Eteläinen Song-dynastia

Wikipedia
Ohjattu sivulta Eteläinen Song
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Eteläinen Song-dynastia vuonna 1142

Eteläinen Song-dynastia (南宋朝 [nán sòng cháo]) hallitsi Etelä-Kiinaa 11271279. Se oli osa Song-dynastiaa.

Eteläinen Song-dynastia maksoi säännöllisesti suuria tribuuttilahjoja pohjoisen Liao-dynastialle ja sittemmin Jin-dynastialle, pitääkseen nämä "barbaarit" (eli ei-kiinalaiset) rauhallisina. Mongolit kuitenkin pyyhkäisivät Jin-dynastian alleen ja ajoivat Eteläisen Song-dynastian ahtaalle. He hallitsivat suurinta osaa maasta 1271, jolloin he perustivat Yuan-dynastian. Eteläinen Song oli tällöin perääntynyt Guangdongiin saakka, sekin menetettiin 1279.

Enemmän Song-dynastian aikaisesta järjestelmästä dynastian pääsivulla.

Hallitsijat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Temppelinimet (Miào hào 廟號) Kuolemanjälkeiset nimet (Shi Hao 諡號 ) Syntymänimet Hallintokausi Aikakausinimet (Nian Hao 年號) ja niiden vuodet
Käytäntö: "Song" + temppelinimi tai kuolemanjälkeinen nimi paitsi viimeinen keisari, joka kunnioitettiin nimellä Song Di Bing (宋帝昺 sòng dì bǐng)
Gaozong (高宗 gāozōng) liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta Zhao Gou (趙構 zhào gòu) 1127-1162 Jianyan (靖炎 jìng yán) 1127-1130

Shaoxing (紹興 shào xīng) 1131-1162

Xiaozong (孝宗 xiàozōng) liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta Zhao Shen (趙慎 zhào shèn) 1162-1189 Longxing (隆興 lóng xīng) 1163-1164

Qiandao (乾道 qián dào) 1165-1173
Chunxi (淳熙 chún xī) 1174-1189

Guangzong (光宗 guang1zong1) liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta Zhao Dun (趙惇 zhào dūn) 1189-1194 Shaoxi (紹熙 chún xī) 1190-1194
Ningzong (寧宗 níngzōng) liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta Zhao Kuo (趙擴 zhào kuò) 1194-1224 Qingyuan (慶元 qìng yuán) 1195-1200

Jiakai (嘉泰 jiā kài) 1201-1204
Kaixi (開禧 kāi xī) 1205-1207
Jiading (嘉定 jiā dìng) 1208-1224

Lizong (理宗 lǐzōng) liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta Zhao Yun (趙昀 zhào yún) 1224-1264 Baoqing (寶慶 bǎo qìng) 1225-1227

Shaoding (紹定 shào dìng) 1228-1233
Duanping (端平 duān píng) 1234-1236
Jiaxi (嘉熙 jiā xī) 1237-1240
Chunyou (淳祐 chún yòu) 1241-1252
Baoyou (寶祐 bǎo yòu) 1253-1258
Kaiqing (開慶 kāi qìng) 1259
Jingding (景定 jǐng dìng) 1260-1264

Duzong (度宗 dùzōng) liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta Zhao Qi (趙祺 zhào qí) 1264-1274 Xianchun (咸淳 xián chún) 1265-1274
ei ollut Gong Di (恭帝 gōng dì) Zhao Xian (趙顯 zhào xiǎn) 1274-1276 Deyou (德祐 dé yòu) 1275-1276
Duan Zong (端宗 duān zōng) liian työläs, joten ei käytetä tästä hallitsijasta Zhao Shi (趙是 zhào shì) 1276-1278 Jingyan (景炎 jǐng yán) 1276-1278
ei ollut Di (帝 dì) or Wei Wang (衛王 wèi wáng) Zhao Bing (趙昺 zhào bǐng) 1278-1279 Xiangxing (祥興 xiáng xīng) 1278-1279

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]