaus
Rakennussuojelurikos
Rattijuopumus
Rekisterimerkintärikos
Rikoksentekijän suojeleminen
Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäyttöä vastaan
Rikoksista sukuoikeuksia vastaan
Ryöstö
Räjähderikos
Sakkovilppi
Salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi
Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi
Salakatselu
Salakuljetus
Salakuuntelu
Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu
Salassapitorikkomus
Salassapitorikos
Seksuaalinen hyväksikäyttö
Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
Sikiönlähdettäminen
Sisäpiirintiedon väärinkäyttö
Sodankäyntirikos
Sotaan yllyttäminen
Sotakarkuruus
Sotavangin pakenemisen edistäminen
Sotavankeudesta pakeneminen
Sotilaan sopimaton käyttäytyminen
Sotilasrikos sota-aikana
Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito
Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken
Suojauksen purkujärjestelmärikos
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen
Surma
Syrjintä
Säännöstelyrikos
Taisteluvelvollisuuden rikkominen
Tappeluun osallistuminen
Tappo
Tekijänoikeusrikos
Teollisoikeusrikos
Terrorismin rahoittaminen
Terroristiryhmän johtaminen
Terroristiryhmän toiminnan edistäminen
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset
Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu
Terveyden vaarantaminen
Terveydensuojelurikkomus
Terveysrikos
Tietoliikenteen häirintä
Tietomurto
Todistusaineiston vääristeleminen
Tuhotyö
Tuottamuksellinen kirjanpitorikos
Tuottamuksellinen kätkemisrikos
Tuottamuksellinen palvelusrikos
Tuottamuksellinen perätön lausuma
Tuottamuksellinen rahanpesu
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen
Tuottamuksellinen vapaudenriisto
Tuottamuksellinen vartiorikos
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen
Työaikasuojelurikos
Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen
Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen
Työnvälitysrikos
Työsyrjintä
Työturvallisuusrikos
Törkeä avustuspetos
Törkeä dopingrikos
Törkeä eläinsuojelurikos
Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen
Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen
Törkeä huumausainerikos
Törkeä ihmiskauppa
Törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa
Törkeä julkisrauhan rikkominen
Törkeä kavallus
Törkeä kiristys
Törkeä kirjanpitorikos
Törkeä kiskonta
Törkeä kotirauhan rikkominen
Törkeä kunnianloukkaus
Törkeä kuolemantuottamus
Törkeä kurssin vääristäminen
Törkeä kätkemisrikos
Törkeä lahjuksen antaminen
Törkeä lahjuksen ottaminen
Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Törkeä luvaton käyttö
Törkeä maanpetos
Törkeä maksuvälinepetos
Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus
Törkeä pahoinpitely
Törkeä palvelusrikos
Törkeä paritus
Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa


Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Rikoslaki (19.12.1889/39) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 2. a b Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 3. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 7b § Alueloukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 4. a b Alueloukkauksesta ei seuraa käytännössä mitään 22.5.2014. kaleva.fi. Viitattu 14.9.2014.
 5. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 3 § Ammattimainen kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 6. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 16b § Arpajaisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 7. a b KKO:2008:119 Arpajaislaki - Arpajaisrikos Kieltoerehdys 30.12.2008. kaleva.fi. Viitattu 14.9.2014.
 8. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 14 § Eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 9. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 12 § Hautarauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 10. a b Satoja hautakiviä kaadettiin Varkaudessa – kiinniotettua epäillään muistakin rikoksista 22.3.2014. yle.fi. Viitattu 14.9.2014.
 11. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 13 § Ilkivalta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 12. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 15a § Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 13. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 13a § Laiton naamioituminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 14. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 15 § Lievä eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 15. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 9 § Omankädenoikeus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014