Luettelo Suomen rikoslain mukaisista rikoksista

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Oheinen luettelo listaa tämänhetkiset Suomen rikoslain (39/1889) mukaiset rikokset. Kullekin rikokselle esitetään rikoslain mukainen rangaistusasteikko minimi- ja enimmäisrangaistuksineen.[1] Rikoksen rangaistusasteikko eli teosta tuomittavan alimman ja ylimmän rangaistuksen väli on toiselta nimeltään rangaistuslatitudi.[2][3]

Suomen rikoslakiin on koottu kaikki vakavimmat rikokset, joista Suomessa voi saada vankeutta. Rikoslaki ei kuitenkaan yksistään luettele kaikkia rikoksia eli lakien mukaan rikollista tekoa. Useat muut lait kuvaavat ja määrittelevät vähäisempiä rikoksia ja rikkeitä.

Rikoslain määrittelemien rangaistusseuraamusteten lisäksi vastaaja voi joutua tuomituksi muiden lakien mukaan (oheisseuraamukset). Esimerkiksi vahingonkorvauksista päättäminen on tavallinen osa tuomioistuinten ratkaisuja rikostapauksissa.[4] Nämä voivat ylittää moninkertaisesti itse rikoksesta langetetun sakon määrän. Rattijuoppo, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen syyllistynyt saa puolestaan oheisseuraumuksena ajokieltoa Ajokorttilain 7. luvun mukaisesti, enimmillään 5 vuotta.[5]

On huomattava, että osa listatuista rikoksista ja rangaistusmuodoista koskee vain virkamiehiä tai sotilaita. Yhden rikoksen (lapsensurma) tunnusmerkistö soveltuu vain naiselle. Virkamies voidaan panna viralta; sotilaat saattavat saada kurinpitorangaistuksen.[6] Sota-aikana useiden sotilaisrikosten rangaistusasteikko kovenee.[7]

Vuosien saatossa rikoslaista on poistunut vanhoja rikosnimikkeitä ja tullut uusia. Nykyisestä rikoslaista poistuneita tai dekriminalisoituja rikoksia ovat olleet mm. salavuoteus, murhapoltto ja majesteettirikos.


Suomen rikoslain (39/1889) mukaiset rikokset
Rikosnimike Vähimmäisrangaistus Enimmäisrangaistus Lainkohta
(L=luku, P=pykälä)
Rikos uutisissa
Oikeuskäytäntöä
Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen sakko 2 v. vankeutta L11P13 [8]
Alkoholirikos sakko 2 v. vankeutta L50aP1 [9]
Alkoholijuoman markkinointirikos sakko 6 kk vankeutta L30P1a [10]
Alueloukkaus sakko 1 v. vankeutta L17P7b [11] [12]
Ammattimainen kätkemisrikos 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L32P3 [13]
Ampuma-aserikos sakko 2 v. vankeutta L41P1 [14]
Arpajaisrikos sakko 6 kk vankeutta L17P16b [15] [16]
Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos sakko 2 v. vankeutta L51P5 [17]
Avustuksen väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta L29P7 [18]
Avustuspetos sakko 2 v. vankeutta L29P5 [19]
Avustusrikkomus - sakko L29P8 [20]
Biologisen aseen kiellon rikkominen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L11P9 [21]
Dopingrikos sakko 2 v. vankeutta L44P6 [22]
Eläimen vartioimatta jättäminen sakko sakko (+ mahd. eläimen lopetus) L44P15 [23]
Eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen sakko 6 kk vankeutta L44P4a [24]
Eläinsuojelurikos sakko 2 v. vankeutta L17P14 [25]
Esimiehen väkivaltainen vastustaminen kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta L45P11 [26]
Esimiesaseman väärinkäyttäminen kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta L45P16 [27]
Geenitekniikkarikos sakko 1 v. vankeutta L44P9 [28]
Haitanteko esimiehelle kurinpitorangaistus 3 kk vankeutta L45P13 [29]
Haitanteko virkamiehelle sakko sakko L16P3 [30]
Hallinnan loukkaus sakko 3 kk vankeutta L28P11 [31]
Hautarauhan rikkominen sakko 1 v. vankeutta L17P12 [32] [33]
Heitteillepano sakko 2 v. vankeutta L21P14 [34]
Henkilörekisteririkos sakko 1 v. vankeutta L38P9 [35]
Huumausaineen käyttörikos sakko 6 kk vankeutta L50P2a [36]
Huumausainerikoksen edistäminen sakko 2 v. vankeutta L50P4 [37]
Huumausainerikoksen valmistelu sakko 2 v. vankeutta L50P3 [38]
Huumausainerikos sakko 2 v. vankeutta L50P1 [39]
Ihmiskauppa 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L25P3 [40]
Ilkivalta sakko sakko L17P13 [41]
Ilmaliikennejuopumus sakko 2 v. vankeutta L23P6 [42]
Jalkaväkimiinakiellon rikkominen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L11P7a [43]
Joukkotuhonnan valmistelu 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L11P2 [44]
Joukkotuhonta 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus L11P1 [45]
Julkinen kehottaminen rikokseen sakko 2 v. vankeutta L17P1 [46]
Julkisrauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta L24P3 [47]
Junaliikennejuopumus sakko 2 v. vankeutta L23P7 [48]
Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen sakko 6 kk vankeutta L17P6 [49]
Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen sakko 2 v. vankeutta L17P1a [50]
Kaappaus 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L34P11 [51]
Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönti sakko 6 kk vankeutta L46P12 [52]
Kalastusrikos sakko 2 v. vankeutta L48aP2 [53]
Karkaaminen kurinpitorangaistus 1 v. vankeutta L45P10 [54]
Kavallus sakko 1 v. 6 kk vankeutta L28P4 [55]
Kemiallisen aseen kiellon rikkominen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L11P8 [56]
Kidutus 2 v. vankeutta (+ viraltapano) 12 v. vankeutta (+ viraltapano) L11P9a [57]
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan sakko 2 v. vankeutta L11P10 [58]
Kilpailumenettelyrikos sakko 1 v. vankeutta L30P2 [59]
Kiristys sakko 2 v. vankeutta L31P3 [60]
Kirjanpitorikos sakko 2 v. vankeutta L30P9 [61]
Kiskonnantapainen työsyrjintä sakko 2 v. vankeutta L47P3a [62]
Kiskonta sakko 2 v. vankeutta L36P6 [63]
Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus sakko sakko L17P15a [64]
Kokouksen estäminen sakko 2 v. vankeutta L14P6 [65]
Kotirauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta L24P1 [66]
Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta L34aP4a [67]
Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta sakko 6 kk vankeutta L23P10 [68]
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle sakko 1 v. vankeutta L23P8 [69]
Kuluttajaluottorikos sakko 1 v. vankeutta L30P3 [70]
Kunnianloukkaus sakko sakko L24P9 [71]
Kuolemantuottamus sakko 2 v. vankeutta L21P8 [72]
Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle sakko 6 kk vankeutta L17P18b [73]
Kätkemisrikkomus sakko sakko L32P5 [74]
Kätkemisrikos sakko 6 kk vankeutta L32P1 [75]
Lahjominen elinkeinotoiminnassa sakko 2 v. vankeutta L30P7 [76]
Lahjuksen antaminen sakko 2 v. vankeutta L16P13 [77]
Lahjuksen antaminen kansanedustajalle sakko 2 v. vankeutta L16P14a [78]
Lahjuksen ottaminen sakko 2 v. vankeutta L40P1 [79]
Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa sakko 2 v. vankeutta L30P8 [80]
Lahjuksen ottaminen kansanedustajana sakko 2 v. vankeutta L40P4 [81]
Lahjusrikkomus sakko 6 kk vankeutta L40P3 [82]
Laiton adoptionvälitys sakko 1 v. vankeutta L25P3c [83]
Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen sakko 2 v. vankeutta L25P3b [84]
Laiton alkioon puuttuminen sakko 1 v. vankeutta L22P3 [85]
Laiton Etelämanneralueen mineraaliesiintymään kajoaminen sakko 2 v. vankeutta L48aP3a [86]
Laiton naamioituminen sakko 3 kk vankeutta L17P13a [87]
Laiton perimään puuttuminen sakko 2 v. vankeutta L22P4 [88]
Laiton raskauden keskeyttäminen sakko 2 v. vankeutta L22P1 [89]
Laiton sotilaallinen toiminta sakko 2 v. vankeutta L13P4 [90]
Laiton sukusolujen käyttö sakko 1 v. vankeutta L22P5 [91]
Laiton tuontitavaraan ryhtyminen sakko 1 v. 6 kk vankeutta L46P6 [92]
Laiton uhkaus sakko 2 v. vankeutta L25P7 [93]
Laittoman maahantulon järjestäminen sakko 2 v. vankeutta L17P8 [94]
Laittoman saaliin kätkeminen sakko 1 v. vankeutta L48aP4 [95]
Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin sakko 1 v. vankeutta L20P8b [96]
Lapsen identiteetin loukkaaminen sakko 1 v. vankeutta L22P6 [97]
Lapsen omavaltainen huostaanotto sakko 6 kk vankeutta L25P5 [98]
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L20P6 [99]
Lapsensurma 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L21P4 [100]
Lapsikaappaus sakko 2 v. vankeutta L25P5a [101]
Lievä alkoholirikos sakko sakko L50aP3 [102]
Lievä ampuma-aserikos sakko sakko L41P3 [103]
Lievä dopingrikos sakko sakko L44P8 [104]
Lievä eläinsuojelurikos sakko sakko L17P15 [105]
Lievä kavallus sakko sakko L28P6 [106]
Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen sakko sakko L46P6a [107]
Lievä luvaton käyttö sakko sakko L28P9 [108]
Lievä maksuvälinepetos sakko sakko L37P10 [109]
Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus sakko sakko L28P9c [110]
Lievä pahoinpitely sakko sakko L21P7 [111]
Lievä palvelusrikos kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus L45P3 [112]
Lievä petos sakko sakko L36P3 [113]
Lievä rahankeräysrikos sakko sakko L17P16d [114]
Lievä rahanväärennys sakko 2 v. vankeutta L37P3 [115]
Lievä salakuljetus sakko sakko L46P5 [116]
Lievä sotarikos sakko 2 v. vankeutta L11P7 [117]
Lievä säännöstelyrikos sakko sakko L46P3 [118]
Lievä tietoliikenteen häirintä sakko sakko L38P7 [119]
Lievä tulliselvitysrikos sakko sakko L46P9 [120]
Lievä vahingonteko sakko sakko L35P3 [121]
Lievä valtionrajarikos sakko sakko L17P7a [122]
Lievä vartiorikos kurinpitorangaistus 6 kk vankeutta L45P7 [123]
Lievä veropetos sakko sakko L29P3 [124]
Lievä väärennys sakko sakko L33P3 [125]
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla sakko 3 kk vankeutta L23P9 [126]
Liikennepako tieliikenteessä sakko 1 v. vankeutta L23P11 [127]
Liikennetuhotyö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L34P2 [128]
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen sakko 6 kk vankeutta L23P1 [129]
Liikenteen häirintä sakko 6 kk vankeutta L23P11a [130]
Liiketoimintakiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta L16P11 [131]
Luonnonsuojelurikos sakko 2 v. vankeutta L48P5 [132]
Luottamusaseman väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta L36P5 [133]
Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen sakko 3 kk vankeutta L44P4 [134]
Luvaton käyttö sakko 1 v. vankeutta L28P7 [135]
Luvaton poissaolo kurinpitorangaistus 6 kk vankeutta L45P9 [136]
Luvaton poliittinen toiminta kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus L45P19 [137]
Luvaton pyynti sakko sakko L28P10 [138]
Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen sakko 6 kk vankeutta L44P3 [139]
Luvaton tiedustelutoiminta 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L12P9 [140]
Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö sakko 1 v. vankeutta L47P6a [141]
Lähestymiskiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta L16P9a [142]
Lääkerikos sakko 1 v. vankeutta L44P5 [143]
Maanpetoksellinen yhteydenpito sakko 2 v. vankeutta L12P11 [144]
Maanpetos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L12P3 [145]
Maastomerkin väärennys sakko 2 v. vankeutta L33P5 [146]
Maksuvälinepetoksen valmistelu sakko 1 v. vankeutta L37P11 [147]
Maksuvälinepetos sakko 2 v. vankeutta L37P8 [148]
Markkinoiden vääristäminen sakko 2 v. vankeutta L51P3 [149]
Markkinointirikos sakko 1 v. vankeutta L30P1 [150]
Mellakka sakko 1 v. vankeutta L17P2 [151]
Metsärikos sakko 2 v. vankeutta L48aP3 [152]
Metsästysrikos sakko 2 v. vankeutta L48aP1 [153]
Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus sakko 1 v. 6 kk vankeutta L28P9a [154]
Murha elinkautinen vankeus elinkautinen vankeus L21P2 [155]
Murtovälineen hallussapito sakko sakko L28P12a [156]
Niskoittelu kurinpitorangaistus 1 v. vankeutta L45P14 [157]
Niskoittelu poliisia vastaan sakko 3 kk vankeutta L16P4 [158]
Niskoittelu rajavartiomiestä vastaan sakko 3 kk vankeutta L16P4a [159]
Näpistys sakko sakko L28P3 [160]
Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen sakko 3 v. vankeutta L15P9 [161]
Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos sakko 1 v. vankeutta L49P5 [162]
Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta L16P10 [163]
Omankädenoikeus sakko 6 kk vankeutta L17P9 [164]
Pahoinpitely sakko 2 v. vankeutta L21P5 [165]
Pakottaminen seksuaaliseen tekoon sakko 3 v. vankeutta L20P4 [166]
Pakottaminen sakko 2 v. vankeutta L25P8 [167]
Palvelusrikos kurinpitorangaistus 1 v. vankeutta L45P1 [168]
Panttivangin ottaminen 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L25P4 [169]
Panttivangin ottamisen valmistelu 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta L25P4a [170][171]
Paritus sakko 3 v. vankeutta L20P9 [172]
Pelastustoimen laiminlyönti sakko 6 kk vankeutta L21P15 [173]
Perätön lausuma tuomioistuimessa 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta L15P1 [174][171]
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä sakko 2 v. vankeutta L15P2 [175]
Perätön vaarailmoitus sakko 1 v. vankeutta L34P10 [176]
Petos sakko 2 v. vankeutta L36P1 [177]
Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen sakko 2 v. vankeutta L14P5 [178]
Puolueettomuusmääräysten rikkominen sakko 1 v. vankeutta L12P10 [179]
Puolustustarvikkeiden maastavientirikos sakko 4 v. vankeutta L46P11 [180]
Puutavararikos sakko 6 kk vankeutta L48aP3b [181]
Radioaktiivisen aineen hallussapitorikos sakko 6 kk vankeutta L44P12a [182]
Rahajäljitelmän levitys sakko 1 v. vankeutta L37P7 [183]
Rahapelirikos sakko 2 v. vankeutta L17P16a [184]
Rahankeräysrikos sakko 2 v. vankeutta L17P16c [185]
Rahanpesu sakko 2 v. vankeutta L32P6 [186]
Rahanpesurikkomus sakko sakko L32P10 [187]
Rahanväärennyksen valmistelu sakko 2 v. vankeutta L37P4 [188]
Rahanväärennys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L37P1 [189]
Raiskaus 1 v. vankeutta 6 v. vankeutta L20P1 [190]
Rakennussuojelurikos sakko 2 v. vankeutta L48P6 [191]
Rattijuopumus sakko (+ ajokielto) 6 kk vankeutta (+ ajokielto) L23P3 [192][5]
Rekisterimerkintärikos sakko 3 v. vankeutta L16P7 [193]
Rikoksentekijän suojeleminen sakko 1 v. vankeutta L15P11 [194]
Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäyttöä vastaan L15P12a [195]
Rikoksista sukuoikeuksia vastaan
Rikos ihmisyyttä vastaan 1 v. vankeutta elinkautinen vankeus L11P3 [196]
Ryöstö 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L31P1 [197]
Räjähderikos sakko 2 v. vankeutta L44P11 [198]
Sakkovilppi sakko 3 kk vankeutta L16P6 [199]
Salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi sakko 1 v. vankeutta L32P8 [200]
Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi
hankkeen johtaja ja alkuunpanija
14 pv vankeutta 4 v. vankeutta L45P24 [201][171]
Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi
muut osallinen
14 pv vankeutta 1 v. vankeutta L45P24 [201][171]
Salakatselu sakko 1 v. vankeutta L24P6 [202] [203]
Salakuljetus sakko 2 v. vankeutta L46P4 [204]
Salakuuntelu sakko 1 v. vankeutta L24P5 [205] [203]
Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu sakko 6 kk vankeutta L24P7 [206]
Salassapitorikkomus sakko sakko L38P2 [207]
Salassapitorikos sakko 1 v. vankeutta L38P1 [208]
Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö sakko 6 kk vankeutta L20P8 [209]
Seksuaalinen ahdistelu sakko 6 kk vankeutta L20P5a [210]
Seksuaalinen hyväksikäyttö sakko 4 v. vankeutta L20P5 [211]
Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta sakko 2 v. vankeutta L20P8a [212]
Sisäpiirintiedon väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta L51P1 [213]
Sotarikos 1 v. vankeutta elinkautinen vankeus L11P5 [214]
Sotaan yllyttäminen 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L12P2 [215]
Sotakarkuruus 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L45P22 [216]
Sotavangin pakenemisen edistäminen kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus L45P26 [217]
Sotavankeudesta pakeneminen kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus L45P25 [218]
Sotilaan sopimaton käyttäytyminen kurinpitorangaistus kurinpitorangaistus L45P18 [219]
Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen sakko 6 kk vankeutta L17P21 [220]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi sakko 6 kk vankeutta L17P20 [221]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen sakko 2 v. vankeutta L17P18 [222]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito sakko 1 v. vankeutta L17P19 [223]
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen sakko 2 v. vankeutta L20P8c [224]
Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken sakko 2 v. vankeutta L17P22 [225]
Suojauksen purkujärjestelmärikos sakko 1 v. vankeutta L38P8b [226]
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L12P1 [227]
Surma 4 v. vankeutta 10 v. vankeutta L21P3 [228]
Syrjintä sakko 6 kk vankeutta L11P11 [229]
Säännöstelyrikos sakko 2 v. vankeutta L46P1 [230]
Taisteluvelvollisuuden rikkominen 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta L45P21 [231][171]
Tappeluun osallistuminen sakko 2 v. vankeutta L21P12 [232]
Tappo 8 v. vankeutta 12 v. vankeutta L21P1 [233][171]
Tekijänoikeusrikos sakko 2 v. vankeutta L49P1 [234]
Teknisen suojauksen kiertäminen sakko 1 v. vankeutta L49P3 [235]
Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos sakko 1 v. vankeutta L49P4 [236]
Teollisoikeusrikos sakko 2 v. vankeutta L49P2 [237]
Terrorismin rahoittaminen 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta L34aP5 [238]
Terroristiryhmän johtaminen:
1. mom.
2 v. vankeutta 12 v. vankeutta L34aP3 [239]
Terroristiryhmän johtaminen:
2. mom.
4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L34aP3 [239]
Terroristiryhmän toiminnan edistäminen 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta L34aP4 [240]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
1) laiton uhkaus, yms.
4 kk vankeutta 3 v. vankeutta L34aP1 [241]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
2) tahallinen vaaran aiheuttaminen, yms.
4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L34aP1 [241]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
3) törkeä varkaus, yms.
4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L34aP1 [241]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
4) kemiallisen aseen kiellon rikkominen, yms.
4 kk vankeutta 8 v. vankeutta L34aP1 [241]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
5) törkeä pahoinpitely, yms.
2 v. vankeutta 12 v. vankeutta L34aP1 [241]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
6) surma
4 v. vankeutta 12 v. vankeutta L34aP1 [241]
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset:
7) tappo
8 v. vankeutta elinkautinen vankeus L34aP1 [241]
Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu sakko 3 v. vankeutta L34aP2 [242]
Terveyden vaarantaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L34P4 [243]
Terveydensuojelurikkomus sakko 3 kk vankeutta L44P2 [244]
Terveysrikos sakko 6 kk vankeutta L44P1 [245]
Tietojärjestelmän häirintä sakko 2 v. vankeutta L38P7a [246]
Tietoliikenteen häirintä sakko 2 v. vankeutta L38P5 [247]
Tietomurto sakko 1 v. vankeutta L38P8 [248]
Tietoverkkorikosvälineen hallussapito sakko 6 kk vankeutta L34P9b [249]
Tilintarkastusrikos sakko 2 v. vankeutta L30P10a [250]
Todistusaineiston vääristeleminen sakko 2 v. vankeutta L15P7 [251]
Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle sakko 6 kk vankeutta L41P7 [252][253]
Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito sakko 6 kk vankeutta L41P6 [254][253]
Tuhotyö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L34P1 [255]
Tulliselvitysrikos sakko 1 v. 6 kk vankeutta L46P7 [256]
Tuottamuksellinen kirjanpitorikos sakko 2 v. vankeutta L30P10 [257]
Tuottamuksellinen kätkemisrikos sakko 6 kk vankeutta L32P4 [258]
Tuottamuksellinen palvelusrikos kurinpitorangaistus 3 kk vankeutta L45P4 [259]
Tuottamuksellinen perätön lausuma sakko 6 kk vankeutta L15P4 [260]
Tuottamuksellinen rahanpesu sakko 2 v. vankeutta L32P9 [261]
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen sakko 2 v. vankeutta L12P8 [262]
Tuottamuksellinen vapaudenriisto sakko 6 kk vankeutta L25P6 [263]
Tuottamuksellinen vartiorikos kurinpitorangaistus 3 kk vankeutta L45P8 [264]
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen varoitus sakko L40P10 [265]
Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen sakko 1 v. vankeutta L48P4 [266]
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L12P7 [267]
Työaikasuojelurikos sakko 6 kk vankeutta L47P2 [268]
Työeläkevakuutusmaksupetos sakko 2 v. vankeutta L29P4a [269]
Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen sakko sakko L47P4 [270]
Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen sakko sakko L47P5 [271]
Työnvälityksen maksukiellon rikkominen sakko 1 v. vankeutta L47P6 [272]
Työsyrjintä sakko 6 kk vankeutta L47P3 [273]
Työturvallisuusrikos sakko 1 v. vankeutta L47P1 [274]
Törkeä alkoholirikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L50aP2 [275]
Törkeä ampuma-aserikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L41P2 [276]
Törkeä avustuspetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L29P6 [277]
Törkeä dopingrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L44P7 [278]
Törkeä eläinsuojelurikos 4 kk vankeutta (+ eläintenpitokielto) 4 v. vankeutta (+ eläintenpitokielto) L17P14a [279][280]
Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L45P12 [281]
Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L45P17 [282]
Törkeä huumausainerikoksen edistäminen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L50P4a [283]
Törkeä huumausainerikos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L50P2 [284]
Törkeä ihmiskauppa 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L25P3a [285]
Törkeä julkisrauhan rikkominen sakko 2 v. vankeutta L24P4 [286]
Törkeä kavallus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L28P5 [287]
Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L11P10a [288]
Törkeä kiristys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L31P4 [289]
Törkeä kirjanpitorikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L30P9a [290]
Törkeä kiskonta 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L36P7 [291]
Törkeä kotirauhan rikkominen sakko 2 v. vankeutta L24P2 [292]
Törkeä kunnianloukkaus sakko 2 v. vankeutta L24P10 [293]
Törkeä kuolemantuottamus 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L21P9 [294]
Törkeä kätkemisrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L32P2 [295]
Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L30P7a [296]
Törkeä lahjuksen antaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L16P14 [297]
Törkeä lahjuksen antaminen kansanedustajalle 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L16P14 [298]
Törkeä lahjuksen ottaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L40P2 [299]
Törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L30P8a [300]
Törkeä lahjuksen ottaminen kansanedustajana 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L40P4a [301]
Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L22P2 [302]
Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L17P8a [303]
Törkeä laittoman saaliin kätkeminen sakko 3 v. vankeutta L48aP4a [304]
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L20P7 [305]
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 30 päiväsakkoa (+ ajokielto) 2 v. vankeutta (+ ajokielto) L23P2 [306][5]
Törkeä luvaton käyttö sakko 2 v. vankeutta L28P8 [307]
Törkeä maanpetos 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus L12P4 [308]
Törkeä maksuvälinepetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L37P9 [309]
Törkeä markkinoiden vääristäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L51P4 [310]
Törkeä metsästysrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L48aP1a [311]
Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L28P9b [312]
Törkeä pahoinpitely 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L21P6 [313]
Törkeä palvelusrikos 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta L45P2 [314]
Törkeä paritus 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L20P9a [315]
Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L15P3 [316]
Törkeä petos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L36P2 [317]
Törkeä rahanpesu 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L32P7 [318]
Törkeä rahanväärennys 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L37P2 [319]
Törkeä raiskaus 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L20P2 [320]
Törkeä rattijuopumus 60 päiväsakkoa (+ ajokielto) 2 v. vankeutta (+ ajokielto) L23P4 [321][5] [322]
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan 8 v. vankeutta elinkautinen vankeus L11P4 [323]
Törkeä ryöstö 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L31P2 [324]
Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L51P2 [325]
Törkeä sotarikos 8 v. vankeutta elinkautinen vankeus L11P6 [326]
Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L17P18a [327]
Törkeä säännöstelyrikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L46P2 [328]
Törkeä terveyden vaarantaminen 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L34P5 [329]
Törkeä tietojärjestelmän häirintä 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L38P7b [330]
Törkeä tietoliikenteen häirintä 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L38P6 [331]
Törkeä tietomurto sakko 1 v. vankeutta L38P8a [332]
Törkeä todistusaineiston vääristeleminen 4 kk vankeutta 6 v. vankeutta L15P8 [333]
Törkeä tuhotyö 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L34P3 [334]
Törkeä tulliselvitysrikos 4 kk vankeutta 3 v. vankeutta L46P8 [335]
Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L29P4b [336]
Törkeä vahingonteko 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L35P2 [337]
Törkeä vakoilu 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus L12P6 [338]
Törkeä valtiopetos 4 v. vankeutta elinkautinen vankeus L13P2 [339]
Törkeä vammantuottamus sakko 2 v. vankeutta L21P11 [340]
Törkeä vapaudenriisto 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L25P2 [341]
Törkeä varkaus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L28P2 [342]
Törkeä vartiorikos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L45P6 [343]
Törkeä velallisen epärehellisyys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L39P1a [344]
Törkeä velallisen petos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L39P3 [345]
Törkeä veropetos 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L29P2 [346]
Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta L38P4 [347][171]
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L40P8 [348]
Törkeä väärennys 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L33P2 [349]
Törkeä yleisvaaran tuottamus 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L34P8 [350]
Törkeä ympäristön turmeleminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L48P2 [351]
Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen sakko 2 v. vankeutta L24P8a [352]
Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta L21P6a [353][171]
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen sakko 6 kk vankeutta L15P10 [354]
Törkeän ryöstön valmistelu 14 pv vankeutta 3 v. vankeutta L31P2a [355][171]
Uhkapelin järjestäminen sakko 1 v. vankeutta L17P16 [356]
Ulkomailla tehty perätön lausuma L15P12 [357]
Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty kalastusrikos ja kalastusrikoksella saadun laittoman saaliin kätkeminen sakko sakko L48aP7 [358]
Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty ympäristörikos sakko sakko L48P10 [359]
Uskonnonharjoituksen estäminen sakko 2 v. vankeutta L17P11 [360]
Uskonrauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta L17P10 [361]
Vaalilahjonta sakko 1 v. vankeutta L14P2 [362]
Vaalirikos sakko 2 v. vankeutta L14P1 [363]
Vaalituloksen vääristäminen sakko 2 v. vankeutta L14P4 [364]
Vaarallinen sotilasrikos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L45P23 [365]
Vaarallisen esineen hallussapito sakko 1 v. vankeutta L41P5 [366][253]
Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen sakko 2 v. vankeutta L41P4 [367][253]
Vaarallisten aineiden kuljetusrikos sakko (+ ajokielto) 2 v. vankeutta (+ ajokielto) L44P13 [368][5]
Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle sakko 2 v. vankeutta L34P9a [369]
Vaaran aiheuttaminen sakko 2 v. vankeutta L21P13 [370]
Vaaranmerkintärikkomus sakko 3 kk vankeutta L44P14 [371]
Vahingonteko sakko 1 v. vankeutta L35P1 [372]
Vainoaminen sakko 2 v. vankeutta L25P7a [373]
Vakoilu 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L12P5 [374]
Vakuusoikeuden loukkaus sakko 6 kk vankeutta L28P12 [375]
Vakuutuspetos sakko 1 v. vankeutta L36P4 [376]
Valmismatkaliikerikkomus ja valmismatkaliikerikos sakko 1 v. vankeutta L30P3a [377]
Valtionrajarikos sakko 1 v. vankeutta L17P7 [378]
Valtiopetoksen valmistelu 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L13P3 [379]
Valtiopetos 1 v. vankeutta 10 v. vankeutta L13P1 [380]
Vammantuottamus sakko 6 kk vankeutta L21P10 [381]
Vangin karkaaminen sakko 1 v. vankeutta L16P16 [382]
Vangin laiton vapauttaminen sakko 2 v. vankeutta L16P15 [383]
Vangin varustautuminen aseella sakko 1 v. vankeutta L16P17 [384]
Vapaudenriisto sakko 2 v. vankeutta L25P1 [385]
Varkaus sakko 1 v. 6 kk vankeutta L28P1 [386]
Varomaton käsittely sakko 6 kk vankeutta L44P12 [387]
Vartioimisliikerikos sakko 6 kk vankeutta L17P6a [388]
Vartiorikos kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta L45P5 [389]
Velallisen epärehellisyys sakko 2 v. vankeutta L39P1 [390]
Velallisen petos sakko 2 v. vankeutta L39P2 [391]
Velallisen vilpillisyys sakko 1 v. vankeutta L39P4 [392]
Velallisrikkomus sakko sakko L39P5 [393]
Velkojansuosinta sakko 2 v. vankeutta L39P6 [394]
Veropetos sakko 2 v. vankeutta L29P1 [395]
Verorikkomus sakko 6 kk vankeutta L29P4 [396]
Vesiliikennejuopumus sakko 2 v. vankeutta L23P5 [397] [398][399]
Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen sakko 2 v. vankeutta L46P10 [400]
Viestintärauhan rikkominen sakko 6 kk vankeutta L24P1a [401]
Viestintäsalaisuuden loukkaus sakko 1 v. vankeutta L38P3 [402]
Vilpillinen äänestäminen sakko 1 v. vankeutta L14P3 [403]
Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen sakko 2 v. vankeutta L16P12 [404]
Virka-aseman väärinkäyttäminen sakko 2 v. vankeutta L40P7 [405]
Virkamiehen vastustaminen sakko 6 kk vankeutta L16P2 [406]
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 4 kk vankeutta 4 v. vankeutta L16P1 [407]
Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen sakko 6 kk vankeutta L40P5 [408]
Virkavallan anastus sakko 6 kk vankeutta L16P9 [409] [410]
Virkavelvollisuuden rikkominen sakko 1 v. vankeutta L40P9 [411]
Väkivaltainen mellakka sakko 2 v. vankeutta L17P3 [412]
Väkivaltaisen mellakan johtaminen 14 pv vankeutta 4 v. vankeutta L17P4 [413][171]
Väkivaltakuvauksen levittäminen sakko 2 v. vankeutta L17P17 [414]
Värväys terrorismirikoksen tekemiseen 4 kk vankeutta 8 v. vankeutta L34aP4b [415]
Väärennys sakko 2 v. vankeutta L33P1 [416]
Väärennysaineiston hallussapito sakko 6 kk vankeutta L33P4 [417]
Väärä ilmianto sakko 3 v. vankeutta L15P6 [418]
Väärän henkilötiedon antaminen sakko 6 kk vankeutta L16P5 [419]
Väärän rahan hallussapito sakko 6 kk vankeutta L37P6 [420]
Väärän rahan käyttö sakko 1 v. vankeutta L37P5 [421]
Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle sakko 6 kk vankeutta L16P8 [422]
Ydinenergian käyttörikos sakko 1 v. vankeutta L44P10 [423]
Ydinräjähderikos 2 v. vankeutta 10 v. vankeutta L34P6 [424]
Yhteinen niskoittelu kurinpitorangaistus 2 v. vankeutta L45P15 [425]
Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen sakko sakko L24P8 [426]
Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu sakko 1 v. vankeutta L17P5 [427]
Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu sakko 2 v. vankeutta L34P9 [428]
Yleisvaaran tuottamus sakko 1 v. vankeutta L34P7 [429]
Ympäristön turmeleminen sakko 2 v. vankeutta L48P1 [430]
Ympäristörikkomus sakko 6 kk vankeutta L48P3 [431]
Yritetty yllytys perättömään lausumaan sakko 1 v. vankeutta L15P5 [432]
Yrityssalaisuuden rikkominen sakko 2 v. vankeutta L30P5 [433]
Yrityssalaisuuden väärinkäyttö sakko 2 v. vankeutta L30P6 [434]
Yritysvakoilu sakko 2 v. vankeutta L30P4 [435]


Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Rikoslaki (19.12.1889/39) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 2. Rangaistusasteikko (Pieni tietosanakirja, 1925-1928, sivut 1117-1118) runeberg.org. Viitattu 26.10.2014.
 3. Rangaistusasteikko (Tietosanakirja, 1909-1922, sivut 1447-1448) runeberg.org. Viitattu 26.10.2014.
 4. Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 5. a b c d e Ajokorttilaki (29.4.2011/386), 7 luku - Ajokielto ja muut seuraamukset Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 6. Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa (255/2014) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 7. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 20 § Sotilasrikos sota-aikana Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 8. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 13 § Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 9. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50a luku - Alkoholirikoksista, 1 § Alkoholirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 10. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 1a § Alkoholijuoman markkinointirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 11. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 7b § Alueloukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 12. Alueloukkauksesta ei seuraa käytännössä mitään 22.5.2014. kaleva.fi. Viitattu 14.9.2014.
 13. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 3 § Ammattimainen kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 14. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 1 § Ampuma-aserikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 15. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16b § Arpajaisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 16. KKO:2008:119 Arpajaislaki - Arpajaisrikos Kieltoerehdys 30.12.2008. kaleva.fi. Viitattu 14.9.2014.
 17. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 5 § Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 18. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 7 § Avustuksen väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 19. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 5 § Avustuspetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 20. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 8 § Avustusrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 21. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 9 § Biologisen aseen kiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 22. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 6 § Dopingrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 23. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 15 § Eläimen vartioimatta jättäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 24. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 4a § Eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 25. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 14 § Eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 26. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 11 § Esimiehen väkivaltainen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 27. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 16 § Esimiesaseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 28. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 9 § Geenitekniikkarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 29. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 13 § Haitanteko esimiehelle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 30. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 3 § Haitanteko virkamiehelle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 31. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 11 § Hallinnan loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 32. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 12 § Hautarauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 33. Satoja hautakiviä kaadettiin Varkaudessa – kiinniotettua epäillään muistakin rikoksista 22.3.2014. yle.fi. Viitattu 14.9.2014.
 34. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 14 § Heitteillepano Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 35. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 9 § Henkilörekisteririkos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 36. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 2a § Huumausaineen käyttörikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 37. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 4 § Huumausainerikoksen edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 38. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 3 § Huumausainerikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 39. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 1 § Huumausainerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 40. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3 § Ihmiskauppa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 41. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 13 § Ilkivalta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 42. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 6 § Ilmaliikennejuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 43. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan,7a § Jalkaväkimiinakiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 44. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 2 § Joukkotuhonnan valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 45. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 1 § Joukkotuhonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 46. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 1 § Julkinen kehottaminen rikokseen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 47. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 3 § Julkisrauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 48. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 7 § Junaliikennejuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 49. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 6 § Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 50. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 1a § Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 51. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 11 § Kaappaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 52. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 12 § Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönti Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 53. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 2 § Kalastusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 54. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 10 § Karkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 55. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 4 § Kavallus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 56. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 8 § Kemiallisen aseen kiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 57. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 9a § Kidutus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 58. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 10 § Kiihottaminen kansanryhmää vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 59. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 2 § Kilpailumenettelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 60. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 3 § Kiristys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 61. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 9 § Kirjanpitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 62. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 3a § Kiskonnantapainen työsyrjintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 63. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 6 § Kiskonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 64. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 15a § Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 65. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 6 § Kokouksen estäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 66. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 1 § Kotirauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 67. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 4a § Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 68. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 10 § Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 69. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 8 § Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 70. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 3 § Kuluttajaluottorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 71. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 9 § Kunnianloukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 72. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 8 § Kuolemantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 73. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 18b § Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 74. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 5 § Kätkemisrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 75. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 1 § Kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 76. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 7 § Lahjominen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 77. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 13 § Lahjuksen antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 78. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 14a § Lahjuksen antaminen kansanedustajalle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 79. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 1 § Lahjuksen ottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 80. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 8 § Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 81. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 4 § Lahjuksen ottaminen kansanedustajana Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 82. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 3 § Lahjusrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 83. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3c § Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 84. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3b § Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 85. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 3 § Laiton alkioon puuttuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 86. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 3a § Laiton Etelämanneralueen mineraaliesiintymään kajoaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 87. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 13a § Laiton naamioituminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 88. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 4 § Laiton perimään puuttuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 89. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 1 § Laiton raskauden keskeyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 90. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 4 § Laiton sotilaallinen toiminta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 91. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 5 § Laiton sukusolujen käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 92. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 6 § Laiton tuontitavaraan ryhtyminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 93. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 7 § Laiton uhkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 94. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 8 § Laittoman maahantulon järjestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 95. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 4 § Laittoman saaliin kätkeminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 96. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8b § Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 97. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 6 § Lapsen identiteetin loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 98. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 5 § Lapsen omavaltainen huostaanotto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 99. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 6 § Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 100. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 4 § Lapsensurma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 101. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 5a § Lapsikaappaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 102. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50a luku - Alkoholirikoksista, 3 § Lievä alkoholirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 103. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 3 § Lievä ampuma-aserikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 104. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 8 § Lievä dopingrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 105. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 15 § Lievä eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 106. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 6 § Lievä kavallus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 107. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 6a § Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 108. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9 § Lievä luvaton käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 109. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 10 § Lievä maksuvälinepetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 110. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9c § Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 111. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 7 § Lievä pahoinpitely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 112. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 3 § Lievä palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 113. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 3 § Lievä petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 114. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16d § Lievä rahankeräysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 115. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 3 § Lievä rahanväärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 116. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 5 § Lievä salakuljetus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 117. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 7 § Lievä sotarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 118. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 3 § Lievä säännöstelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 119. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 7 § Lievä tietoliikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 120. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 9 § Lievä tulliselvitysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 121. Rikoslaki (19.12.1889/39), 35 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 3 § Lievä vahingonteko Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 122. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 7a § Lievä valtionrajarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 123. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 7 § Lievä vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 124. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 3 § Lievä veropetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 125. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 3 § Lievä väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 126. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 9 § Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 127. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 11 § Liikennepako tieliikenteessä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 128. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 2 § Liikennetuhotyö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 129. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 1 § Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 130. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 11a § Liikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 131. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 11 § Liiketoimintakiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 132. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 5 § Luonnonsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 133. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 5 § Luottamusaseman väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 134. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 4 § Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 135. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 7 § Luvaton käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 136. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 9 § Luvaton poissaolo Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 137. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 19 § Luvaton poliittinen toiminta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 138. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 10 § Luvaton pyynti Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 139. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 3 § Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 140. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 9 § Luvaton tiedustelutoiminta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 141. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 6a § Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 142. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 9a § Lähestymiskiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 143. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 5 § Lääkerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 144. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 11 § Maanpetoksellinen yhteydenpito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 145. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 3 § Maanpetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 146. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 5 § Maastomerkin väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 147. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 11 § Maksuvälinepetoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 148. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 8 § Maksuvälinepetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 149. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 3 § Markkinoiden vääristäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 150. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 1 § Markkinointirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 151. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 2 § Mellakka Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 152. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 3 § Metsärikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 153. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 1 § Metsästysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 154. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9a § Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 155. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 2 § Murha Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 156. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 12a § Murtovälineen hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 157. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 14 § Niskoittelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 158. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 4 § Niskoittelu poliisia vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 159. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 4a § Niskoittelu rajavartiomiestä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 160. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 3 § Näpistys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 161. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 9 § Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 162. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 5 § Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 163. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 10 § Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 164. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 9 § Omankädenoikeus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 165. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 5 § Pahoinpitely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 166. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 4 § Pakottaminen seksuaaliseen tekoon Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 167. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 8 § Pakottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 168. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 1 § Palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 169. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 4 § Panttivangin ottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 170. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 4a § Panttivangin ottamisen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 171. a b c d e f g h i j Rikoslaki (19.12.1889/39), 2c luku - Vankeudesta, 2 § Vankeuden pituus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 172. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 9 § Paritus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 173. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 15 § Pelastustoimen laiminlyönti Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 174. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 1 § Perätön lausuma tuomioistuimessa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 175. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 2 § Perätön lausuma viranomaismenettelyssä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 176. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 10 § Perätön vaarailmoitus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 177. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 1 § Petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 178. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 5 § Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 179. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 10 § Puolueettomuusmääräysten rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 180. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 11 § Puolustustarvikkeiden maastavientirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 181. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 3b § Puutavararikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 182. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 12a § Radioaktiivisen aineen hallussapitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 183. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 7 § Rahajäljitelmän levitys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 184. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16a § Rahapelirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 185. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16c § Rahankeräysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 186. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 6 § Rahanpesu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 187. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 10 § Rahanpesurikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 188. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 4 § Rahanväärennyksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 189. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 1 § Rahanväärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 190. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 1 § Raiskaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 191. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 6 § Rakennussuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 192. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 3 § Rattijuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 193. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 7 § Rekisterimerkintärikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 194. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 11 § Rikoksentekijän suojeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 195. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 12a § Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäyttöä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 196. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 3 § Rikos ihmisyyttä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 197. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 1 § Ryöstö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 198. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 11 § Räjähderikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 199. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 6 § Sakkovilppi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 200. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 8 § Salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 201. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 24 § Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 202. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 6 § Salakatselu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 203. a b KKO:1990:36 Salakatselu/Salakuuntelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 204. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 4 § Salakuljetus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 205. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 5 § Salakuuntelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 206. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 7 § Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 207. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 2 § Salassapitorikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 208. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 1 § Salassapitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 209. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8 § Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 210. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 5a § Seksuaalinen ahdistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 211. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 5 § Seksuaalinen hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 212. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8a § Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 213. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 1 § Sisäpiirintiedon väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 214. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 5 § Sotarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 215. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 2 § Sotaan yllyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 216. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 22 § Sotakarkuruus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 217. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 26 § Sotavangin pakenemisen edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 218. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 25 § Sotavankeudesta pakeneminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 219. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 18 § Sotilaan sopimaton käyttäytyminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 220. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 21 § Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 221. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 20 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 222. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 18 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 223. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 19 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 224. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 8c § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 225. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 22 § Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 226. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 8b § Suojauksen purkujärjestelmärikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 227. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 1 § Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 228. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 3 § Surma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 229. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 11 § Syrjintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 230. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 1 § Säännöstelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 231. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 21 § Taisteluvelvollisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 232. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 12 § Tappeluun osallistuminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 233. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 1 § Tappo Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 234. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 1 § Tekijänoikeusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 235. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 3 § Teknisen suojauksen kiertäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 236. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 4 § Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 237. Rikoslaki (19.12.1889/39), 49 luku - Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta, 2 § Teollisoikeusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 238. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 5 § Terrorismin rahoittaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 239. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 3 § Terroristiryhmän johtaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 240. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 4 § Terroristiryhmän toiminnan edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 241. a b c d e f g Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 1 § Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 242. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 2 § Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 243. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 4 § Terveyden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 244. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 2 § Terveydensuojelurikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 245. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 1 § Terveysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 246. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 7a § Tietojärjestelmän häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 247. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 5 § Tietoliikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 248. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 8 § Tietomurto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 249. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 9b § Tietoverkkorikosvälineen hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 250. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 10a § Tilintarkastusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 251. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 7 § Todistusaineiston vääristeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 252. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 7 § Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 253. a b c d Järjestyslaki (27.6.2003/612) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 254. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 6 § Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 255. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 1 § Tuhotyö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 256. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 7 § Tulliselvitysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 257. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 10 § Tuottamuksellinen kirjanpitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 258. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 4 § Tuottamuksellinen kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 259. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 4 § Tuottamuksellinen palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 260. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 4 § Tuottamuksellinen perätön lausuma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 261. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 9 § Tuottamuksellinen rahanpesu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 262. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 8 § Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 263. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 6 § Tuottamuksellinen vapaudenriisto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 264. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 8 § Tuottamuksellinen vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 265. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 10 § Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 266. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 4 § Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 267. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 7 § Turvallisuussalaisuuden paljastaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 268. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 2 § Työaikasuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 269. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 4a § Työeläkevakuutusmaksupetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 270. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 4 § Työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 271. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 5 § Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 272. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 6 § Työnvälityksen maksukiellon rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 273. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 3 § Työsyrjintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 274. Rikoslaki (19.12.1889/39), 47 luku - Työrikoksista, 1 § Työturvallisuusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 275. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50a luku - Alkoholirikoksista, 2 § Törkeä alkoholirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 276. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 2 § Törkeä ampuma-aserikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 277. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 6 § Törkeä avustuspetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 278. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 7 § Törkeä dopingrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 279. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 14a § Törkeä eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 14.9.2014
 280. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 23 § Eläintenpitokielto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 281. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 12 § Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 282. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 17 § Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 283. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 4a § Törkeä huumausainerikoksen edistäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 284. Rikoslaki (19.12.1889/39), 50 luku - Huumausainerikoksista, 2 § Törkeä huumausainerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 25.9.2014
 285. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 3a § Törkeä ihmiskauppa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 286. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 4 § Törkeä julkisrauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 287. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 5 § Törkeä kavallus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 288. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 10a § Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 289. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 4 § Törkeä kiristys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 290. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 9a § Törkeä kirjanpitorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 291. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 7 § Törkeä kiskonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 292. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 2 § Törkeä kotirauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 293. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 10 § Törkeä kunnianloukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 294. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 9 § Törkeä kuolemantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 295. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 2 § Törkeä kätkemisrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 296. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 7a § Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 297. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 14 § Törkeä lahjuksen antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 298. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 14b § Törkeä lahjuksen antaminen kansanedustajalle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 299. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 2 § Törkeä lahjuksen ottaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 300. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 8a § Törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 301. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 4a § Törkeä lahjuksen ottaminen kansanedustajana Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 302. Rikoslaki (19.12.1889/39), 22 luku - Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 2 § Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 303. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 8a § Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 304. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 4a § Törkeä laittoman saaliin kätkeminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 305. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 7 § Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 306. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 2 § Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 307. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 8 § Törkeä luvaton käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 308. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 4 § Törkeä maanpetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 309. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 9 § Törkeä maksuvälinepetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 310. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 4 § Törkeä markkinoiden vääristäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 311. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Luonnonvararikoksista, 1a § Törkeä metsästysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 312. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 9b § Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 313. Rikoslaki (19.12.1889/39), 21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 6 § Törkeä pahoinpitely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 314. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 2 § Törkeä palvelusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 315. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 9a § Törkeä paritus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 316. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 3 § Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 317. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 2 § Törkeä petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 318. Rikoslaki (19.12.1889/39), 32 luku - Kätkemis- ja rahanpesurikoksista, 7 § Törkeä rahanpesu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 319. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 2 § Törkeä rahanväärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 320. Rikoslaki (19.12.1889/39), 20 luku - Seksuaalirikoksista, 2 § Törkeä raiskaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 321. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 4 § Törkeä rattijuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 322. Törkeä rattijuopumus Torniossa 13.9.2014. pohjolansanomat.fi. Viitattu 16.9.2014.
 323. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 4 § Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 324. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 2 § Törkeä ryöstö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 325. Rikoslaki (19.12.1889/39), 51 luku - Arvopaperimarkkinarikoksista, 2 § Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 326. Rikoslaki (19.12.1889/39), 11 luku - Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 6 § Törkeä sotarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 327. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 18a § Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 328. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 2 § Törkeä säännöstelyrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 329. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 5 § Törkeä terveyden vaarantaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 330. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 7b § Törkeä tietojärjestelmän häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 331. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 6 § Törkeä tietoliikenteen häirintä Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 332. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 8a § Törkeä tietomurto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 333. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 8 § Törkeä todistusaineiston vääristeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 334. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 3 § Törkeä tuhotyö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 335. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 8 § Törkeä tulliselvitysrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 336. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 4b § Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 337. Rikoslaki (19.12.1889/39), 35 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 2 § Törkeä vahingonteko Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 338. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 6 § Törkeä vakoilu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 339. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 2 § Törkeä valtiopetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 340. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 11 § Törkeä vammantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 341. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 2 § Törkeä vapaudenriisto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 342. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 2 § Törkeä varkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 343. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 6 § Törkeä vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 344. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 1a § Törkeä velallisen epärehellisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 345. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 3 § Törkeä velallisen epärehellisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 346. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 2 § Törkeä veropetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 347. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 4 § Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 348. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 8 § Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 349. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 2 § Törkeä väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 350. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 8 § Törkeä yleisvaaran tuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 351. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 2 § Törkeä ympäristön turmeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 352. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 8a § Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 353. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 6a § Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 354. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 10 § Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 355. Rikoslaki (19.12.1889/39), 31 luku - Ryöstöstä ja kiristyksestä, 2a § Törkeän ryöstön valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 356. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 16 § Uhkapelin järjestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 357. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 12 § Ulkomailla tehty perätön lausuma Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 358. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48a luku - Luonnonvararikoksista, 7 § Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty kalastusrikos ja kalastusrikoksella saadun laittoman saaliin kätkeminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 359. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 10 § Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty ympäristörikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 360. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 11 § Uskonnonharjoituksen estäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 361. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 10 § Uskonrauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 362. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 2 § Vaalilahjonta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 363. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 1 § Vaalirikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 364. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 4 § Vaalituloksen vääristäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 365. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 23 § Vaarallinen sotilasrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 366. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 5 § Vaarallisen esineen hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 367. Rikoslaki (19.12.1889/39), 41 luku - Aserikoksista, 4 § Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 368. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 13 § Vaarallisten aineiden kuljetusrikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 369. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 9a § Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 370. Rikoslaki (19.12.1889/39),21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 13 § Vaaran aiheuttaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 371. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 14 § Vaaranmerkintärikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 372. Rikoslaki (19.12.1889/39), 35 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 1 § Vahingonteko Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 373. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 7a § Vainoaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 374. Rikoslaki (19.12.1889/39), 12 luku - Maanpetosrikoksista, 5 § Vakoilu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 375. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 12 § Vakuusoikeuden loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 376. Rikoslaki (19.12.1889/39), 36 luku - Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä, 4 § Vakuutuspetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 377. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 3a § Valmismatkaliikerikkomus ja valmismatkaliikerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 378. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 7 § Valtionrajarikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 379. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 3 § Valtiopetoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 380. Rikoslaki (19.12.1889/39), 13 luku - Valtiopetosrikoksista, 1 § Valtiopetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 381. Rikoslaki (19.12.1889/39), 21 luku - Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, 10 § Vammantuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 382. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 16 § Vangin karkaaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 383. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 15 § Vangin laiton vapauttaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 384. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 17 § Vangin varustautuminen aseella Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 385. Rikoslaki (19.12.1889/39), 25 luku - Vapauteen kohdistuvista rikoksista, 1 § Vapaudenriisto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 386. Rikoslaki (19.12.1889/39), 28 luku - Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä, 1 § Varkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 387. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 12 § Varomaton käsittely Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 388. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 6a § Vartioimisliikerikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 389. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 5 § Vartiorikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
 390. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 1 § Velallisen epärehellisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 391. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 2 § Velallisen petos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 392. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 4 § Velallisen vilpillisyys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 393. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 5 § Velallisrikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 394. Rikoslaki (19.12.1889/39), 39 luku - Velallisen rikoksista, 6 § Velkojansuosinta Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 395. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 1 § Veropetos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 396. Rikoslaki (19.12.1889/39), 29 luku - Rikoksista julkista taloutta vastaan, 4 § Verorikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 28.9.2014
 397. Rikoslaki (19.12.1889/39), 23 luku - Liikennerikoksista, 5 § Vesiliikennejuopumus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 16.9.2014
 398. KKO:1986-II-9 Vesiliikennejuopumus. Soudettavaksi rakennettua venettä... 1986. edilex.fi. Viitattu 16.9.2014.
 399. KKO:2007:54 Vesiliikennejuopumus. Kauppa-aluksen päällikön pätevyyskirjan menetys. 2007. edilex.fi. Viitattu 16.9.2014.
 400. Rikoslaki (19.12.1889/39), 46 luku - Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset, 10 § Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 401. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 1a § Viestintärauhan rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 402. Rikoslaki (19.12.1889/39), 38 luku - Tieto- ja viestintärikoksista, 3 § Viestintäsalaisuuden loukkaus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 403. Rikoslaki (19.12.1889/39), 14 luku - Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan, 3 § Vilpillinen äänestäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 404. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 12 § Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 21.9.2014
 405. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 7 § Virka-aseman väärinkäyttäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 406. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 2 § Virkamiehen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 407. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 1 § Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 408. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 5 § Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 409. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 9 § Virkavallan anastus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 410. Tuomio virkavallan anastuksesta - Valepoliisi jäi kiinni Savossa 16.7.2014. Savon Sanomat, savonsanomat.fi. Viitattu 18.9.2014.
 411. Rikoslaki (19.12.1889/39), 40 luku - Virkarikoksista, 9 § Virkavelvollisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 27.9.2014
 412. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 3 § Väkivaltainen mellakka Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 413. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 4 § Väkivaltaisen mellakan johtaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 414. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 17 § Väkivaltakuvauksen levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 415. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34a luku - Terrorismirikoksista, 4b § Värväys terrorismirikoksen tekemiseen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 416. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 1 § Väärennys Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 417. Rikoslaki (19.12.1889/39), 33 luku - Väärennysrikoksista, 4 § Väärennysaineiston hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 418. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 6 § Väärä ilmianto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 419. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 5 § Väärän henkilötiedon antaminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 420. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 6 § Väärän rahan hallussapito Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 421. Rikoslaki (19.12.1889/39), 37 luku - Maksuvälinerikoksista, 5 § Väärän rahan käyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 29.9.2014
 422. Rikoslaki (19.12.1889/39), 16 luku - Rikoksista viranomaisia vastaan, 8 § Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 423. Rikoslaki (19.12.1889/39), 44 luku - Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista, 10 § Ydinenergian käyttörikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 15.9.2014
 424. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 6 § Ydinräjähderikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 425. Rikoslaki (19.12.1889/39), 45 luku - Sotilasrikoksista, 15 § Yhteinen niskoittelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 426. Rikoslaki (19.12.1889/39), 24 luku - Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta, 8 § Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 427. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 5 § Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 18.9.2014
 428. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 9 § Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 429. Rikoslaki (19.12.1889/39), 34 luku - Yleisvaarallisista rikoksista, 7 § Yleisvaaran tuottamus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 30.9.2014
 430. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 1 § Ympäristön turmeleminen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 431. Rikoslaki (19.12.1889/39), 48 luku - Ympäristörikoksista, 3 § Ympäristörikkomus Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 26.9.2014
 432. Rikoslaki (19.12.1889/39), 15 luku - Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan, 5 § Yritetty yllytys perättömään lausumaan Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 20.9.2014
 433. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 5 § Yrityssalaisuuden rikkominen Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 434. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 6 § Yrityssalaisuuden väärinkäyttö Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014
 435. Rikoslaki (19.12.1889/39), 30 luku - Elinkeinorikoksista, 4 § Yritysvakoilu Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 17.9.2014