Luettelo Suomen rikoslain mukaisista rikoksista

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Oheinen luettelo listaa tämänhetkiset Suomen rikoslain (39/1889) mukaiset rikokset.[1]

Rikoslain mukaisten rangaistusten lisäksi vastaaja voi joutua tuomituksi muiden lakien mukaan (oheisseuraamukset). Esimerkiksi vahingonkorvauksista päättäminen on tavallinen osa tuomioistuinten ratkaisuja rikostapauksissa.[2] Nämä voivat ylittää moninkertaisesti itse rikoksesta langetetun sakon määrän. Rattijuoppo, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen syyllistynyt saa puolestaan oheisseuraumuksena ajokieltoa Ajokorttilain 7. luvun mukaisesti, enimmillään 5 vuotta.[3]

On huomattava, että osa listatuista rikoksista ja rangaistusmuodoista koskee vain virkamiehiä tai sotilaita. Yhden rikoksen (lapsensurma) tunnusmerkistö soveltuu vain naiselle. Virkamies voidaan panna viralta; sotilaat saattavat saada kurinpitorangaistuksen.[4] Sota-aikana useiden sotilaisrikosten rangaistusasteikko kovenee.[5]

Vuosien saatossa rikoslaista on poistunut vanhoja rikosnimikkeitä ja tullut uusia. Nykyisestä rikoslaista poistuneita tai dekriminalisoituja rikoksia ovat olleet mm. salavuoteus, murhapoltto ja majesteettirikos.Suomen rikoslain (39/1889) mukaiset rikokset
Rikosnimike Vähimmäisrangaistus Enimmäisrangaistus Lainkohta
(L=luku, P=pykälä)
Rikos uutisissa
Oikeuskäytäntöä
Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen sakko 2 v. vankeutta L11P13 [6]
Alkoholirikos sakko 2 v. vankeutta L50aP1 [7]
Alkoholijuoman markkinointirikos sakko 6 kk vankeutta L30P1a [8]
Alueloukkaus sakko 1 v. vankeutta L17P7b [9] [10]
Ammattimainen kätkemisrikos 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L32P3 [11]
Ampuma-aserikos sakko 2 v. vankeutta L41P1 [12]
Arpajaisrikos sakko 6 kk vankeutta L17P16b [13] [14]
Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos sakko 2 v. vankeutta L51P5 [15]
Avustuksen väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta L29P7 [16]
Avustuspetos sakko 2 v. vankeutta L29P5 [17]
Avustusrikkomus - sakko L29P8 [18]
Biologisen aseen kiellon rikkominen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L11P9 [19]
Dopingrikos sakko 2 v. vankeutta L44P6 [20]
Eläimen vartioimatta jättäminen sakko sakko (+ mahd. eläimen lopetus) L44P15 [21]
Eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen sakko 6 kk vankeutta L44P4a [22]
Eläinsuojelurikos sakko 2 v. vankeutta L17P14 [23]
Esimiehen väkivaltainen vastustaminen kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta L45P11 [24]
Esimiesaseman väärinkäyttäminen kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta L45P16 [25]
Geenitekniikkarikos sakko 1 v. vankeutta L44P9 [26]
Haitanteko esimiehelle kurinpitorangaistus 3 kk vankeutta L45P13 [27]
Haitanteko virkamiehelle sakko sakko L16P3 [28]
Hallinnan loukkaus sakko 3 kk vankeutta L28P11 [29]
Hautarauhan rikkominen sakko 1 v. vankeutta L17P12 [30] [31]
Heitteillepano sakko 2 v. vankeutta L21P14 [32]
Henkilörekisteririkos sakko 1 v. vankeutta L38P9 [33]
Huumausaineen käyttörikos sakko 6 kk vankeutta L50P2a [34]
Huumausainerikoksen edistäminen sakko 2 v. vankeutta L50P4 [35]
Huumausainerikoksen valmistelu sakko 2 v. vankeutta L50P3 [36]
Huumausainerikos sakko 2 v. vankeutta L50P1 [37]
Ihmiskauppa 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L25P3 [38]
Ilkivalta sakko sakko L17P13 [39]
Ilmaliikennejuopumus sakko 2 v. vankeutta L23P6 [40]
Jalkaväkimiinakiellon rikkominen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L11P7a [41]
Joukkotuhonnan valmistelu 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L11P2 [42]
Joukkotuhonta 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus L11P1 [43]
Julkinen kehottaminen rikokseen sakko 2 v. vankeutta L17P1 [44]
Julkisrauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta L24P3 [45]
Junaliikennejuopumus sakko 2 v. vankeutta L23P7 [46]
Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen sakko 6 kk vankeutta L17P6 [47]
Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen sakko 2 v. vankeutta L17P1a [48]
Kaappaus 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L34P11 [49]
Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönti sakko 6 kk vankeutta L46P12 [50]
Kalastusrikos sakko 2 v. vankeutta L48aP2 [51]
Karkaaminen kurinpitorangaistus 1 v. vankeutta L45P10 [52]
Kavallus sakko 1 v. 6 kk vankeutta L28P4 [53]
Kemiallisen aseen kiellon rikkominen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L11P8 [54]
Kidutus 2 v. vankeutta (+ viraltapano) 12 v. vankeutta (+ viraltapano) L11P9a [55]
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan sakko 2 v. vankeutta L11P10 [56]
Kilpailumenettelyrikos sakko 1 v. vankeutta L30P2 [57]
Kiristys sakko 2 v. vankeutta L31P3 [58]
Kirjanpitorikos sakko 2 v. vankeutta L30P9 [59]
Kiskonnantapainen työsyrjintä sakko 2 v. vankeutta L47P3a [60]
Kiskonta sakko 2 v. vankeutta L36P6 [61]
Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus sakko sakko L17P15a [62]
Kokouksen estäminen sakko 2 v. vankeutta L14P6 [63]
Kotirauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta L24P1 [64]
Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta L34aP4a [65]
Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta sakko 6 kk vankeutta L23P10 [66]
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle sakko 1 v. vankeutta L23P8 [67]
Kuluttajaluottorikos sakko 1 v. vankeutta L30P3 [68]
Kunnianloukkaus sakko sakko L24P9 [69]
Kuolemantuottamus sakko 2 v. vankeutta L21P8 [70]
Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle sakko 6 kk vankeutta L17P18b [71]
Kätkemisrikkomus sakko sakko L32P5 [72]
Kätkemisrikos sakko 6 kk vankeutta L32P1 [73]
Lahjominen elinkeinotoiminnassa sakko 2 v. vankeutta L30P7 [74]
Lahjuksen antaminen sakko 2 v. vankeutta L16P13 [75]
Lahjuksen antaminen kansanedustajalle sakko 2 v. vankeutta L16P14a [76]
Lahjuksen ottaminen sakko 2 v. vankeutta L40P1 [77]
Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa sakko 2 v. vankeutta L30P8 [78]
Lahjuksen ottaminen kansanedustajana sakko 2 v. vankeutta L40P4 [79]
Lahjusrikkomus sakko 6 kk vankeutta L40P3 [80]
Laiton adoptionvälitys sakko 1 v. vankeutta L25P3c [81]
Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen sakko 2 v. vankeutta L25P3b [82]
Laiton alkioon puuttuminen sakko 1 v. vankeutta L22P3 [83]
Laiton Etelämanneralueen mineraaliesiintymään kajoaminen sakko 2 v. vankeutta L48aP3a [84]
Laiton naamioituminen sakko 3 kk vankeutta L17P13a [85]
Laiton perimään puuttuminen sakko 2 v. vankeutta L22P4 [86]
Laiton raskauden keskeyttäminen sakko 2 v. vankeutta L22P1 [87]
Laiton sotilaallinen toiminta sakko 2 v. vankeutta L13P4 [88]
Laiton sukusolujen käyttö sakko 1 v. vankeutta L22P5 [89]
Laiton tuontitavaraan ryhtyminen sakko 1 v. 6 kk vankeutta L46P6 [90]
Laiton uhkaus sakko 2 v. vankeutta L25P7 [91]
Laittoman maahantulon järjestäminen sakko 2 v. vankeutta L17P8 [92]
Laittoman saaliin kätkeminen sakko 1 v. vankeutta L48aP4 [93]
Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin sakko 1 v. vankeutta L20P8b [94]
Lapsen identiteetin loukkaaminen sakko 1 v. vankeutta L22P6 [95]
Lapsen omavaltainen huostaanotto sakko 6 kk vankeutta L25P5 [96]
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L20P6 [97]
Lapsensurma 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L21P4 [98]
Lapsikaappaus sakko 2 v. vankeutta L25P5a [99]
Lievä alkoholirikos sakko sakko L50aP3 [100]
Lievä ampuma-aserikos sakko sakko L41P3 [101]
Lievä dopingrikos sakko sakko L44P8 [102]
Lievä eläinsuojelurikos sakko sakko L17P15 [103]
Lievä kavallus sakko sakko L28P6 [104]
Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen sakko sakko L46P6a [105]
Lievä luvaton käyttö sakko sakko L28P9 [106]
Lievä maksuvälinepetos sakko sakko L37P10 [107]
Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus sakko sakko L28P9c [108]
Lievä pahoinpitely sakko sakko L21P7 [109]
Lievä palvelusrikos kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus L45P3 [110]
Lievä petos sakko sakko L36P3 [111]
Lievä rahankeräysrikos sakko sakko L17P16d [112]
Lievä rahanväärennys sakko 2 v. vankeutta L37P3 [113]
Lievä salakuljetus sakko sakko L46P5 [114]
Lievä sotarikos sakko 2 v. vankeutta L11P7 [115]
Lievä säännöstelyrikos sakko sakko L46P3 [116]
Lievä tietoliikenteen häirintä sakko sakko L38P7 [117]
Lievä tulliselvitysrikos sakko sakko L46P9 [118]
Lievä vahingonteko sakko sakko L35P3 [119]
Lievä valtionrajarikos sakko sakko L17P7a [120]
Lievä vartiorikos kurinpitorangaistus 6 kk vankeutta L45P7 [121]
Lievä veropetos sakko sakko L29P3 [122]
Lievä väärennys sakko sakko L33P3 [123]
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla sakko 3 kk vankeutta L23P9 [124]
Liikennepako tieliikenteessä sakko 1 v. vankeutta L23P11 [125]
Liikennetuhotyö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L34P2 [126]
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen sakko 6 kk vankeutta L23P1 [127]
Liikenteen häirintä sakko 6 kk vankeutta L23P11a [128]
Liiketoimintakiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta L16P11 [129]
Luonnonsuojelurikos sakko 2 v. vankeutta L48P5 [130]
Luottamusaseman väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta L36P5 [131]
Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen sakko 3 kk vankeutta L44P4 [132]
Luvaton käyttö sakko 1 v. vankeutta L28P7 [133]
Luvaton poissaolo kurinpitorangaistus 6 kk vankeutta L45P9 [134]
Luvaton poliittinen toiminta kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus L45P19 [135]
Luvaton pyynti sakko sakko L28P10 [136]
Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen sakko 6 kk vankeutta L44P3 [137]
Luvaton tiedustelutoiminta 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L12P9 [138]
Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö sakko 1 v. vankeutta L47P6a [139]
Lähestymiskiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta L16P9a [140]
Lääkerikos sakko 1 v. vankeutta L44P5 [141]
Maanpetoksellinen yhteydenpito sakko 2 v. vankeutta L12P11 [142]
Maanpetos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L12P3 [143]
Maastomerkin väärennys sakko 2 v. vankeutta L33P5 [144]
Maksuvälinepetoksen valmistelu sakko 1 v. vankeutta L37P11 [145]
Maksuvälinepetos sakko 2 v. vankeutta L37P8 [146]
Markkinoiden vääristäminen sakko 2 v. vankeutta L51P3 [147]
Markkinointirikos sakko 1 v. vankeutta L30P1 [148]
Mellakka sakko 1 v. vankeutta L17P2 [149]
Metsärikos sakko 2 v. vankeutta L48aP3 [150]
Metsästysrikos sakko 2 v. vankeutta L48aP1 [151]
Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus sakko 1 v. 6 kk vankeutta L28P9a [152]
Murha elinkautinen vankeus elinkautinen vankeus L21P2 [153]
Murtovälineen hallussapito sakko sakko L28P12a [154]
Niskoittelu kurinpitorangaistus 1 v. vankeutta L45P14 [155]
Niskoittelu poliisia vastaan sakko 3 kk vankeutta L16P4 [156]
Niskoittelu rajavartiomiestä vastaan sakko 3 kk vankeutta L16P4a [157]
Näpistys sakko sakko L28P3 [158]
Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen sakko 3 v. vankeutta L15P9 [159]
Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos sakko 1 v. vankeutta L49P5 [160]
Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta L16P10 [161]
Omankädenoikeus sakko 6 kk vankeutta L17P9 [162]
Pahoinpitely sakko 2 v. vankeutta L21P5 [163]
Pakottaminen seksuaaliseen tekoon sakko 3 v. vankeutta L20P4 [164]
Pakottaminen sakko 2 v. vankeutta L25P8 [165]
Palvelusrikos kurinpitorangaistus 1 v. vankeutta L45P1 [166]
Panttivangin ottaminen 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L25P4 [167]
Panttivangin ottamisen valmistelu 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta L25P4a [168][169]
Paritus sakko 3 v. vankeutta L20P9 [170]
Pelastustoimen laiminlyönti sakko 6 kk vankeutta L21P15 [171]
Perätön lausuma tuomioistuimessa 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta L15P1 [172][169]
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä sakko 2 v. vankeutta L15P2 [173]
Perätön vaarailmoitus sakko 1 v. vankeutta L34P10 [174]
Petos sakko 2 v. vankeutta L36P1 [175]
Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen sakko 2 v. vankeutta L14P5 [176]
Puolueettomuusmääräysten rikkominen sakko 1 v. vankeutta L12P10 [177]
Puolustustarvikkeiden maastavientirikos sakko 4 v. vankeutta L46P11 [178]
Puutavararikos sakko 6 kk vankeutta L48aP3b [179]
Radioaktiivisen aineen hallussapitorikos sakko 6 kk vankeutta L44P12a [180]
Rahajäljitelmän levitys sakko 1 v. vankeutta L37P7 [181]
Rahapelirikos sakko 2 v. vankeutta L17P16a [182]
Rahankeräysrikos sakko 2 v. vankeutta L17P16c [183]
Rahanpesu sakko 2 v. vankeutta L32P6 [184]
Rahanpesurikkomus sakko sakko L32P10 [185]
Rahanväärennyksen valmistelu sakko 2 v. vankeutta L37P4 [186]
Rahanväärennys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L37P1 [187]
Raiskaus 1 v. vankeutta 6 v. vankeutta L20P1 [188]
Rakennussuojelurikos sakko 2 v. vankeutta L48P6 [189]
Rattijuopumus sakko (+ ajokielto) 6 kk vankeutta (+ ajokielto) L23P3 [190][3]
Rekisterimerkintärikos sakko 3 v. vankeutta L16P7 [191]
Rikoksentekijän suojeleminen sakko 1 v. vankeutta L15P11 [192]
Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäyttöä vastaan L15P12a [193]
Rikoksista sukuoikeuksia vastaan
Rikos ihmisyyttä vastaan 1 v. vankeutta elinkautinen vankeus L11P3 [194]
Ryöstö 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L31P1 [195]
Räjähderikos sakko 2 v. vankeutta L44P11 [196]
Sakkovilppi sakko 3 kk vankeutta L16P6 [197]
Salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi sakko 1 v. vankeutta L32P8 [198]
Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi
hankkeen johtaja ja alkuunpanija
14 pv vankeutta 4 v. vankeutta L45P24 [199][169]
Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi
muut osallinen
14 pv vankeutta 1 v. vankeutta L45P24 [199][169]
Salakatselu sakko 1 v. vankeutta L24P6 [200] [201]
Salakuljetus sakko 2 v. vankeutta L46P4 [202]
Salakuuntelu sakko 1 v. vankeutta L24P5 [203] [201]
Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu sakko 6 kk vankeutta L24P7 [204]
Salassapitorikkomus sakko sakko L38P2 [205]
Salassapitorikos sakko 1 v. vankeutta L38P1 [206]
Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö sakko 6 kk vankeutta L20P8 [207]
Seksuaalinen ahdistelu sakko 6 kk vankeutta L20P5a [208]
Seksuaalinen hyväksikäyttö sakko 4 v. vankeutta L20P5 [209]
Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta sakko 2 v. vankeutta L20P8a [210]
Sisäpiirintiedon väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta L51P1 [211]
Sotarikos 1 v. vankeutta elinkautinen vankeus L11P5 [212]
Sotaan yllyttäminen 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L12P2 [213]
Sotakarkuruus 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L45P22 [214]
Sotavangin pakenemisen edistäminen kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus L45P26 [215]
Sotavankeudesta pakeneminen kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus L45P25 [216]
Sotilaan sopimaton käyttäytyminen kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus L45P18 [217]
Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen sakko 6 kk vankeutta L17P21 [218]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi sakko 6 kk vankeutta L17P20 [219]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen sakko 2 v. vankeutta L17P18 [220]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito sakko 1 v. vankeutta L17P19 [221]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen sakko 2 v. vankeutta L20P8c [222]
Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken sakko 2 v. vankeutta L17P22 [223]
Suojauksen purkujärjestelmärikos sakko 1 v. vankeutta L38P8b [224]
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L12P1 [225]
Surma 4 v. vankeutta 10 v. vankeutta L21P3 [226]
Syrjintä sakko 6 kk vankeutta L11P11 [227]
Säännöstelyrikos sakko 2 v. vankeutta L46P1 [228]
Taisteluvelvollisuuden rikkominen 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta L45P21 [229][169]
Tappeluun osallistuminen sakko 2 v. vankeutta L21P12 [230]
Tappo 8 v. vankeutta 12 v. vankeutta L21P1 [231][169]
Tekijänoikeusrikos sakko 2 v. vankeutta L49P1 [232]
Teknisen suojauksen kiertäminen sakko 1 v. vankeutta L49P3 [233]
Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos sakko 1 v. vankeutta L49P4 [234]
Teollisoikeusrikos sakko 2 v. vankeutta L49P2 [235]
Terrorismin rahoittaminen 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta L34aP5 [236]
Terroristiryhmän johtaminen:
1. mom.
2 v. vankeutta 12 v. vankeutta L34aP3 [237]
Terroristiryhmän johtaminen:
2. mom.
4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L34aP3 [237]
Terroristiryhmän toiminnan edistäminen 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta L34aP4 [238]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
1) laiton uhkaus, yms.
4 kk vankeutta 3 v. vankeutta L34aP1 [239]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
2) tahallinen vaaran aiheuttaminen, yms.
4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L34aP1 [239]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
3) törkeä varkaus, yms.
4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L34aP1 [239]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
4) kemiallisen aseen kiellon rikkominen, yms.
4 kk vankeutta 8 v. vankeutta L34aP1 [239]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
5) törkeä pahoinpitely, yms.
2 v. vankeutta 12 v. vankeutta L34aP1 [239]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
6) surma
4 v. vankeutta 12 v. vankeutta L34aP1 [239]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
7) tappo
8 v. vankeutta elinkautinen vankeus L34aP1 [239]
Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu sakko 3 v. vankeutta L34aP2 [240]
Terveyden vaarantaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L34P4 [241]
Terveydensuojelurikkomus sakko 3 kk vankeutta L44P2 [242]
Terveysrikos sakko 6 kk vankeutta L44P1 [243]
Tietojärjestelmän häirintä sakko 2 v. vankeutta L38P7a [244]
Tietoliikenteen häirintä sakko 2 v. vankeutta L38P5 [245]
Tietomurto sakko 1 v. vankeutta L38P8 [246]
Tietoverkkorikosvälineen hallussapito sakko 6 kk vankeutta L34P9b [247]
Tilintarkastusrikos sakko 2 v. vankeutta L30P10a [248]
Todistusaineiston vääristeleminen sakko 2 v. vankeutta L15P7 [249]
Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle sakko 6 kk vankeutta L41P7 [250][251]
Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito sakko 6 kk vankeutta L41P6 [252][251]
Tuhotyö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L34P1 [253]
Tulliselvitysrikos sakko 1 v. 6 kk vankeutta L46P7 [254]
Tuottamuksellinen kirjanpitorikos sakko 2 v. vankeutta L30P10 [255]
Tuottamuksellinen kätkemisrikos sakko 6 kk vankeutta L32P4 [256]
Tuottamuksellinen palvelusrikos kurinpitorangaistus 3 kk vankeutta L45P4 [257]
Tuottamuksellinen perätön lausuma sakko 6 kk vankeutta L15P4 [258]
Tuottamuksellinen rahanpesu sakko 2 v. vankeutta L32P9 [259]
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen sakko 2 v. vankeutta L12P8 [260]
Tuottamuksellinen vapaudenriisto sakko 6 kk vankeutta L25P6 [261]
Tuottamuksellinen vartiorikos kurinpitorangaistus 3 kk vankeutta L45P8 [262]
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen varoitus sakko L40P10 [263]
Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen sakko 1 v. vankeutta L48P4 [264]
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L12P7 [265]
Työaikasuojelurikos sakko 6 kk vankeutta L47P2 [266]
Työeläkevakuutusmaksupetos sakko 2 v. vankeutta L29P4a [267]
Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen sakko sakko L47P4 [268]
Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen sakko sakko L47P5 [269]
Työnvälityksen maksukiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta L47P6 [270]
Työsyrjintä sakko 6 kk vankeutta L47P3 [271]
Työturvallisuusrikos sakko 1 v. vankeutta L47P1 [272]
Törkeä alkoholirikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L50aP2 [273]
Törkeä ampuma-aserikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L41P2 [274]
Törkeä avustuspetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L29P6 [275]
Törkeä dopingrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L44P7 [276]
Törkeä eläinsuojelurikos 4 kk vankeutta (+ eläintenpitokielto) 4 v. vankeutta (+ eläintenpitokielto) L17P14a [277][278]
Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L45P12 [279]
Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L45P17 [280]
Törkeä huumausainerikoksen edistäminen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L50P4a [281]
Törkeä huumausainerikos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L50P2 [282]
Törkeä ihmiskauppa 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L25P3a [283]
Törkeä julkisrauhan rikkominen sakko 2 v. vankeutta L24P4 [284]
Törkeä kavallus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L28P5 [285]
Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L11P10a [286]
Törkeä kiristys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L31P4 [287]
Törkeä kirjanpitorikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L30P9a [288]
Törkeä kiskonta 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L36P7 [289]
Törkeä kotirauhan rikkominen sakko 2 v. vankeutta L24P2 [290]
Törkeä kunnianloukkaus sakko 2 v. vankeutta L24P10 [291]
Törkeä kuolemantuottamus 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L21P9 [292]
Törkeä kätkemisrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L32P2 [293]
Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L30P7a [294]
Törkeä lahjuksen antaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L16P14 [295]
Törkeä lahjuksen antaminen kansanedustajalle 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L16P14 [296]
Törkeä lahjuksen ottaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L40P2 [297]
Törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L30P8a [298]
Törkeä lahjuksen ottaminen kansanedustajana 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L40P4a [299]
Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L22P2 [300]
Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L17P8a [301]
Törkeä laittoman saaliin kätkeminen sakko 3 v. vankeutta L48aP4a [302]
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L20P7 [303]
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 30 päiväsakkoa (+ ajokielto) 2 v. vankeutta (+ ajokielto) L23P2 [304][3]
Törkeä luvaton käyttö sakko 2 v. vankeutta L28P8 [305]
Törkeä maanpetos 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus L12P4 [306]
Törkeä maksuvälinepetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L37P9 [307]
Törkeä markkinoiden vääristäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L51P4 [308]
Törkeä metsästysrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L48aP1a [309]
Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L28P9b [310]
Törkeä pahoinpitely 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L21P6 [311]
Törkeä palvelusrikos 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta L45P2 [312]
Törkeä paritus 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L20P9a [313]
Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L15P3 [314]
Törkeä petos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L36P2 [315]
Törkeä rahanpesu 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L32P7 [316]
Törkeä rahanväärennys 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L37P2 [317]
Törkeä raiskaus 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L20P2 [318]
Törkeä rattijuopumus 60 päiväsakkoa (+ ajokielto) 2 v. vankeutta (+ ajokielto) L23P4 [319][3] [320]
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan 8 v. vankeutta elinkautinen vankeus L11P4 [321]
Törkeä ryöstö 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L31P2 [322]
Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L51P2 [323]
Törkeä sotarikos 8 v. vankeutta elinkautinen vankeus L11P6 [324]
Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L17P18a [325]
Törkeä säännöstelyrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L46P2 [326]
Törkeä terveyden vaarantaminen 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L34P5 [327]
Törkeä tietojärjestelmän häirintä 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L38P7b [328]
Törkeä tietoliikenteen häirintä 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L38P6 [329]
Törkeä tietomurto sakko 1 v. vankeutta L38P8a [330]
Törkeä todistusaineiston vääristeleminen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L15P8 [331]
Törkeä tuhotyö 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L34P3 [332]
Törkeä tulliselvitysrikos 4 kk vankeutta 3 v. vankeutta L46P8 [333]
Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L29P4b [334]
Törkeä vahingonteko 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L35P2 [335]
Törkeä vakoilu 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus L12P6 [336]
Törkeä valtiopetos 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus L13P2 [337]
Törkeä vammantuottamus sakko 2 v. vankeutta L21P11 [338]
Törkeä vapaudenriisto 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L25P2 [339]
Törkeä varkaus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L28P2 [340]
Törkeä vartiorikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L45P6 [341]
Törkeä velallisen epärehellisyys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L39P1a [342]
Törkeä velallisen petos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L39P3 [343]
Törkeä veropetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L29P2 [344]
Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta L38P4 [345][169]
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L40P8 [346]
Törkeä väärennys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L33P2 [347]
Törkeä yleisvaaran tuottamus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L34P8 [348]
Törkeä ympäristön turmeleminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L48P2 [349]
Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen sakko 2 v. vankeutta L24P8a [350]
Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta L21P6a [351][169]
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen sakko 6 kk vankeutta L15P10 [352]
Törkeän ryöstön valmistelu 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta L31P2a [353][169]
Uhkapelin järjestäminen sakko 1 v. vankeutta L17P16 [354]
Ulkomailla tehty perätön lausuma L15P12 [355]
Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty kalastusrikos ja kalastusrikoksella saadun laittoman saaliin kätkeminen sakko sakko L48aP7 [356]
Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty ympäristörikos sakko sakko L48P10 [357]
Uskonnonharjoituksen estäminen sakko 2 v. vankeutta L17P11 [358]
Uskonrauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta L17P10 [359]
Vaalilahjonta sakko 1 v. vankeutta L14P2 [360]
Vaalirikos sakko 2 v. vankeutta L14P1 [361]
Vaalituloksen vääristäminen sakko 2 v. vankeutta L14P4 [362]
Vaarallinen sotilasrikos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L45P23 [363]
Vaarallisen esineen hallussapito sakko 1 v. vankeutta L41P5 [364][251]
Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen sakko 2 v. vankeutta L41P4 [365][251]
Vaarallisten aineiden kuljetusrikos sakko (+ ajokielto) 2 v. vankeutta (+ ajokielto) L44P13 [366][3]
Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle sakko 2 v. vankeutta L34P9a [367]
Vaaran aiheuttaminen sakko 2 v. vankeutta L21P13 [368]
Vaaranmerkintärikkomus sakko 3 kk vankeutta L44P14 [369]
Vahingonteko sakko 1 v. vankeutta L35P1 [370]
Vainoaminen sakko 2 v. vankeutta L25P7a [371]
Vakoilu 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L12P5 [372]
Vakuusoikeuden loukkaus sakko 6 kk vankeutta L28P12 [373]
Vakuutuspetos sakko 1 v. vankeutta L36P4 [374]
Valmismatkaliikerikkomus ja valmismatkaliikerikos sakko 1 v. vankeutta L30P3a [375]
Valtionrajarikos sakko 1 v. vankeutta L17P7 [376]
Valtiopetoksen valmistelu 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L13P3 [377]
Valtiopetos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L13P1 [378]
Vammantuottamus sakko 6 kk vankeutta L21P10 [379]
Vangin karkaaminen sakko 1 v. vankeutta L16P16 [380]
Vangin laiton vapauttaminen sakko 2 v. vankeutta L16P15 [381]
Vangin varustautuminen aseella sakko 1 v. vankeutta L16P17 [382]
Vapaudenriisto sakko 2 v. vankeutta L25P1 [383]
Varkaus sakko 1 v. 6 kk vankeutta L28P1 [384]
Varomaton käsittely sakko 6 kk vankeutta L44P12 [385]
Vartioimisliikerikos sakko 6 kk vankeutta L17P6a [386]
Vartiorikos kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta L45P5 [387]
Velallisen epärehellisyys sakko 2 v. vankeutta L39P1 [388]
Velallisen petos sakko 2 v. vankeutta L39P2 [389]
Velallisen vilpillisyys sakko 1 v. vankeutta L39P4 [390]
Velallisrikkomus sakko sakko L39P5 [391]
Velkojansuosinta sakko 2 v. vankeutta L39P6 [392]
Veropetos sakko 2 v. vankeutta L29P1 [393]
Verorikkomus sakko 6 kk vankeutta L29P4 [394]
Vesiliikennejuopumus sakko 2 v. vankeutta L23P5 [395] [396][397]
Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen sakko 2 v. vankeutta L46P10 [398]
Viestintärauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta L24P1a [399]
Viestintäsalaisuuden loukkaus sakko 1 v. vankeutta L38P3 [400]
Vilpillinen äänestäminen sakko 1 v. vankeutta L14P3 [401]
Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen sakko 2 v. vankeutta L16P12 [402]
Virka-aseman väärinkäyttäminen sakko 2 v. vankeutta L40P7 [403]
Virkamiehen vastustaminen sakko 6 kk vankeutta L16P2 [404]
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L16P1 [405]
Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen sakko 6 kk vankeutta L40P5 [406]
Virkavallan anastus sakko 6 kk vankeutta L16P9 [407] [408]
Virkavelvollisuuden rikkominen sakko 1 v. vankeutta L40P9 [409]
Väkivaltainen mellakka sakko 2 v. vankeutta L17P3 [410]
Väkivaltaisen mellakan johtaminen 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta L17P4 [411][169]
Väkivaltakuvauksen levittäminen sakko 2 v. vankeutta L17P17 [412]
Värväys terrorismirikoksen tekemiseen 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta L34aP4b [413]
Väärennys sakko 2 v. vankeutta L33P1 [414]
Väärennysaineiston hallussapito sakko 6 kk vankeutta L33P4 [415]
Väärä ilmianto sakko 3 v. vankeutta L15P6 [416]
Väärän henkilötiedon antaminen sakko 6 kk vankeutta L16P5 [417]
Väärän rahan hallussapito sakko 6 kk vankeutta L37P6 [418]
Väärän rahan käyttö sakko 1 v. vankeutta L37P5 [419]
Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle sakko 6 kk vankeutta L16P8 [420]
Ydinenergian käyttörikos sakko 1 v. vankeutta L44P10 [421]
Ydinräjähderikos 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L34P6 [422]
Yhteinen niskoittelu kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta L45P15 [423]
Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen sakko sakko L24P8 [424]
Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu sakko 1 v. vankeutta L17P5 [425]
Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu sakko 2 v. vankeutta L34P9 [426]
Yleisvaaran tuottamus sakko 1 v. vankeutta L34P7 [427]
Ympäristön turmeleminen sakko 2 v. vankeutta L48P1 [428]
Ympäristörikkomus sakko 6 kk vankeutta L48P3 [429]
Yritetty yllytys perättömään lausumaan sakko 1 v. vankeutta L15P5 [430]
Yrityssalaisuuden rikkominen sakko 2 v. vankeutta L30P5 [431]
Yrityssalaisuuden väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta L30P6 [432]
Yritysvakoilu sakko 2 v. vankeutta L30P4 [433]


Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Rikoslaki (19.12.1889/39) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 2. Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 3. a b c d e Ajokorttilaki (29.4.2011/386), 7 luku - Ajokielto ja muut seuraamukset Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 4. Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa (255/2014) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 5. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 20 § Sotilasrikos sota-aikana Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 6. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 13 § Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 7. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50a luku - Alkoholirikoksista, 1 § Alkoholirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 8. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 1a § Alkoholijuoman markkinointirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 9. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 7b § Alueloukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 10. Alueloukkauksesta ei seuraa käytännössä mitään 22.5.2014. kaleva.fi. Viitattu 14.9.2014.
 11. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 3 § Ammattimainen kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 12. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 1 § Ampuma-aserikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 13. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16b § Arpajaisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 14. KKO:2008:119 Arpajaislaki - Arpajaisrikos Kieltoerehdys 30.12.2008. kaleva.fi. Viitattu 14.9.2014.
 15. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 5 § Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 16. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 7 § Avustuksen väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 17. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 5 § Avustuspetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 18. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 8 § Avustusrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 19. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 9 § Biologisen aseen kiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 20. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 6 § Dopingrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 21. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 15 § Eläimen vartioimatta jättäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 22. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 4a § Eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 23. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 14 § Eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 24. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 11 § Esimiehen väkivaltainen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 25. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 16 § Esimiesaseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 26. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 9 § Geenitekniikkarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 27. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 13 § Haitanteko esimiehelle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 28. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 3 § Haitanteko virkamiehelle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 29. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 11 § Hallinnan loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 30. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 12 § Hautarauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 31. Satoja hautakiviä kaadettiin Varkaudessa – kiinniotettua epäillään muistakin rikoksista 22.3.2014. yle.fi. Viitattu 14.9.2014.
 32. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 14 § Heitteillepano Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 33. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 9 § Henkilörekisteririkos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 34. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 2a § Huumausaineen käyttörikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 35. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 4 § Huumausainerikoksen edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 36. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 3 § Huumausainerikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 37. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 1 § Huumausainerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 38. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3 § Ihmiskauppa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 39. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 13 § Ilkivalta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 40. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 6 § Ilmaliikennejuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 41. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan,7a § Jalkaväkimiinakiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 42. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 2 § Joukkotuhonnan valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 43. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 1 § Joukkotuhonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 44. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 1 § Julkinen kehottaminen rikokseen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 45. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 3 § Julkisrauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 46. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 7 § Junaliikennejuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 47. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 6 § Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 48. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 1a § Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 49. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 11 § Kaappaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 50. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 12 § Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönti Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 51. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 2 § Kalastusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 52. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 10 § Karkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 53. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 4 § Kavallus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 54. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 8 § Kemiallisen aseen kiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 55. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 9a § Kidutus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 56. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 10 § Kiihottaminen kansanryhmää vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 57. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 2 § Kilpailumenettelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 58. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 3 § Kiristys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 59. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 9 § Kirjanpitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 60. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 3a § Kiskonnantapainen työsyrjintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 61. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 6 § Kiskonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 62. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 15a § Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 63. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 6 § Kokouksen estäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 64. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 1 § Kotirauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 65. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 4a § Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 66. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 10 § Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 67. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 8 § Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 68. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 3 § Kuluttajaluottorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 69. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 9 § Kunnianloukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 70. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 8 § Kuolemantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 71. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 18b § Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 72. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 5 § Kätkemisrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 73. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 1 § Kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 74. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 7 § Lahjominen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 75. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 13 § Lahjuksen antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 76. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 14a § Lahjuksen antaminen kansanedustajalle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 77. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 1 § Lahjuksen ottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 78. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 8 § Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 79. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 4 § Lahjuksen ottaminen kansanedustajana Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 80. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 3 § Lahjusrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 81. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3c § Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 82. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3b § Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 83. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 3 § Laiton alkioon puuttuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 84. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 3a § Laiton Etelämanneralueen mineraaliesiintymään kajoaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 85. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 13a § Laiton naamioituminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 86. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 4 § Laiton perimään puuttuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 87. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 1 § Laiton raskauden keskeyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 88. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 4 § Laiton sotilaallinen toiminta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 89. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 5 § Laiton sukusolujen käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 90. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 6 § Laiton tuontitavaraan ryhtyminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 91. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 7 § Laiton uhkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 92. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 8 § Laittoman maahantulon järjestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 93. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 4 § Laittoman saaliin kätkeminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 94. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8b § Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 95. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 6 § Lapsen identiteetin loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 96. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 5 § Lapsen omavaltainen huostaanotto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 97. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 6 § Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 98. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 4 § Lapsensurma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 99. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 5a § Lapsikaappaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 100. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50a luku - Alkoholirikoksista, 3 § Lievä alkoholirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 101. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 3 § Lievä ampuma-aserikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 102. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 8 § Lievä dopingrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 103. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 15 § Lievä eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 104. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 6 § Lievä kavallus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 105. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 6a § Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 106. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9 § Lievä luvaton käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 107. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 10 § Lievä maksuvälinepetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 108. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9c § Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 109. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 7 § Lievä pahoinpitely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 110. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 3 § Lievä palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 111. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 3 § Lievä petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 112. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16d § Lievä rahankeräysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 113. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 3 § Lievä rahanväärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 114. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 5 § Lievä salakuljetus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 115. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 7 § Lievä sotarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 116. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 3 § Lievä säännöstelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 117. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 7 § Lievä tietoliikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 118. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 9 § Lievä tulliselvitysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 119. Rikoslaki (19.12.1889/39), 35 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 3 § Lievä vahingonteko Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 120. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 7a § Lievä valtionrajarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 121. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 7 § Lievä vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 122. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 3 § Lievä veropetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 123. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 3 § Lievä väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 124. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 9 § Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 125. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 11 § Liikennepako tieliikenteessä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 126. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 2 § Liikennetuhotyö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 127. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 1 § Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 128. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 11a § Liikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 129. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 11 § Liiketoimintakiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 130. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 5 § Luonnonsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 131. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 5 § Luottamusaseman väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 132. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 4 § Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 133. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 7 § Luvaton käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 134. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 9 § Luvaton poissaolo Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 135. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 19 § Luvaton poliittinen toiminta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 136. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 10 § Luvaton pyynti Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 137. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 3 § Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 138. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 9 § Luvaton tiedustelutoiminta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 139. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 6a § Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 140. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 9a § Lähestymiskiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 141. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 5 § Lääkerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 142. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 11 § Maanpetoksellinen yhteydenpito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 143. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 3 § Maanpetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 144. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 5 § Maastomerkin väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 145. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 11 § Maksuvälinepetoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 146. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 8 § Maksuvälinepetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 147. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 3 § Markkinoiden vääristäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 148. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 1 § Markkinointirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 149. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 2 § Mellakka Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 150. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 3 § Metsärikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 151. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 1 § Metsästysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 152. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9a § Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 153. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 2 § Murha Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 154. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 12a § Murtovälineen hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 155. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 14 § Niskoittelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 156. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 4 § Niskoittelu poliisia vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 157. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 4a § Niskoittelu rajavartiomiestä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 158. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 3 § Näpistys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 159. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 9 § Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 160. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 5 § Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 161. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 10 § Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 162. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 9 § Omankädenoikeus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 163. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 5 § Pahoinpitely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 164. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 4 § Pakottaminen seksuaaliseen tekoon Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 165. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 8 § Pakottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 166. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 1 § Palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 167. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 4 § Panttivangin ottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 168. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 4a § Panttivangin ottamisen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 169. a b c d e f g h i j Rikoslaki (19.12.1889/39), 2c luku - Vankeudesta, 2 § Vankeuden pituus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 170. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 9 § Paritus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 171. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 15 § Pelastustoimen laiminlyönti Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 172. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 1 § Perätön lausuma tuomioistuimessa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 173. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 2 § Perätön lausuma viranomaismenettelyssä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 174. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 10 § Perätön vaarailmoitus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 175. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 1 § Petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 176. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 5 § Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 177. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 10 § Puolueettomuusmääräysten rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 178. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 11 § Puolustustarvikkeiden maastavientirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 179. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 3b § Puutavararikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 180. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 12a § Radioaktiivisen aineen hallussapitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 181. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 7 § Rahajäljitelmän levitys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 182. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16a § Rahapelirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 183. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16c § Rahankeräysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 184. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 6 § Rahanpesu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 185. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 10 § Rahanpesurikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 186. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 4 § Rahanväärennyksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 187. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 1 § Rahanväärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 188. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 1 § Raiskaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 189. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 6 § Rakennussuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 190. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 3 § Rattijuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 191. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 7 § Rekisterimerkintärikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 192. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 11 § Rikoksentekijän suojeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 193. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 12a § Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäyttöä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 194. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 3 § Rikos ihmisyyttä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 195. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 1 § Ryöstö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 196. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 11 § Räjähderikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 197. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 6 § Sakkovilppi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 198. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 8 § Salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 199. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 24 § Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 200. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 6 § Salakatselu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 201. a b KKO:1990:36 Salakatselu/Salakuuntelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 202. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 4 § Salakuljetus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 203. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 5 § Salakuuntelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 204. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 7 § Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 205. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 2 § Salassapitorikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 206. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 1 § Salassapitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 207. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8 § Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 208. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 5a § Seksuaalinen ahdistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 209. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 5 § Seksuaalinen hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 210. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8a § Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 211. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 1 § Sisäpiirintiedon väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 212. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 5 § Sotarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 213. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 2 § Sotaan yllyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 214. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 22 § Sotakarkuruus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 215. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 26 § Sotavangin pakenemisen edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 216. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 25 § Sotavankeudesta pakeneminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 217. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 18 § Sotilaan sopimaton käyttäytyminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 218. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 21 § Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 219. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 20 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 220. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 18 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 221. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 19 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 222. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8c § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 223. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 22 § Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 224. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 8b § Suojauksen purkujärjestelmärikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 225. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 1 § Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 226. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 3 § Surma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 227. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 11 § Syrjintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 228. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 1 § Säännöstelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 229. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 21 § Taisteluvelvollisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 230. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 12 § Tappeluun osallistuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 231. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 1 § Tappo Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 232. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 1 § Tekijänoikeusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 233. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 3 § Teknisen suojauksen kiertäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 234. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 4 § Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 235. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 2 § Teollisoikeusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 236. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 5 § Terrorismin rahoittaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 237. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 3 § Terroristiryhmän johtaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 238. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 4 § Terroristiryhmän toiminnan edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 239. a b c d e f g Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 1 § Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 240. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 2 § Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 241. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 4 § Terveyden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 242. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 2 § Terveydensuojelurikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 243. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 1 § Terveysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 244. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 7a § Tietojärjestelmän häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 245. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 5 § Tietoliikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 246. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 8 § Tietomurto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 247. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 9b § Tietoverkkorikosvälineen hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 248. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 10a § Tilintarkastusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 249. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 7 § Todistusaineiston vääristeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 250. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 7 § Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 251. a b c d Järjestyslaki (27.6.2003/612) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 252. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 6 § Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 253. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 1 § Tuhotyö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 254. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 7 § Tulliselvitysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 255. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 10 § Tuottamuksellinen kirjanpitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 256. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 4 § Tuottamuksellinen kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 257. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 4 § Tuottamuksellinen palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 258. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 4 § Tuottamuksellinen perätön lausuma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 259. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 9 § Tuottamuksellinen rahanpesu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 260. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 8 § Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 261. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 6 § Tuottamuksellinen vapaudenriisto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 262. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 8 § Tuottamuksellinen vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 263. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 10 § Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 264. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 4 § Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 265. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 7 § Turvallisuussalaisuuden paljastaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 266. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 2 § Työaikasuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 267. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 4a § Työeläkevakuutusmaksupetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 268. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 4 § Työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 269. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 5 § Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 270. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 6 § Työnvälityksen maksukiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 271. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 3 § Työsyrjintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 272. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 1 § Työturvallisuusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 273. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50a luku - Alkoholirikoksista, 2 § Törkeä alkoholirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 274. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 2 § Törkeä ampuma-aserikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 275. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 6 § Törkeä avustuspetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 276. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 7 § Törkeä dopingrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 277. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 14a § Törkeä eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 278. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 23 § Eläintenpitokielto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 279. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 12 § Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 280. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 17 § Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 281. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 4a § Törkeä huumausainerikoksen edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 282. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 2 § Törkeä huumausainerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 283. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3a § Törkeä ihmiskauppa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 284. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 4 § Törkeä julkisrauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 285. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 5 § Törkeä kavallus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 286. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 10a § Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 287. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 4 § Törkeä kiristys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 288. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 9a § Törkeä kirjanpitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 289. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 7 § Törkeä kiskonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 290. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 2 § Törkeä kotirauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 291. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 10 § Törkeä kunnianloukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 292. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 9 § Törkeä kuolemantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 293. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 2 § Törkeä kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 294. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 7a § Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 295. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 14 § Törkeä lahjuksen antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 296. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 14b § Törkeä lahjuksen antaminen kansanedustajalle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 297. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 2 § Törkeä lahjuksen ottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 298. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 8a § Törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 299. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 4a § Törkeä lahjuksen ottaminen kansanedustajana Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 300. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 2 § Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 301. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 8a § Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 302. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 4a § Törkeä laittoman saaliin kätkeminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 303. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 7 § Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 304. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 2 § Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 305. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 8 § Törkeä luvaton käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 306. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 4 § Törkeä maanpetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 307. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 9 § Törkeä maksuvälinepetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 308. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 4 § Törkeä markkinoiden vääristäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 309. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Luonnonvararikoksista, 1a § Törkeä metsästysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 310. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9b § Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 311. Rikoslaki (19.12.1889/39), 21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 6 § Törkeä pahoinpitely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 312. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 2 § Törkeä palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 313. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 9a § Törkeä paritus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 314. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 3 § Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 315. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 2 § Törkeä petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 316. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 7 § Törkeä rahanpesu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 317. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 2 § Törkeä rahanväärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 318. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 2 § Törkeä raiskaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 319. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 4 § Törkeä rattijuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 320. Törkeä rattijuopumus Torniossa 13.9.2014. pohjolansanomat.fi. Viitattu 16.9.2014.
 321. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 4 § Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 322. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 2 § Törkeä ryöstö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 323. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 2 § Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 324. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 6 § Törkeä sotarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 325. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 18a § Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 326. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 2 § Törkeä säännöstelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 327. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 5 § Törkeä terveyden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 328. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 7b § Törkeä tietojärjestelmän häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 329. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 6 § Törkeä tietoliikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 330. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 8a § Törkeä tietomurto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 331. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 8 § Törkeä todistusaineiston vääristeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 332. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 3 § Törkeä tuhotyö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 333. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 8 § Törkeä tulliselvitysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 334. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 4b § Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 335. Rikoslaki (19.12.1889/39), 35 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 2 § Törkeä vahingonteko Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 336. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 6 § Törkeä vakoilu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 337. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 2 § Törkeä valtiopetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 338. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 11 § Törkeä vammantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 339. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 2 § Törkeä vapaudenriisto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 340. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 2 § Törkeä varkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 341. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 6 § Törkeä vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 342. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 1a § Törkeä velallisen epärehellisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 343. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 3 § Törkeä velallisen epärehellisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 344. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 2 § Törkeä veropetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 345. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 4 § Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 346. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 8 § Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 347. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 2 § Törkeä väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 348. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 8 § Törkeä yleisvaaran tuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 349. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 2 § Törkeä ympäristön turmeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 350. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 8a § Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 351. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 6a § Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 352. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 10 § Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 353. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 2a § Törkeän ryöstön valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 354. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16 § Uhkapelin järjestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 355. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 12 § Ulkomailla tehty perätön lausuma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 356. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 7 § Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty kalastusrikos ja kalastusrikoksella saadun laittoman saaliin kätkeminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 357. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 10 § Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty ympäristörikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 358. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 11 § Uskonnonharjoituksen estäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 359. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 10 § Uskonrauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 360. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 2 § Vaalilahjonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 361. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 1 § Vaalirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 362. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 4 § Vaalituloksen vääristäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 363. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 23 § Vaarallinen sotilasrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 364. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 5 § Vaarallisen esineen hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 365. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 4 § Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 366. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 13 § Vaarallisten aineiden kuljetusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 367. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 9a § Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 368. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 13 § Vaaran aiheuttaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 369. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 14 § Vaaranmerkintärikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 370. Rikoslaki (19.12.1889/39), 35 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 1 § Vahingonteko Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 371. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 7a § Vainoaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 372. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 5 § Vakoilu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 373. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 12 § Vakuusoikeuden loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 374. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 4 § Vakuutuspetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 375. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 3a § Valmismatkaliikerikkomus ja valmismatkaliikerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 376. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 7 § Valtionrajarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 377. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 3 § Valtiopetoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 378. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 1 § Valtiopetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 379. Rikoslaki (19.12.1889/39), 21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 10 § Vammantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 380. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 16 § Vangin karkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 381. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 15 § Vangin laiton vapauttaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 382. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 17 § Vangin varustautuminen aseella Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 383. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 1 § Vapaudenriisto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 384. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 1 § Varkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 385. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 12 § Varomaton käsittely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 386. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 6a § Vartioimisliikerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 387. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 5 § Vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 388. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 1 § Velallisen epärehellisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 389. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 2 § Velallisen petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 390. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 4 § Velallisen vilpillisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 391. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 5 § Velallisrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 392. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 6 § Velkojansuosinta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 393. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 1 § Veropetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 394. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 4 § Verorikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 395. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 5 § Vesiliikennejuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 396. KKO:1986-II-9 Vesiliikennejuopumus. Soudettavaksi rakennettua venettä... 1986. edilex.fi. Viitattu 16.9.2014.
 397. KKO:2007:54 Vesiliikennejuopumus. Kauppa-aluksen päällikön pätevyyskirjan menetys. 2007. edilex.fi. Viitattu 16.9.2014.
 398. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 10 § Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 399. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 1a § Viestintärauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 400. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 3 § Viestintäsalaisuuden loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 401. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 3 § Vilpillinen äänestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 402. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 12 § Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 403. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 7 § Virka-aseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 404. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 2 § Virkamiehen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 405. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 1 § Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 406. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 5 § Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 407. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 9 § Virkavallan anastus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 408. Tuomio virkavallan anastuksesta - Valepoliisi jäi kiinni Savossa 16.7.2014. Savon Sanomat, savonsanomat.fi. Viitattu 18.9.2014.
 409. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 9 § Virkavelvollisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 410. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 3 § Väkivaltainen mellakka Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 411. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 4 § Väkivaltaisen mellakan johtaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 412. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 17 § Väkivaltakuvauksen levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 413. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 4b § Värväys terrorismirikoksen tekemiseen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 414. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 1 § Väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 415. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 4 § Väärennysaineiston hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 416. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 6 § Väärä ilmianto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 417. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 5 § Väärän henkilötiedon antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 418. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 6 § Väärän rahan hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 419. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 5 § Väärän rahan käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 420. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 8 § Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 421. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 10 § Ydinenergian käyttörikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 422. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 6 § Ydinräjähderikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 423. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 15 § Yhteinen niskoittelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 424. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 8 § Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 425. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 5 § Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 426. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 9 § Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 427. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 7 § Yleisvaaran tuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 428. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 1 § Ympäristön turmeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 429. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 3 § Ympäristörikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 430. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 5 § Yritetty yllytys perättömään lausumaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 431. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 5 § Yrityssalaisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 432. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 6 § Yrityssalaisuuden väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 433. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 4 § Yritysvakoilu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014