Eroakirkosta.fi

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Eroakirkosta.fi
Eroakirkosta-fi-logo.png
URL www.eroakirkosta.fi
Kaupallinen? ei
Sivuston tyyppi Palvelu kirkosta eroamiseen
Omistaja Vakaumusten tasa-arvo VATA ry
Kehittäjä Jori Mäntysalo, Petri Karisma, Otto Chrons, Harri Filppa, Heikki Orsila, Kaj Torrkulla[1]
Aloituspäivämäärä marraskuussa 2003
Nykyinen tila aktiivinen

Eroakirkosta.fi on verkkosivusto, joka tarjoaa sähköistä palvelua Suomen evankelisluterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta eroamiseen. Palvelu välittää eroamispyynnöt maistraateille, joissa virallinen eroaminen tapahtuu.[1] Vuodesta 2006 lähtien vastaavanlaisen lomakkeen on voinut täyttää myös valtionhallinnon virallisessa Suomi.fi-portaalissa.[1]

Tampereen vapaa-ajattelijat avasivat palvelun vuonna 2003. Taustalla oli samana vuonna uudistunut uskonnonvapauslaki, joka salli uskontokunnista eroamisen ilman henkilökohtaista virastokäyntiä.[1] Vuonna 2010 palvelu siirtyi Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n omistukseen.[2]

Sivuston yleisyydestä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eroakirkosta.fi:n tilastoja
evankelis-luterilaisesta kirkosta eronneista
vuosi kaikki eronneet sivuston kautta sivuston osuus %
2003 26 857 983 ~3,7 %
2004 27 009 10 459 38,7 %
2005 33 043 22 770 68,9 %
2006 34 952 27 672 79,2 %
2007 37 879 32 418 85,6 %
2008 52 203 47 333 90,7 %
2009 43 650[3] 39 200[4] 89,8 %
2010 83 097[5] 79 200[6] 95,3 %
2011 46 177[7] 45 000[8] 97,5 %
2012 41 079[9] 40 200[10] 97,9 %
2013 58 965[11] 54 300[10] 92,1 %
Yhteensä 484 911 399 535 82,4 %

Vuonna 2004 sivuston kautta tehtiin noin 40 % kaikista eroista[12], vuonna 2005 noin 69 %[13] ja vuonna 2006 noin 79 %[14]. Eromäärät ovat nousseet vuosittain. Vuonna 2004 sivuston kautta erosi noin 10 500 ja vuonna 2008 noin 47 300 henkilöä.[15] Kokonaiserojen määrä vuonna 2008 oli 52 203[16], joten palvelun osuudeksi tulee 90,7%.

Sivusto saavutti sadantuhannen eroajan rajan vuoden 2008 helmikuussa[17], kaksisataatuhatta eroa tuli täyteen vuoden 2010 elokuussa[18], kolmesataatuhatta eroa saavutettiin vuoden 2011 joulukuussa[19] ja neljäsataatuhatta vuoden 2013 joulukuussa.[10]

Eroaminen sivuston kautta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sivuston kysyttyä eroajalta henkilötiedot, uskontokunnan ja asuinpaikan eroaminen tapahtuu yhdellä kolmesta eri tavasta riippuen paikkakunnan hallinnoivasta maistraatista:lähde?

 • Suora eroaminen sivuston kautta; eroajan ei tavallisesti tarvitse tehdä muuta. Jotkin maistraatit lähettävät eroajalle varmistuslomakkeen postitse, jonka hän allekirjoittaa ja postittaa takaisin maistraattiin.
 • Eroaja lähettää sivuston tuottaman sähköpostin maistraatille. Tässä tilanteessa eroaja tarvitsee sähköpostiohjelman.
 • Käyttäjä tulostaa sivuston tuottaman lomakkeen, täyttää sen ja lähettää maistraatille postissa.

TKL-jupakka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syksyllä 2004 vapaa-ajattelijat päättivät mainostaa sivustoa Tampereen kaupungin liikennelaitoksen (TKL, nyk. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos) busseissa. TKL:n toimitusjohtaja kielsi mainoksen, ja vapaa-ajattelijat veivät asian eteenpäin ensin TKL:n johtokunnalle ja sitten kaupunginhallitukselle.[20][21] Näiden kielteisten päätösten jälkeen asia meni hallinto-oikeuteen, joka äänin 2–1 piti mainoskiellon voimassa. Korkein hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen joulukuussa 2006 ja pysytti hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen. Korkein hallinto-oikeus totesi enemmittä perusteluitta, että yhdenvertaisuusperiaatetta ei ole rikottu.[22]

VRK-jupakka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syksyllä 2006 vapaa-ajattelijat suunnittelivat mainoskirjeitä juuri 18 vuotta täyttäville. Väestörekisterikeskus (VRK) kielsi osoitteiden myynnin tarkoitukseen. Aiemmin VRK oli kieltänyt osoitteiden myynnin rippileirien markkinointia varten, mutta toisaalta luovuttanut osoitteita aatteelliseen mainontaan ainakin puolueille. Vapaa-ajattelijat valittivat VRK:n päätöksestä hallinto-oikeuteen marraskuussa 2006[23], joka ratkaisi asian[24][25] maaliskuussa 2008.

Hallinto-oikeus kumosi osan VRK:n perusteluista, mutta jätti päätöksen ennalleen. Oikeuden mukaan uskonnolliseen katsomukseen vaikuttaminen on ”yksityisyyden piiriin” kuuluva asia, eikä eroakirkosta.fi -mainos näin rinnastu kaupalliseen mainontaan. Vapaa-ajattelijat valittivat asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.lähde?

Korkein hallinto-oikeus kumosi edelleen perusteluja, ja totesi VRK:lla olevan mahdollisuuden päättää luovuttaako osoitetietoja vai ei. VRK:n päätös siis pysyi voimassa, mutta hallinto-oikeudesta poiketen KHO ei todennut, että osoitteiden luovutus on kiellettyä. KHO teki päätöksen äänin 3–2, vähemmistöön jääneiden mielestä VRK olisi tullut velvoittaa myymään osoitetiedot.[26]

Eroaminen sähköpostilla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uusi uskonnonvapauslaki vaatii ilmoituksen uskontokunnasta eroamisesta olevan ”kirjallinen” mutta ei ”allekirjoitettu”.[27] Uskontokunnista saa erota sähköpostilla, koska sähköposti täyttää kirjallisen muodon vaatimuksen.[28]

Maistraatit kieltäytyivät aluksi hyväksymästä sähköpostieroja. Vapaa-ajattelijat kirjelmöivät asiasta sisäasiainministeriölle, joka suositteli maistraatteja hyväksymään sähköiset eroilmoitukset. Lähes kaikki maistraatit noudattivat ohjetta.[29] Myöhemmin vapaa-ajattelijat kantelivat eduskunnan oikeusasiamiehelle kolmesta poikkeavasta maistraatista, jotka eivät noudattaneet suositusta; oikeusasiamies ratkaisi kantelun suosittelemalla yhtenäistä kantaa: ”Helsingin maistraatin tulkintaa ... voidaan pitää sääntelyn tarkoituksen valossa ahtaana. - - Helsingin maistraatti ei ole ylittänyt asiassa harkintavaltaansa. Pidän kuitenkin epätyydyttävänä sitä, että eri maistraateilla on erilainen käytäntö sähköposti-ilmoitusten hyväksymisessä.”[30] Helsingin maistraatti muutti käytäntöään oikeusasiamiehen ratkaisun jälkeen, ja myöhemmin myös loput maistraatit. Sähköisiin eroilmoituksiin siirtymisen jälkeen eroakirkosta.fi -sivuston kautta eroaminen Helsingissä kaksinkertaistui.[31]

Maistraateille jäi vielä eroa siinä, hyväksyvätkö ne eroilmoituksen suoraan lomakkeelta vai pitääkö eroajan käyttää omaa sähköpostiohjelmaa. Viimeksimainittu tapa on Tampereen vapaa-ajattelijoiden mukaan aiheuttanut monelle eroajalle vaikeuksia.[32] Vuodenvaihteen 2009 molemmin puolin moni maistraatti muutti käytäntöäänlähde?, ja tällä hetkellä enää Helsingin maistraatti ei hyväksy sähköistä eroilmoitusta suoraan Eroakirkosta.fi-palvelusta.[33]

Kirkon reaktioita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eroakirkosta.fi-palvelun ”postimaksu maksettu” -kaavakkeita mukaillen Tampereen seurakuntayhtymä lisäsi www-sivulleen kaavakkeen, jolla voi liittyä kirkkoon, ja maksaa näiden kaavakkeiden postimaksut. Tätä seurasivat monet muut seurakunnat, ja kesään 2009 mennessä useimpien suurien ja keskikokoisten seurakuntien www-sivuilla oli ainakin erillinen liittyminen-osio. Useimmilla seurakunnilla liittymiskaavakkeessa oli myös postimaksu maksettu.lähde?

Tampereen seurakuntayhtymä varasi osoitteet liitykirkkoon.fi ja kuulukirkkoon.fi. Viimeksimainittu otettiin käyttöön siten, että se siirsi kävijän automaattisesti Tampereen seurakuntayhtymän kuulukirkkoon-osioon.lähde?

Kesäkuussa 2009 luterilainen kirkko avasi valtakunnallisen liitykirkkoon-sivun.[34] Sivun kautta ei voi liittyä kirkkoon, vaan se välittää tiedon liittymishaluisesta seurakunnalle, joka ottaa yhteyttä. Liitykirkkoon-sivu on vastaisku eroakirkosta.fi -palvelulle.[35] Vuoden 2009 aikana liitykirkkoon-sivua käytti vajaat 3 000 ihmistä.[36] Vantaan seurakuntayhtymän mukaan vuonna 2005 tammi-lokakuussa heille on tullut 50 jäsentä tällaisen liittymiskaavakkeen kautta ja vuoden 2006 aikana 70 jäsentä.[37] Espoon seurakuntayhtymä saa vuosittain noin 500 jäsentä Internet-sivujensa kautta.[38] Valtakunnallista koottua tietoa eri seurakuntien liittymissivujen käytöstä ei ole julkaistu.lähde?

Ilmoitusluontoisesti kirkkoon voi liittyä vain aiemmin kastettu ja konfirmoitu ja sittemmin eronnut jäsen. Tämä monimutkaistaa tilannetta, eikä liitykirkkoon-sivua pystytä tekemään yhtä yksinkertaiseksi kuin eroakirkosta.fi-palvelua.lähde?

Täysin automaattinen liittymissivu on Porin seurakunnilla, joiden kirkkoporissa.fi -sivun kautta liittyminen tapahtuu heti lomakkeen täytön yhteydessä ilman lisätoimenpiteitä.[39] Porissakin liittyminen vaatii muun muassa rippikoulun käydyksi, eli helppo liittyminen on tarjolla vain aiemmin kirkosta eronneille.lähde?

Tietoturva[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eroakirkosta.fi ei tallenna eroajien nimiä eikä henkilötunnuksia.[40] Sen sijaan muuta dataa voidaan myöhemmin käyttää tilastotieteellisiin tiedotteisiin, joissa kerrotaan esimerkiksi eroamisen lisääntymisestä tietyssä kunnassa.[41]

Sekä yhteys käyttäjältä palveluun että palvelusta maistraattiin ovat salattuja. Palvelun tietoturvaa pidettiin ennen vuotta 2008 puutteellisena, koska tiedot syötettiin palveluun suojaamattomalla sivulla[42]. Palvelussa otettiin käyttöön HTTPS-salaus 7. joulukuuta 2008[43]. Maistraattien sähköpostipalvelimet alkoivat ottaa vastaan postin SSL-suojattuna 16. tammikuuta 2009.lähde?

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d Eroakirkosta.fi syntyy Eroakirkosta.fi. Viitattu 18.10.2010.
 2. Vakaumusten tasa-arvo VATA ry Viitattu 18.10.2010.
 3. http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/7AAA77BC0D671082C22576D50031B064?OpenDocument&lang=FI
 4. http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote_01_2010.html?year=2010
 5. http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/959955AEA9D43EDFC22578290040F985?OpenDocument&lang=FI
 6. http://eroakirkosta.fi/static/ek-tilastot/
 7. http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/F9015267D433F41EC225799500443630?OpenDocument&lang=FI
 8. http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote_01_2012.html?year=2012
 9. http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/A2B2B7B6BFC8B7DCC2257B050023BC62?OpenDocument&lang=FI
 10. a b c 400 000 eroa rikki eroakirkosta.fi 2.1.2014
 11. Vahvistetut jäsentilastot 2013: Kolme neljästä suomalaisesta kuuluu kirkkoon 11.2.2014. Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 19.2.2014.
 12. http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote3_05.txt?year=2005
 13. http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote2_06.txt?year=2006
 14. http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote1_07.txt?year=2007
 15. http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote4_09.html?year=2009
 16. http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/501581C6A288659AC225755F00495716?OpenDocu ment&lang=FI
 17. 100 000 eroa rikki eroakirkosta.fi 17.2.2008
 18. 200 000 eroa rikki eroakirkosta.fi 20.8.2010
 19. 300 000 eroa rikki eroakirkosta.fi 23.12.2011
 20. http://www.verkkouutiset.fi/arkistojuttu.php?id=67189
 21. http://www.uskonnonvapaus.fi/2005/tkl.html
 22. http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote9_06.txt?year=2006
 23. http://www.digitoday.fi/page.php?page_id=11&news_id=200620997
 24. http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote7_08.txt?year=2008
 25. http://www.uskonnonvapaus.fi/2006/vrk.html
 26. http://www.kho.fi/paatokset/45678.htm
 27. Uskonnonvapauslaki 6.6.2003/453, 4  § Finlex.fi. Viitattu 19.10.2012.
 28. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13, 4  § ja 9  § Finlex.fi. Viitattu 19.10.2012.
 29. Sähköpostilla voi erota kirkosta Eroakirkosta.fi. 11.1.2005. Vakaumusten tasa-arvo VATA ry. Viitattu 19.10.2012.
 30. http://www.eroakirkosta.fi/media/muut/EOA_paatos.txt
 31. Jesse diggaa sua -kampanja epäonnistui? Eroakirkosta.fi. 10.12.2007. Vakaumusten tasa-arvo VATA ry. Viitattu 19.10.2012.
 32. http://www.eroakirkosta.fi/media/muut/puolivuotiskatsaus_2007.txt#sahkopostieroaminen
 33. Helsingin maistraatti ei hyväksy kirkosta eroamista eroakirkosta.fi:n kautta HS.fi. 23.1.2012 15:16. Sanoma Oyj. Viitattu 20.10.2012.
 34. Liity kirkkoon Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 24.6.2009.
 35. Kirkon on liikuttava verkossa vikkelämmin. Kotimaa, 2.7.2009, s. 3.
 36. http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/0/7B565BE258F7707DC225769D002E8714?opendocument&lang=FI
 37. http://www.vantaanseurakunnat.fi/ajankohtaista/page.2007-01-16.0747024990
 38. http://www.esse.fi/content/view/1529/32/
 39. http://www.uusiaika-lehti.fi/fi/nayta/uutinen/12511254378244
 40. http://www.eroakirkosta.fi/eroakirkosta/faq#henkilotiedot
 41. http://www.eroakirkosta.fi/eroakirkosta/faq#henkilotiedot
 42. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/eroakirkostafi-sivustolla-tietoturvapuutteita/art-1288336278338.html
 43. http://www.eroakirkosta.fi/media/none/tiedote19_08.html?year=2008

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]